JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - december 2015
Veel leesgenoegens in 2016
Drukproeven van 'Nabij is beter II' gereed

Er is de afgelopen dagen door veel mensen hard gewerkt om de bundel Nabij is beter II klaar te maken voor de drukpers. De bundel is een vervolg op de gelijknamige bundel die Pieter Hilhorst en ik begin dit jaar in januari publiceerden. In dit tweede deel nemen we de tussenstand op na het eerste jaar van de decentralisaties. Negen korte beschouwingen stonden eerder te lezen op de site socialevraagstukken.nl en voor deze bundel schreven we een nieuw groot essay: 'We zijn nog maar net begonnen'. Nabij is beter II verschijnt op 14 januari op het VNG Nieuwjaarscongres, waar Pieter en ik een workshop verzorgen (nr. 15: van 13.45 tot 14.45 uur).

Nabij is beter 15: Anders aanbesteden!!!


Klik hier of op de afbeelding hierboven om de hele tekst verder te lezen.
Mantelzorgboete
De P-wet: er mag meer!!!
Klik hier of op de afbeelding hierboven of hieronder voor de hele tekst.
Burgerinitiatieven en informele zorg


Het videoverslag van de Proeftuin wijkzorg Amsterdam Oost, waarin bewoners (waaronder ikzelf) zelf besloten over het verdelen van € 100.000,- om initiatieven op het terrein van de informele zorg van de grond te tillen. Geweldig project, prachtig verantwoordingsverslag, gemaakt door Ron Lengdon.
Hieronder de groepsfoto van de bewonersinitiatieven en de bewonerscommissie.


Lees hier het evaluatierapportje van de commissie
Zorg = welzijn geworden
Nauwe professionalisering!
Conferentie wijkzorg groot succes
Burgers, buitenlui & beleidsmakers


Nationaal Laboratorium - Burgers, buitenlui en beleidsmakers - Beeldverslag

Toepspraak Divosa Najaarscongres

Jos van der Lans Divosa Najaarscongres 2015 from Divosa on Vimeo.

leuke conferentie over bewoners en wijkzorg
Vanaf midden 2014 maakte ik deel uit van een vier mensen tellend bewonerscomité dat als taak had bewonersinitiatieven in het Oostelijk Havengebeid en de Indische Buurt te beoordelen in het kader van het verbeteren van de wijkzorg en dan vooral de informele kant daarvan. Er was door de centrale stad € 100.000,- beschikbaar, en het idee was dat dit een proeftuin zou worden om na te gaan hoe bewoners elkaar konden stimuleren om een rol te nemen in de nieuwe organisatie van de wijkzorg. Meer dan een jaar later zijn we zo'n veertig aanvragen verder, is er € 90.000,- toegekend en maakt de commissie aan de hand van een film en een gesprek de balans op. Kunnen bewoners zelf beslissen over vernieuwende zorginitiatieven?
Lees hier het evaluatierapportje van de commissie
De leefwereld, onderlinge zorg en de straat

We spreken we altijd over de leefwereld van burgers, dat de zorg daar dichterbij moet komen. maar wat weten wij eigenlijk van de onderlinge betrokkenheid van mensen in een straat of buurt. Wie verzamelt daar kennis over? Hoe kan je onderlringe betrokkenheid op straatniveau een zetje in de rug geven? Dat is waar Jouw zorg is mij een zorg probeert achter te komen. Het is een artistiek onderzoekproject van Willemieke van den Brink (Echter ontwerp) en Anne Marth Kuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken). Zij omschrijven het zelf als volgt op hun website:
'Er is minder geld voor professionele zorg. Mensen moeten bij een tijdelijke of lichte zorgvraag een beroep doen op hun netwerk. Maar wat als familie ver weg woont of het aan dit eigen netwerk ontbreekt? Dit vraagstuk is niet van instituties die minder mensen en middelen tot hun beschikking hebben, maar voor de samenleving als geheel. Kunnen en willen we meer omzien naar elkaar? Welk onbenut zorgpotentieel is er aanwezig in buurten? Dit onderzoek gaat over iedere straat en iedere buurt, ook over mijn buurman. Zo zijn we tot de titel van ons project gekomen; jouw zorg is mij een zorg. Online zijn we meer in verbinding dan ooit te voren, terwijl het contact tussen buren niet vanzelfsprekend is. Het ontbreekt ons als samenleving aan handelingsrepertoire.

De kracht van onze werkwijze laten we op dit moment zien in het artistieke onderzoeksproject Jouw zorg is mij een zorg – in een straat in de volksbuurt Wipstrik-Zuid in Zwolle. Hier onderzoeken we tussen augustus 2015 en januari 2016 welke concepten/ideeën/interventies helpen om buren meer bij elkaar te betrekken. We hebben ontdekt dat mensen graag iets voor hun buren willen doen, maar dat de drempel om zelf om hulp te vragen hoog is. Ook hebben mensen weinig contact met hun buren, terwijl ze hier wel naar verlangen. Goed contact met de buren is belangrijk om gemakkelijker om hulp te vragen. Buren zijn geen mantelzorgers maar ze kunnen het netwerk en het welzijn van iemand met een lichte zorgvraag wel vergroten en versterken.'
Geweldig leuk onderzoek, met twee ondernemende, originele en enthousiaste onderzoeksters die op zoek zijn naar alledaagse kennis over straten en buurten waar sociale wijkteams geen weet van hebben omdat ze geen tijd hebben (of nemen) om er achter te komen. Hoe verlopen interacties tussen buren, wanneer, waarover; in de kleine verhalen van een straat liggen de sleutels om echt na te denken over wat er wel en wat er niet aan onderlinge zorg kan worden opgebracht. Van zo'n project, dat als het ware doordenkt op het proefschrift van Lilian Linders, De betekenis van nabijheid, waar zij de dynamiek van vraagverlegenheid en aanbodverlegenheid beschreef, ben ik graag ambassadeur.
Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004