JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - april 2008
Chagrijnig
Ha Jos,

hoorde gisteren een verhaal van een goede vriend P dat zo in je (volgende) boek kan. F, zijn vriendin is zwanger en ze gingen samen naar een stadsdeelkantoor om 'de vrucht te erkennen' (ze zijn niet getrouwd). Dat bleek echter niet zomaar te gaan, ze moesten eerst een afspraak maken vertelde de dame aan het loket. En helaas, dat kon niet gelijk want afspraken moeten telefonisch worden gemaakt. Naast haar zat een collega aan de telefoon en F en P hoorden dat die afspraken aan het maken was. Bedoeling was dus dat ze die buurvrouw buiten mobiel gingen bellen om een afspraak te maken, die dan vermoedelijk ook wel later zou worden. Gelukkig pikten ze dit niet en hebben ze voor elkaar gekregen dat ze direct ter plekke tot erkenning konden overgaan, maar je begrijpt dat de lol er toen al behoorlijk af was. P. heeft F. later nog een passage uit jouw net van mij geleende boek 'Ontregelen' voorgelezen, waar daar werden ze alleen maar chagrijniger van.

Groet,
R.

'Ontregelen' in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer sprak dinsdag over het rapport van de commissie-Dijsselbloem over de onderwijsvernieuwing. En zowaar, daar kwam het boek ‘Ontregelen’ op de proppen, dankzij een aantal verstandige opmerkingen van PvdA-kamerlid Staf Depla en een attente bronvermelding van Femke Halsema.
De heer Depla (PvdA:

Ik begon mijn verhaal met het herstel van vertrouwen. Een van die punten is het herstel van vertrouwen van professionals die het idee hebben een steeds groter deel van hun tijd niet aan het echte werk kwijt zijn, maar aan verantwoording. Dat speelt niet alleen in het onderwijs, maar op meer plekken. Mijn idee is dat het niet alleen gaat om het schrappen van regels. Het gaat ook om nadenken over het verkeer tussen manager en professional en burger en professional. Het gaat niet alleen om het schrappen van regels, maar de manier waarop wij dingen in de samenleving regelen. Wij leveren daaraan een bijdrage, niet alleen door regels op te stellen. Daardoor wordt het wantrouwen alsmaar gevoed en blijft het verantwoordingscircus in stand. Ik noem als voorbeeld de jeugdzorg. Wij debatteren er in de Kamer over dat er ergens iets vreselijks mis is gegaan. Vervolgens moet er nog meer geregistreerd worden. De mensen in de jeugdzorg durven straks echter niets meer te registreren, omdat zij bang zijn om erop aangesproken te worden. Dat soort mechanismen wil ik graag blootleggen in een of twee sectoren. Dat sluit aan bij het rapport. Het gaat om herstel van vertrouwen tussen professionals en hun managers en tussen professionals en de politiek.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Ik wil het idee niet direct afbranden, zoals de collega's doen. Dat lijkt mij wat te snel gaan. Ik kan het bovendien ook niet, want ik meen letterlijk GroenLinkser Jos van der Lans terug te horen met zijn boek Ontregelen.

De heer Depla (PvdA):

Zeer inspirerend!

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Ik zou wel gek zijn om het eigen gedachtegoed overboord te zetten. Toch is mij niet helemaal duidelijk waar de heer Depla op doelt. Bij Jos van der Lans gaat het ook om kritiek op de bedrijfsmatige overheid van de afgelopen jaren. Die is met name onder paars vormgegeven. Die bedrijfsmatige overheid wordt bepaald niet teruggedrongen, ook niet door dit kabinet. Bij de commissie zijn ook voorstellen te zien, zoals het versterken van de financiële verantwoording door scholen, die weer leiden tot een groot aantal nieuwe regels. Ik vraag mij af welke richting de heer Depla uit wil als hij wederom meewerkt aan nieuwe regels die leiden tot belasting van uitvoerders.

De heer Depla (PvdA):

Ik heb in mijn voorstel het verhaal van uw partijgenoot gecombineerd met de reacties op het rapport van mensen uit het onderwijs. Het gaat mij erom dat het primaire proces leidend wordt bij de verantwoording. Dat is belangrijker dan de informatie die wij zo graag krijgen. Door daar de verantwoording op te richten dragen wij bij aan het wantrouwen. Als het parlement dat diepgravend zou onderzoeken, zouden wij wel eens belangrijke lessen kunnen trekken. Wij weten dan namelijk wellicht beter hoe het werkt en kunnen misschien ook eens over onze eigen schaduw heen springen. Ik zou graag zien dat daaraan een bijdrage wordt geleverd met een parlementair praktijkonderzoek.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Wilt u daar een nieuwe commissie voor in het leven roepen of wilt u het bijvoorbeeld als een extra taak tijdelijk toedelen aan de onderwijscommissie? Of ziet u het als een uitbreiding van de opdracht van de commissie-Dijsselbloem?

De heer Depla (PvdA):

Mijn voorstel is niet bedoeld om het leven van deze mooie commissie te verlengen. Ik stel mij voor dat het onderzoeksbureau van de Kamer een onderzoeksopdracht formuleert, niet om het onderzoek uit te besteden, maar om het parlement zelf dit praktijkonderzoek goed uit te laten voeren. Je kunt het verbinden aan één vaste commissie, maar daarover ga ik graag later met u in gesprek. Ik leg dit voorstel nu zo neer, omdat ik iets wil doen voor al die professionals die gierend gek worden van al het wantrouwen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Ik ga hierover graag met u in gesprek.

Addie Schulte recenseert op leuke website

De functionarissen die ons moeten beschermen, verzorgen of onderwijzen falen te vaak. Fatale voorbeelden zijn de martelmoord in Pernis, waarbij politiemensen op de stoep op versterking bleven wachten of de dood van het meisje Savanna. Minder dramatisch, maar veel grootschaliger is het mislukken van de hulp aan probleemgezinnen, het terugdringen van recidive of bij het keren van racistisch geweld, onlangs in Waspik.
Hoe kan het dat de 'professionals' en hun organisaties, van politieagent tot jeugdzorgwerker, van woningcorporatie tot gemeente, zo opzichtig niet doen wat er van hen verwacht wordt? Voormalig GroenLinks senator Jos van der Lans geeft in zijn boek Ontregelen daar een scherpe analyse van. De oplossingen liggen echter niet voor het grijpen.
Zo begint Parool-journalist Addie Schulte zijn recensie van 'Ontregelen'. De hele tekst staat nu al op zijn - overigens erg aardige boekenwebsite (www.boekenstrijd.nl, besprekingen van boeken waar strijd in voorkomt)en komt - waarschijnlijk - voplgende week in Het Parool. Klik voor de volledige tekst van de recensie: hier

VPRO-boeken gemist?Zondag 30 maart 2008, 11.30 uur, Nederland 1, in gesprek met Wim Brands over 'Ontregelen'.

Zie ook: http://boeken.vpro.nl/

Heb je het interview met Wim Brands bij VPRO-boeken gemist, afgelopen zondag? Geen probleem, klik op uitzending gemist.

Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004