JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - september 2005
PRESENTATIE KONING BURGER
UITNODIGING

Op 7 november presenteer ik in de Eerste Kamer mijn boek Koning Burger – Nederland als zelfbedieningszaak, dat die dag verschijnt bij uitgeverij Augustus. In dit boek probeer ik me te verstaan met het nieuwe Nederland, zoals zich dat de laatste jaren aan ons voordoet.
Het boek valt in drie delen uiteen. De eerste hoofdstukken gaan over de publieke emancipatie van burgers (deel I: Koning Burger...), dan volgen vier hoofdstukken over de exodus van professionals uit de frontlinies van de samenleving (deel II: en zijn professionele onderdanen…) en het boek eindigt met een pleidooi om de publieke sfeer te herontwikkelen (deel III: op zoek naar publiek leiderschap). Zo opgeschreven klinkt dat tamelijk abstract, maar wees gerust: het boek brengt de hedendaagse politieke cultuur heel concreet en gelardeerd met vele persoonlijke anekdotes in beeld.

Op 7 november overhandig ik in de Eerste Kamer het eerste exemplaar van het boek aan staatssecretaris Mark Rutte. Het laatste hoofdstuk uit het boek heet namelijk ‘Waarom Mark Rutte deugt’ en heeft als vertelstructuur een werkbezoek dat ik ooit samen met hem in Hoorn heb afgelegd.
Daarna vindt er onder leiding van Peter van Lieshout (WRR) over het boek een gesprek plaats met Mark Rutte, Joost Divendal (hoofdredacteur van de Journalist), Marjolijn Februari (elke zaterdag te bewonderen in het Volkskrant-katern Het Betoog) en ondergetekende. De presentatie begint om 15.30 uur.

Wie deze presentatie wil bijwonen, kan zich op geven bij uitgeverij Augustus. Stuur een email naar: uitgeverij Augustus .

Gegevens:
Bijeenkomst: Presentatie Koning Burger – Nederland als zelfbedieningszaak
Datum: 7 november 2005
Aanvang: 15.30 – 16.45 uur (na afloop borrel in de Noen-zaal)

Zie voor meer informatie: BOEKENPAGINA
Nieuw Zorgstelsel is niet meer te stoppen


Door onhandigheid van mij zijn alle berichten over de behandeling van de Invoerings- en Aanpassingswet van de Zorgverzekeringswet verloren gegaan. Vraag me niet hoe het kan, maar het is in ieder geval niet terug te draaien. Even leek het er zelfs op dat de hele dBase die onder deze site draait door mij vakkundig de vernieling in was geholpen. Maar gelukkig hadden ze bij de provider nog een back-up tot aan 20 september, dus uiteindelijk valt het allemaal mee. Maar het was wel even schrikken al die pagina’s die niet thuis geven als je erop klikt. Maar goed, dat is nu weer voorbij.
Wat ik echter niet op kan brengen is om al die mededelingen over het nieuwe Zorgstelsel nog eens te herhalen. Nog een keer op te moeten schrijven dat het CDA hoog van de toren blaast, maar uiteindelijk tevreden is met een dooie mus. Nee, dat doe ik dus niet. Ik verwijs de lezer rechtstreeks naar de pagina’s op deze site, waarin u mijn bijdrage kunt lezen. Klik op de Eerste Kamer-pagina en scroll door naar VWS, en klik op de bovenste tekst in de lijst:: 2005-09 VWS – Invoering Zorgverzekeringswet – plenair.doc.
Een leuk staaltje linkse samenwerking was overigens wel het stuk dat de woordvoerders zorg in de Eerste Kamer van de PvdA, GroenLinks en SP samen op de dinsdagochtend voor het debat in de Volkskrant hadden geschreven. Uiteraard ook op deze site te vinden: zie publicaties. Het persbericht dat de dag ervoor uit is gegaan heb ik nog wel weer even op de site gezet (zie hieronder).

Je kunt overigens ook terecht op de GroenLinks-site. Zie: Inbreng kamerleden . Daar is ook de Forum-bijdrage te vinden. Zie Opiniebijdragen Kamerleden.
Linkse senatoren pleiten voor uitstel zorgstelsel
Aan de vooravond van het beslissend debat in de Eerste Kamer over de invoering van de Zorgverzekeringswet met ingang van 1 januari a.s. schreven de woordvoerders van PvdA, GroenLinks en SP een opiniebijdrage in de Volkskrant, waarin zij pleiten voor uitstel. De maandag voor het debat verspreidde ik daarover het volgende persbericht:
‘De toekomst van de gezondheidszorg is op dit moment een black box met veel onbekenden. Het enige wat we hebben zijn bezweringen van de minister, dat het allemaal onder controle is. De vraag is of het parlement als wetgever zo met burgers om kan gaan. Velen weten momenteel niet waar ze aan toe zijn, en dat geldt in het bijzonder voor ouderen en chronisch zieken. Dat kan je niet wegwuiven met een betere voorlichtingscampagne. Gezondheidszorg kan niet een kwestie zijn van op- hoop-van-zegen. Het gaat hier om een publiek goed dat iedereen aangaat. Dat vereist een uiterste aan zorgvuldigheid.’

Deze conclusie trekken de woordvoerders gezondheidszorg van PvdA, GroenLinks en SP in de Eerste Kamer in een open brief die dinsdag in de Volkskrant zal worden geplaatst. Zij roepen de Eerste Kamer op de nieuwe Zorgverzekeringswet niet met ingang van 1 januari in te voeren. De Eerste Kamer begint dinsdag aan de behandeling van laatste wetgeving die nodig is voor de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006.
Zij menen dat er nog veel te veel onduidelijkheden zijn, die het nu onmogelijk maken om tot aan afgewogen finaal oordeel te komen over de Zorgverzekeringswet te komen. ‘Er is, naar ons weten, niet eerder een stelselherziening geweest met zoveel onduidelijkheden en onbekendheden als deze Zorgverzekeringswet. Of het nu om burgers gaat, om zorgprofessionals, zorgaanbieders, ja zelfs menig zorgverzekeraar, bijna niemand kan de werking van het geheel overzien.’
De Kamerleden sommen een lange lijst op van zaken die nog niet bekend of nog niet geregeld zijn. Daarbij horen ondermeer: de vrije artsenkeuze, de invloed van verzekerden op zorgverzekeraars, de privacybescherming en allerhande aanpalende wetgeving die voor het goed functionerenv an een zorgmarkt onontbeerlijk is.
De gezondheidswoordvoerders van PvdA, GroenLinks en SP maken zich in het bijzonder zorgen over de groei van het aantal onverzekerden. Zij schrijven: ‘Nu al stijgt het aantal huisuitzettingen wegens huurschulden, daar komt nu dus een groep mensen bij die uit de zorgverzekering wordt gezet wegens wanbetaling. Dat is geen kleine groep. Wij vinden dat zorgvuldige wetgeving erin moet voorzien dat de noodzakelijke zorg voor deze mensen is gegarandeerd.‘
Alles overziend, zo concluderen de Kamerleden, is het niet verantwoord om nu te besluiten dat het nieuwe zorgstelsel met ingang van 1 januari 2006 van start kan gaan. Daarbij kopen zij weinig voor de aankondiging van minister Hoogervorst dat hij zal aftreden als het een ‘zoortje’ wordt. Dat is hen te gemakkelijk: ‘Het is een gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geen zootje wordt, omdat de rekening daarvan onvermijdelijk bij mensen terecht komt die het al moeilijk genoeg hebben. Dat voorkomen is bij uitstek de taak van de Eerste Kamer. Sterker: dat is een dure plicht.’

De oproep is ondertekend door de Eerstekamerleden Jan Hamel en Kim Putters (PvdA), Jos van der Lans en Tof Thissen (GroenLinks); en Tineke Slagter (SP).
Voor de tekst van het Forum-artikel: zie publicaties.
Mijn zevende Prinsjesdag: nog één te gaan
Pfff, Prinsjesdag zit er weer op. Het is de dag waarnaar je het meeste gevraagd wordt (‘Hé, hoe was Prinsjesdag?’), maar waar je het minst over hebt te vertellen. Je bent namelijk niet meer dan een figurant in een eeuwenoude ceremonie. Dat is één keer leuk, twee keer ook nog wel, drie keer gaat nog net, maar daarna begint het toch te vervelen. Dit was mijn zevende Prinsjesdag.
De Troonrede van de Koningin was in mijn beleving precies hetzelfde als die van de vorige jaren; vlak bloedeloos proza dat geroutineerd wordt voorgelezen. Je moet echt gespitst zijn op de zinnen die een echte politieke boodschap verhullen. Dat lukt mij nooit. Mijn gedachten in de Ridderzaal dwalen al na een paar zinnen af naar de dingen die ik allemaal nog moet doen en mijn ogen blijven steken bij de pluisjes op de zwarte pakken van de mannen die voor me zitten. Ik vraag me – terwijl de Koningin plichtsgetrouw haar klus klaart - af waarom de geschiedenis heeft bepaald waarom mannen op deze feestelijke dag zich van hun somberste en saaiste kant moeten laten zien.
Enfin, het zit er dus op voor dit jaar. Volgend jaar mijn laatste Prinsjesdag, de hele familie heeft al laten weten dat ze daar bij wil zijn. Zij liever dan ik, maar ik kan daardoor niet afzeggen.


Bovenste rij: Staphorst is altijd aanwezig; evenals de marechaussee.
Rij 2: Er is altijd een aparte (en overdekte tribune) voor militairen, veteranen, en mannen met veel onderscheidingen. En hoewel er elk jaar minder nieuws is, is er elk jaar meer pers.
Rij 3: Prinsjesdag is ook een reunie van oude politici. Op de foto Ruud Lubbers en Hans van der Stoel, plus Frits Korthals Altes. Zij vinden Prinsjesdag wel leuk. Als de Koningin en haar gevolg vertrokken zijn worden de parlementariërs vrij gelaten op het Binnenhof, waar zij nog een tijdje blijven hangen. Hier worden de hoeden bewonderd (of bespot).
Rij 4: en dan loopt de zaak leeg. Cameraploegen pakken in.
Rij 5: de genodigden rijden weg en het publiek (veelal in oranje gekleed) keert huiswaarts. Prinsjesdag is voorbij.
EK zet Teylingen op de kaart


Vanaf 1 januari a.s. kent Nederland een nieuwe gemeente: Teylingen. De gemeente ligt in de schaduw van Leiden en komt voort uit drie oude gemeenten: Sassenheim, Voorhout en Warmond. Vandaag besloot de Eerste Kamer in te stemmen met de bestuurlijke herindeling. Maar, zoals altijd, met de nodige moeite, waarbij het nota bene zo moest zijn dat de GroenLinks-fractie het regeringsvoorstel aan een meerderheid moest helpen.
Het is namelijk altijd gedonder met gemeentelijke herindeling. Kijk je naar de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten, de bestuurskracht dan kun je in onze complexe samenleving niet verder met gemeenten, zoals Warmond, waar maar een paar duizend mensen wonen. Die trekken dat gewoon niet en kunnen geen behoorlijk niveau van dienstverlening opbrengen. Dat kun je objectief zichtbaar maken.
Maar vraag het subjectieve oordeel van de bevolking dan is er altijd een forse meerderheid tegen. Naarmate je eigen plek meer bedreigd wordt raak je er meer aan gehecht. Zo werkt het nagenoeg overal, en ook in deze Zuid- Hollandse gemeenten, waar de bevolking zich in referenda tegen de komst van Teylingen heeft uitgesproken. De gemeenteraden van twee gemeenten meenden toch te moeten doorgaan en vonden daarbij uiteindelijk steun van de provinciale staten en de Tweede Kamer, waarin ook de GroenLinks- fracties het objectieve gegeven van een te zwakke afzonderlijke bestuurskracht zwaarder lieten wegen dan het subjectieve anti- herindelingssentiment.
In de Eerstekamerfractie van GroenLinks hebben we, na langdurige discussie en tot teleurstelling van de SP, het CDA, D66 en de Christen Unie/SGP, dat ook gedaan. Als we met deze tegenstribbelende partijen mee waren gegaan was Teylingen er nooit gekomen.
Zo zal Teylingen de enige gemeente in het land zijn, waarvan ik kan denken dat ze haar bestaan aan mij en mijn GroenLinks-collega’s te danken heeft. Nu maar hopen dat ik daar nooit aan herinnerd hoef te worden.
Overigens zijn de voorbereidingen van de nieuwe gemeente al in volle gang en heeft zo'n drie jaar na de referenda de overgrote meerderheid van de bevolking er wel vrede mee. Zie: www.teylingen.info
GroenLinks start Linkse lente
Dit weekend organiseerde GroenLinks het Linkse Lente-fesitval op de campus van de Universiteit van Nijmegen. Ik was er zaterdagavond op het feest en zondag de hele dag. Ik volgde verschillende milieuworkshops, als voorbereiding op het leiden van het slotdebat over milieu, waar het GL- Milieubnetwerk mij voor gevraagd had.
Tijdens dat debat presenteerde de directeur van het Milieu en Natuurplanbureau (NMP), Klaas van Egmond, vier wereldbeelden en de daarbijhorende duurzaamheidsgevolgen. Dat is gebaseerd op een uitvoerige studie van het NMP, waarin zij zijn nagaan wat er voor waarden en sentimenten met betrekking tot duurzaamheid onder de bevolking leven en hoe je die in wereldbeelden kunt vangen. Dat is een interessante studie geworden, omdat daaruit blijkt dat wat mensen vinden precies het tegenovergestelde is wat er gebeurt. De meeste mensen spreken een voorkeur uit voor het wereldbeeld 'zorgzame regio', met een accent op de menselijke maat, betrokkenheid, gemeenschapszin, terwijl de realiteit eerder te zoeken is in het wereldbeeld 'Mondiale markt', zeg maar het rauwe kapitalisme, waarin de markt alles stuurt. Wat mensen eigenlijk willen is wat het minst gebeurt.
GroenLinksers herkennen zich het meest in de wereldbeelden 'zorgzame regio'en 'mondiale solidariteit', waarin milieuproblemen met behulp van internationale afspraken worden opgelost. Het probleem is dat ook andere partijen zich het meest in deze wereldbeelden vinden, waardoor er bijna geen ideologisch onderscheid meer is in de politiek. Iedereen zegt hetzelfde te willen, en doen is iets heel anders.
Het is leuk om wat met deze gegevens te spelen en dat gebeurde tijdens het milieudebat in een collegezaal met zo'n kleine vijftig deelnemrs, en onder meer Wynand Duyvendak. Er kwam niet veel uit of het moet de conclusie zijn dat typisch voor GroenLijkse milieuverhalen zou moeten zijn om de samenhang tussen de kleine schaal-politiek en de mondiale politiek te laten zien. Enfin, u kunst de scenario zelf lezen op de site van het Milieu en Natuurplanbureau.

Door mijn betrokkenheid bij het milieudebat heb ik van het festival niet veel meegekregen. Ik heb een klein stukje bijgewoond van een intrigerend gesprek tussen Geert Mak en Femke Halsema, die tijdens dit festival bekend maakte zich beschikbaar te stellen (dat is de formulering) voor het lijsttrekkerschap bij de volgende verliezingen.
Mak toonde zich van zijn somberste kant. Hij zag de westerse wereld in een overgangsfase die nog het meeste deed denken aan het einde van de middeleeuwen en hij voorspelde dat het grote probleem van de 21e eeuw 'broeikaseffect'heet.
Mak: 'Want wat New Orleans overspelde heette niet Katrina maar 'broeikaseffect', de tornado's die Spanje teisterden heten geen tornado's, maar broeikaseffect, de regens die Oostenrijk en Zwitserland onder water hadden gedompeld waren niet zomaar zwaar weer, maar het gevolg van het broeikaseffect.' Daar gaat volgens Mak de strijd in deze eeuw om, dat is wat GroenLinksers moeten aanpakken. "Laten ze ophouden met het kruimelwerk en voor de grote kwesties gaan', aldus Mak voor zo'n vijfhonderd aanwezigen die ademloos zijn somberheid aanhoorden.

De bedoeling van het festival was overigens wel om de somberheid en rechtse winter de voet dwars te zetten. Van daar dus de Linkse lente, die Femke Halsema lanceerde, een initiatief dat met eigen website: www.linkselente.nl progressieve ideeën wil bundelen. En dat op een praktische en positieve manier. Vele bekende mensen helpen om dit nieuwe linkse geluid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld Adelheid Roosen, Britta Böhler, Funda Müjde, Geert Mak, Harry de Winter, Iljia Leonard Pfeijffer, Jack Spijkerman, Nazmiye Oral, Paul de Leeuw, Pierre Wind en Tamar van den Dop. GroenLinks zoekt met anderwe woorden een nieuw fris links elan, waar bij het milieudebat dat ik mocht voorzitten jammer genoeg weinig van was te bespeuren. Maar wat niet ios kan nog komen.


Rechts: zo'n vijfhonderd aanwezigen luisteren aandachtig op zondagmiddag naar het tweegesprek tussen Femke Halsema en Geert Mak.
ASW Meesterprijs
Ik vond het een hele eer, maar een half jaartje geleden ben ik gevraagd om in de jury te gaan zitten van de ASW Meesterprijs, een prijs voor 'masterthesis' ingesteld door door de Academische Master ASW ‘Sociale vraagstukken: interventies en beleid’ aan de Universiteit van Utrecht.
In de jury zaten bovendien een aantal oude bekenden, zodat het ook nog wat weg had van een rëunie. Ik trof er de volgende mensen die ik soms al jaren niet meer had gezien: Prof.dr. Ed Elbers, voorzitter, Dr. Ruud Abma (ASW, Dr. Leni Beukema (ASW, Prof.dr. Hans Boutellier (directeur Verwey-Jonker Instituut, bijzonder hoogleraar VU, ) Dr. Sandra van Dulmen (programmaleider NIVEL), Prof.dr. Peter van Lieshout (lid WRR, bijzonder hoogleraar ASW), Prof.dr. Paul Schnabel (directeur SCP, Universiteitshoogleraar UU).
Vandaar dus dat ik me vlak voor mijn zomervakantie worstelde door 7 werkstukken (vergelijkbaar met de vroegere doctoraalscripties) van elk zo'n honderd pagina's. Dat was geen geringe klus, maar vandaag was de officiele prijsuitreiking. Hier volgt een fragment uit het juryrapport:
De jury heeft vrijwel eenstemmig besloten de ASW Meesterprijs 2005 toe te kennen aan Eveline Hulsbergen voor haar masterthesis: “De pedagogische opdracht: Wens of werkelijkheid. Een onderzoek naar de rol van pedagogische begeleiding in de beroepspraktijk van docenten.” Deze masterthesis is een uitstekend werkstuk, conceptueel goed en methodisch op niveau. Dit werkstuk heeft een stevige wetenschappelijke aanpak, onder meer door de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.Het belang van de vraagstelling en de relevantie van de resultaten zijn groot. Het is een evenwichtig en origineel werkstuk, vol zelfvertrouwen geschreven, waarin Eveline Hulsbergen erin geslaagd is de theorie bruikbaar te maken voor het onderzoek. De jury is vooral onder de indruk van de samenhang tussen de theoretische en empirische delen van het werkstuk. Hoewel de interpretatie van de resultaten nog wat voorzichtig is en de discussie verder had kunnen worden uitgewerkt is de jury van mening dat dit werkstuk blijk geeft van talent en vakmanschap.


Boven: juryvoorzitter Ed Elbers overhandigt Eveline Hulsbergen de oorkonde die bij de ASW Meesterprijs hoort.
Onder: links de genomineerden, rechts Paul Schnabel tijdens zijn ASW Master-lezing.
SP-collega Tiny Kox maakt zich terecht kwaad
Zie: ‘Schandalig dat VVD en CDA omkoperij aftrekbaar willen houden’
Politieke seizoen begint weer en hoe......


Het politieke seizoen is weer begonnen. Vorige week startte de Tweede Kamer, en om redenen die vermoedelijk uit de negentiende eeuw dateren, start de Eerste Kamer een week later. Vandaag dus. En meteen laat het orgaan zich van zijn slechtste kant zien. Al meer dan een jaar geleden heeft de Tweede Kamer de wet ‘Uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping’ (28.873) aangenomen. Unaniem. De wet wil regelen dat bedrijven minder makkelijk het betalen van steekpenningen (bijvoorbeeld in het buitenland) als bedrijfslasten kunnen opvoeren en dus in principe kunnen aftrekken. Bedrijven moeten volgens deze wet als de belastinginspecteur het niet vertrouwt met betere bewijzen komen over de rechtvaardigheid van de opgevoerde kosten. Wil je dat soort praktijken bestrijden (zie de bouwaffaire) dan moet je de overheid meer ruimte geven om te kunnen optreden en de bewijslastverplichting van bedrijven verzwaren. Dat is een ABC’tje. Maar niet voor de fiscalisten van VVD en CDA in de Eerste Kamer, de heren Biermans en Essers. Die bekijken het vooral vanuit de kant van de bedrijven, zien vooral meer werk en meer belastingafdrachten en zeggen dus staalhard nee. Zij dwingen de regering tot een novelle die de tanden uit de wet haalt en de praktijk bij het oude laat. Daarover lees je dus niks in de krant. Als niemand kijkt blijkt de ware aard van deze partijen pas echt: klassiek conservatief. Het liefst regeren zij het land in stilte.


Als het politieke seizoen in het Binnenhof weer begint, begint ook meteen het politieke seizoen erbuiten. Elke week verzamelt zich wel een groep die zich tegen het beleid van de regering keert.
Dit jaar werd op maandag de spits afgebeten door de NPS
die afgelopen maandag te hoop liep tegen de plannen van Mady van der Laan.
Erg druk was het niet, maar wel leuk.
Verschenen: twee toezicht-boeken

Deze week zijn er twee boekjes verschenen met bijdragen van mijn hand. Het eerste boekje is een klein bundeltje met drie essays over 'het maatschappelijk gehalte van het intern toezicht bij woningcorporaties'. Het boekje is uitgegeven door Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en VTW, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Het doel is dat de drie essays de discussie over de kwaliteit van het interne toezicht stimuleert. Dat daar een wewreld te winnen is bevestigen de berichten over de giga-salarissen van de bestuurders van een aantal corporaties. Allemaal salarissen waar de Raad vsn Toezicht of Commissarissen voor heeft getekend. Het boek heeft als titel meegekregen Burgerlogica, politisering en maatschappelijke verankering. Hieronder de promotekst, zoals die op de Aedes-site bij publicaties staat te lezen, alsmede de gegevens.
In het denken over de vormgeving van de toekomstige relatie tussen overheid, corporatie en burger vormen de kwaliteit en ontwikkeling van het intern toezicht een kritische factor. Eén van de aspecten die onderwerp van discussie zijn, is de vraag of het intern toezicht bij corporaties niet te zeer is gericht op de financiële continuïteit en minder op de volkshuisvestelijke opgave en de realisatie van maatschappelijke doelstellingen.
Om het debat hierover te entameren hebben Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorpora-ties (VTW) gezamenlijk drie onafhankelijke, deskundige en kritische geesten uitgenodigd hun licht te laten schijnen over dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in de essaybundel Burgerlogica, politisering en maatschappelijke verankering.
Op onorthodoxe wijze belichten de auteurs het maatschappelijk en volkshuisvestelijk gehalte van het intern toezicht. Voor de goede orde: hun mening is daarbij niet noodzakelijkerwijs die van Aedes of de VTW.

Gegevens:
omvang: 55 pagina's
ISBN: 90-5009-254-3
prijs leden: € 0,-, niet-leden: € 15,-
bestellen: www.aedes.nl (door klikken op publicaties en vervolgens losse publicaties)

Mijn tweede bijdrage staat te lezen in het boek Goed Bestuur - werkboek voor maatschappelijke organisaties, uitgegeven door het organisatieadviesbureau De Beuk. De Beuk prijst opp haar site het boek als volgt aan:
U vindt in het boek een praktische aanpak van corporate governance. De discussie over goed bestuur - corporate governance -komt in een nieuw stadium terecht: we vragen niet meer naar het waarom, het draait inmiddels om hoe…

Hoe zetten we - als bestuurders en toezichthouders - de gedragscode om van woord naar daad?
Hoe besturen we goed en hoe implementeren we goed bestuur in de (maatschappelijke) organisatie?
Hoe/wat is de rol van ondernemingsraad, medewerkers en klanten? De intentie tot goed bestuur leeft, de praktijk is weerbarstig.
Goed bestuur, werkboek voor maatschappelijke organisaties bevat instrumenten, methoden en ideeën om goed bestuur in een organisatie tot leven te brengen.
Omdat ik over het algemeen niet zo praktisch ben, heb ik een intermezzo in het boek verzorgd, onder de titel: "De kunst van het verantwoorden". Inclusief mijn inmiddels beroemde vierwindstrekenschema.

Gegevens:
Goed Bestuur, werkboek voor maatschappelijke organisaties
Auteurs: Dick Ernste en Dorien de Wit.
Uitgave van organisatie-adviesbureau De Beuk, augustus 2005
ISBN-10: 9080410683
ISBN-13: 9789080410688
Omvang: 120 pp.
Prijs: E 20,-.
6 exemplaren? Dan het 7e cadeau.

Klik voor informatie op Goed Bestuur,
en voor rechtstreeks bestellen op: bestelformulier de Beuk.

Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004