JOS VAN DER LANS - SITEMAP & KIJKCIJFERS
HOME PAGE
algemeen weblog schrijfsels boeken praatjes beelden persoon archief zoeken
   
 
    algemeen boeken lezingen video's contact wikistad - 2001  
    publicaties Eropaf! Eropaf-dvd Eropaf-dvd cv een nieuwe lente - 2001  
    columns Ontregelen     sitemap manifest jaren70 - 2005  
    TSS Koning Burger     kijkcijfers 1e kamer 1999-2007 1e kamer
    Huurpeil DEcentraal         publicaties
  VN archief Sociaal doe-het-zelven         lezingen
  dans   150 jaar De Key         agenda van een democratische cultuur
  De Groene           nabij is beter 2015-16  
versie 1.1 canon              
versie 1.2                
versie 1.3                
KIJKCIJFERS

Hoeveel mensen bezoeken nu zo’n website, vragen mensen mij wel eens. Welnu, dat wordt allemaal keurig bijgehouden door een tellertje bij de provider, in mijn geval IS (wat staat voor Interned Services, zie: www.is.nl).

IS houdt per maand allerhande statistieken en gegevens bij. Je kunt zelfs nagaan hoevaak je site ‘gegoogled’ is en van welke landen de bezoekers allemaal komen.

Hieronder ziet u mijn jaarlijkse kijkcijferjaarverslagen.

Kijkcijferjaarverslag 2014 bezoekersaantallen 2014

Het bezoek aan mijn website stijgt nog steeds. Stond de teller eind 2013 op 31 december stil op 68.650, in 2014 registreerde de site bijna vijfhonderd bezoeken meer: 69.118. Dat leek in de loop van 2014 veel meer te worden, maar in december 2014 stagneerde de groei plotseling. Nader onderzoek leert dat de teller bij de provider zes dagen niet heeft gewerkt, bij een gemiddelde van zo’n 200 bezoeken per dag, zouden we dus iets meer dan 1200 erbij op moeten tellen. Scoorde die maand in 2013 nog zo’n 5600 bezoeken, een jaar later waren dat er daardoor ‘maar’: 4159. Het gevolg was dat de eindscore net niet de 70.000 overtrof. Maar goed, dan hebben we een mooi doel voor 2015.

In augustus 2014 bestond de site precies tien jaar. In totaal had de site toen 456.824 bezoeken geregistreerd. Een ongelooflijk aantal. We weten inmiddels dat zo’n driekwart van deze bezoeken niet langer duren dan dertig seconden, maar goed voor de andere kwart bezoeken (dat is dus meer dan 112.500) geldt dat ze in ieder geval iets gelezen hebben. Je zou willen dat ik zoveel boeken verkocht. 

Nu zijn het ook niet allemaal verschillende mensen. Er is een soort ‘achterban’ ontstaan, dat wil zeggen bezoekers die met een vaste regelmaat een kijkje komen nemen. En dus ook regelmatig een bijdrage leveren aan het oplopen van de statistieken, maar dat zijn er hooguit een paar honderd. De rest vliegt binnen om bijvoorbeeld na een twitter-bericht een keer een tekst op te halen of belandt met wat gegoogle op de site. Nou ja, wat ik maar wil zeggen is dat het een ongehoord krachtig middel is om datgene wat je schrijft met een groot publiek te delen. Het geeft een gevoelvan onafhankelijkheid: voor pybliciteit ben ik niet meer alleen afhankelijk van de klassieke media. Ik heb inmiddels voldoende mogelijkheden om bezoekers te verleiden kennis te nemen van wat ik produceer.

2014 had zoals alle voorgaande jaren een paar pieken in het bezoek. Het gemiddelde dagbezoek ligt net onder de 200 en echte topdagen zijn de dagen dat het bezoek boven de 300 uittorent en dat soms dan een aantal dagen achtereen.

Soms zijn ze moeilijk te duiden. Op 2 februari verwelkomt de site bijvoorbeeld 307 bezoeken. Er is eigenlijk niks te beleven, of het moet deze foto zijn die ik via twitter op mijn weblog heb geplaatst die dag. Met als enige bijschrijft: Mantelzorg van de toekomst.Maar er is wel een top 5 te maken van wat ik maar even bezoekhoogtepunten noem: 

1. De meeste bezoekers trok mijn botsing met de hoofdredactie van Aedes Magazine, die zich in twee etappes voltrok. Het eerste treffen vond plaats vanaf 7 augustus toen mijn column ‘Helden van de terugtocht’ werd geweigerd en deze die dag wel in de Volkskrant werd geplaatst. Dat trok in een week zo’n 1500 bezoeken, Daarop volgde half september een tweede piek, toen mijn vervolgcolumn opnieuw werd geweigerd en er voor mij niets anders opzat dan na acht jaar mij als columnist terug te trekken. Wilt u het nog eens nalezen, surf dan naar het weblog van 7 augustus en verder en vanaf 17 september. In totaal trok de affaire zo’n 2500 bezoeken.

2. Een tweede piek viel daarmee samen en dat mijn OMOOC-college over de geschiedenis van de drie decentralisaties. Dat maakte onderdeel uit van een reeks colleges die vanaf begin september wekelijks online gingen. In een klein kwartiertje probeer ik alle achtergronden, mogelijkheden en moeilijkheden van de drie decentralisaties te schetsen. Op YouTube is het college inmiddels zo’n 2600 keer bekeken, ik denk dat er toch zeker ook zo’n 1000 mensen dat via een bezoek aan mijn website hebben gedaan.

3. Een absolute piek vormde eerder het jaar de publicatie en digitale verspreiding vanEen wijkgerichte aanpak: HET FUNDAMENT, vanaf eind maart. Een dun boekje, geschreven in opdracht van het ministerie van BZK waarin de achtergronden en voordelen van een wijkgerichte aanpak uit de doeken worden gedaan. Naast het ministerie van BZK was de brochure ook via mijn site te downloaden. Dat trekt in een week toch zo’n 1000 bezoekers naar de site.

4. In oktober valt het een piek te noteren als half oktober vrijwel tegelijkertijd mijn column in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken als het essay dat ik samen met Pieter Hilhorst over Eigen Kracht heb geschreven voor de Groene Amsterdammer online gaan. Beide verhalen gaan over de mogelijke verwording van het eigen kracht denken. Goed voor zo’n 1200 bezoeken in een week. Het is een verhaal waar mensen op dat moment kennelijk erg behoefte aan hebben.

5. En dan zijn er nog een paar pieken die ongeveer gelijk zijn en net boven de 300 uitkomen. Begin maart betreft dat de publicatie van het boek Decentraal (samen met Nico de Boer, valt eigenlijk een beetje tegen want het is een heel goed boek), begin juni het afscheid van Chris Keulemans als directeur van de Tolhuistuin, wat voor velen toch als een verrassende mededeling kwam. En eind juni mijn column in het Ttijdschrift voor sociale vraagstukken over het wensdenken dat nogal eens ten grondslag ligt aan de uitwerking van de decentralisaties.

Al dat bezoek ontstond overigens niet spontaan, maar werd aangejaagd door berichten op twitter, waar ik in oktober mijn 5000ste volger mocht verwelkomen. Daarmee wordt het een enorm krachtig medium om informatie te ontvangen en te verspreiden. En mensen tot een bezoek aan deze site te verleiden.

Kijkcijferjaarverslag 2013 bezoekersaantallen 2013
Mijn website heeft in 2013 twee records gebroken. Het eerste record sneuvelde in oktober. In deze maand vonden 9002 bezoekers de site. Dat was bijna 900 meer dan het record van maart 2012, toen 8149 bezoekers de site aandeden. Op naar de 10.000 dus. De verklaring voor deze bezoekerspiek is dit keer eenvoudig. In oktober verschenen twee boeken: Sociaal doe-het-zelven dat ik samen met Pieter Hilhorst op 3 oktober presenteerde in een bomvol Pakhuis de Zwijger. En: Burgerkracht in de wijk. Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat, dat is samen met Nico de Boer schreef en dat een week later van de pers rolde. Dat boek was ook via mijn site te downloaden, wat zo'n vijfhonderd mensen ook hebben gedaan, dus dat levert meteen de nodige aanloop op.

Het tweede record was het eindaantal bezoeken: 68.650. Ruim zesduizend meer dan vorige jaar, een stijging met bijna 10 procent. Vorig jaar sprong het aantal ook zo'n 15 procent omhoog ten opzichte van het vorige jaar, terwijl het aantal in de vijf jaar daarvoor redelijk leek te stabiliseren. De oorzaak is eenvoudig te benoemen: twitter. Via twitter-berichten wordt het nog steeds uitbreidend aantal volgers (nu: 4272) regelmatig naar mijn site gelokt om daar columns te lezen en publicaties op te halen. Naarmate het aantal volgers toeneemt, stijgt dus ook het aantal bezoeken aan mijn website. Zo eenvoudig is dat.

Opmerkelijk is tenslotte dat de verhouding tussen het aantal unieke bezoeken (zonder dubbeltellingen per maand) en het aantal bezoeken (waar dus elk bezoek wordt geteld) inmiddels echt een op twee is. In het begin de website vielen deze twee categorieën vrijwel samen. Elke bezoeker was eigenlijk wel een unieke bezoeker. Nu, na bijna tien jaar, zie je dat mensen regelmatig terugkeren. De site krijgt een vast publiek; er is een behoorlijk aantal mensen dat met vaste regelmaat even komt kijken. Hoe groot dat aantal precies is valt moeilijk te zeggen, maar wel staat vast dat hun aantal de duizend toch wel dit gepasseerd is. Nou ja, dat zijn al met al kijkcijfers waar je tevreden over kunt zijn. Het geeft ook wel een soort onafhankelijkheidsgevoel. Voor de dingen die ik te melden heb, ben ik niet meer afhankelijk van andere media. Ik kom met mijn eigen mogelijkheden al een heel eind.

Kijkcijferjaarverslag 2012 bezoekersaantallen 2012
Jarenlang was het kijkcijferjaarverslag van deze site het eerste jaarverslag van het land, want het werd op de eerste dag van het jaar in dit weblog gepubliceerd. Helaas heb ik dit jaar met die goede traditie moeten breken, omdat ik rondom de jaarwisseling op reis was door Indonesië en in die hoedanigheid geen tijd en geen zin had om grafieken samen te stellen en daar tekst en uitleg bij te geven. Tussen de rijstvelden verliezen zulke aantallen toch elke relevantie.

Maar goed, ik ben weer terug en om nu helemaal niets te presenteren is ook zo wat. Vandaar dit jaar een korte versie, want er is heuglijk nieuws te melden. Het aantal bezoeken steeg in 2012 met maar liefst 18 procent. Op 31 december stopte de teller op 62905 bezoeken, bijna tiendzuizend meer dan in 2011. Vooral in de eerste helft van het jaar steeg het bezoek flink in vergelijking met de jaren daarvoor. Een belangrijke impuls daarvoor kwam van de publicatie van het boek Loslaten, vertrouwen, verbinden, die voornamelijk in een digitale versie werd verspreid. Eind maart kwam de tekst als eerste op deze site beschikbaar, en vanaf dat moment liep het storm, en werd de tekst in enkele dagen meer dan 3000 keer gedownload. Dat bracht de maandscore die maand op 8149, een record. Zoveel bezoeken heeft deze site in een maand niet eerder mogen begroeten. Ook de maanden daarna bleef het bezoek hoog, zodat de maandscores het eerste half jaar ruim boven de 5000 uitkwamen.
De groei is vooral te danken aan het feit dat via Twitter (@josvanderlans) steeds meer mensen naar publicaties op de website worden verwezen en daar klaarblijkelijk ook gebruik van maken. In 2012 steeg het aantal volgers op Twitter van 1250 naar ruim 2500. In principe zijn dat toch allemaal mensen die geinteresseerd zijn in schrijfsels van mijn hand.

Kortom, het was een goed jaar. De afgelopen vier jaar stabiliseerde het bezoek rondom de 52000 bezoeken en leek de site een soort verzadigingspunt bereikt te hebben. Door de combinatie met sociale media is er een nieuwe dynamiek ontstaan. Ik ben benieuwd waar dit in 2013 toe leidt.
Grafiek 1

Grafiek 2
Kijkcijferjaarverslag 2011 bezoekersaantallen 2011
In 2011 was het tot in de laatste dagen van december weer spannend of het bezoekenaantal de stand van 2010 zou overtreffen. Op 31 december 2010 stopte de teller op 52915 bezoeken. Dat was toen ruim 1000 bezoeken meer dan het aantal in 2009 (51827). Pas in de laatste dagen van het jaar werd dit jaar het aantal van 2010 overtroffen. De teller hield op bij 53165, precies 250 bezoeken meer dan in 2010 – een stijging van iets minder dan een half procent.

Dat aantal bevestigt het beeld dat al sinds 2008 uit de jaarkijkcijfers spreekt: de bezoekenaantallen blijven stabiel. De aantallen groeien wel, maar steeds een heel klein beetje. Sinds 2008 is de totale groei minder dan 2%. Meer zit er kennelijk niet in. Dat hoeft ook niet, want 53000 bezoeken, met een gemiddelde van zo'n 4400 bezoeken per maand, is helemaal niet slecht voor een particuliere website. Er zijn gerenommeerde instellingen die het met minder moeten doen. Kortom, ik was de afgelopen jaren vereerd door zoveel bezoeken en dat ben ik dus nog steeds.

Er is overigens een ontwikkeling waarvan ik eigenlijk verwachtte dat deze een positieve invloed zou hebben op het aantal; bezoeken. En dat is dat 2011 voor het eerst een jaar was waarin ik het hele jaar ook min of meer actief was op Twitter. Niet extreem actief, maar wel steeds als er iets gebeurde, als er een publicatie van mijn hand verscheen, als ik ergens een lezing had verzorgd en de presentatie op mijn weblog zette, in dat soort gevallen twitterde ik. En in heel veel tweets verwees ik dan door naar mijn site.

Dat is ook af te lezen aan de bezoekenaantallen. De top tien van de dagen die het meeste bezoeken trokken, zijn allemaal dagen waarin ik ook actief twitterde. Bijvoorbeeld in de periode dat Pieter Hilhorst en ik druk in de weer waren met het oprichten van een broodfonds, halverwege juli. Op 13 juli telde de site 585 bezoeken en een paar dagen later (18 juli) opnieuw 443. Dat is veel want het normale daggemiddelde schommelt zo tussen 130 en 170 bezoeken. Je ziet hier ook meteen de kracht van Twitter, want in een week in juli haalden we toen een kleine vijftig echt geïnteresseerde zzp'ers bijeen om Broodfonds Wikistad op te richten, wat inmiddels ook gelukt is. Vanaf vandaag functioneert dit Broodfonds met een kleine vijftig deelnemers als een modern soort onderlinge zzp'ers-zorgkring voor arbeidsongeschiktheid.

Een paar weken eerder draaide de teller ook op volle toeren toen eind juni het rapport van de visitatiecommissie wijkenaanpak werd gepresenteerd, waarvan ik (samen met Wim Deetman en René Scherpenisse) een van de voorzitters was. Via Twitter en mijn website was het rapport een paar dagen gemakkelijker te krijgen dan via de officiële websites. Dat leverde vier dagen achtereen bezoekenaantallen op die per dag ver boven de 300 uitkwamen. Bij elkaar zorgden deze tweet-inspanningen er voor dat het bezoekenaantal van juli (doorgaans een rustige maand) piekte, dik boven de 6000 uitkwam, terwijl het maandgemiddelde doorgaans schommelt tussen de 4250 en 4750.

Twitter is derhalve een elke dag aan kracht winnend sociaal medium om mensen te mobiliseren en te informeren. Het bereik groeit ook met de dag, want het aantal mensen dat mij (@josvanderlans) volgt is sinds 1 januari 2010 gestegen van een kleine 250 naar ruim 1250, waardoor er dus ongekende nieuwe mogelijkheden opdoemen om informatie snel te verspreiden. In zeker opzicht is er zelfs verschuiving zichtbaar in internetgedrag van mensen. Er gaat meer tijd naar het gebruik van sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn en dus minder naar het los daarvan lezen en volgen van weblogs. Dat valt – zo denk ik - aan mijn bezoekenaantallen af te lezen. Ik had verwacht dat de diverse media elkaar zouden versterken, dus dat meer activiteiten op Twitter tot een stijging van het aantal bezoeken aan mijn website zou leiden, maar dat is dus maar heel beperkt het geval. Sterker, de kijkcijfers laten zien dat als ik niet actief op Twitter was geweest de bezoekenaantallen van mijn website dit jaar vermoedelijk behoorlijk waren teruggelopen. Een weblog staat dus niet langer op zich, maar moet verbonden worden met acties op Twitter en Facebook (waar ik, net als met LinkedIn, verder niks mee doe).

Of het nu allemaal zoveel diepgang heeft, moet natuurlijk wel gerelativeerd worden. 83% van de 4455 bezoeken in de maand december duurde niet langer dan 30 seconden. 12% van de bezoeken duurde langer dan 2 minuten, 1,7% langer dan een uur. Dat is dus niet veel, hoewel….. op jaarbasis betekent dat er toch een kleine duizend bezoeken zijn waarbij iemand zich langer dan een uur op mijn website vermaakt. En tel daarbij de kleine 2000 mensen op die tussen de 30 minuten en een uur blijven steken op mijn website, dan begint het er toch weer aardig op te lijken. Kortom: ik doe het ergens voor. En daar ga ik in 2012 vrolijk mee verder. Want zo'n website bijhouden doe je niet alleen voor de bezoeken (dat is mooi meegenomen), maar eigenlijk ook voor jezelf. Het is zoiets als je eigen krant maken. En nog lezers krijgen ook.
Grafiek 1

 Grafiek 2 grafiek 3

 

 

 

 

 grafiek 3

Kijkcijferjaarverslag 2010 bezoekersaantallen 2010
De groei is er uit. Dat is de voornaamste conclusie uit de bezoekkijkcijfers van 2010 van mijn site www.josvdlans.nl. Niet helemaal overigens, want in vergelijking met 2009 heeft de teller met 53000 bezoekers ruim twaalfhonderd keer (= 2,3%) vaker getikt. Vorig jaar kon ik het gebrek aan omstuimige groei (zoals in de eerste vier jaar) nog verklaren doordat 2009 geen buitenproportionele uitschieter van ruim 7000 bezoeken in een week kende (na een televisieuitzending over Ontregelen), waardoor de eindstand van 2008 wat geflatteerd was. Voor 2010 gaat die vlieger niet langer op. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er een terugloop dreigt, want de bezoekaantallen per maand liepen in het najaar van 2009 op naar ruim 5000 per maand, een aantal dat in het begin van 2010 ook nog makkelijk gehaald werd. Maar daarna liepen de bezoekcijfers toch structureel terug, om zelfs in de wintermaanden, als de bezoekaantallen vanzelf omhoog gaan, bij lange na niet over de 5000 uit te komen.

Naar de oorzaak van deze afvlakking valt slechts te gissen. De hypothese tot nu toe was altijd dat het bezoek van de site samenhing met publieke optredens en/of gebeurtenissen waar ik bij betrokken was. Hoe meer publiciteit, hoe groter het bezoek. Op die hypothese kan nu wel wat worden afgedongen, omdat ik dit jaar met het uitbrengen van twee boeken, Het Anne Frank Huis. Een biografie en Eropaf! Een nieuwe start van het sociaal werk., over publiciteit bepaald niet te klagen heb gehad. Sinds Eropaf! is verschenen heb ik meer dan zestig keer voor zaaltjes en zalen gestaan (zie de weblog serie 'Het publiek en de gebouwen') en waar dat in het verleden leidde tot piekjes in de bezoeken zijn die dit jaar nauwelijks waar te nemen.

Het pieken was in 2010 sowieso afgelopen. Telde 2009 vier 'topdagen' met meer dan 300 bezoekers, in 2010 werd de grens van 300 geen dag overschreden. De hoogste score (233) registreerde de teller op 17 mei, een dag waarop, voor zover ik kon nagaan, weinig tot niets speciaal gebeurde. Dat het totaal aantal bezoekers toch hoger uit kwam dan 2009 is te danken aan het feit de bezoekaantallen constanter in de tijd zijn geworden. Dat laat zich het beste aflezen aan de grafiek waarin de maandelijkse bezoekaantallen tussen 2009 en 2010 worden vergeleken. Het patroon is minder grillig, en kent – ook in de zomer – minder pieken en dalen.

Dat kan er dus op wijzen dat er een trouwe schare bezoekers is ontstaan die zo nu en dan een kijkje neemt. Dat kan je aflezen aan de tabel waarin de bezoekduur wordt aangegeven. Ruim 80 procent van de bezoekers is binnen dertig seconden al weer weg. Dat relativeert natuurlijk ook die grote aantallen. Van de 53.000 zijn er ruim 40.000 letterlijk passanten. Maar goed dan hou je er toch nog ruim 12.500 bezoeken per jaar over van mensen die echt rondneuzen en er het nodige lezen. Acht procent vertoeft er langer dan een kwartier, zes procent langer dan een half uur. Dat zijn toch nog altijd zo'n drie à vierduizend bezoeken per jaar. In dit opzicht zit er dus wel weer groei in. In vergelijking met 2009 blijven mensen die besluiten te blijven ook daadwerkelijk langer. Je zou dus kunnen concluderen dat de mensen die van mijn site zouden moeten weten het inmiddels ook wel weten. Met ruim vijftigduizend bezoeken is mijn bereik met deze middelen geoptimaliseerd. Mijn `markt' is verzadigd. Men komt als er reden toe is, anders weet men het wel. Dat is misschien ook wel de zwakte van de site. Er kan een moment komen dat mensen op de site 'uitgekeken' raken, dan zou zich een teruggang kunnen inzetten. Voorzichtige tekenen wijzen daarop, maar we moeten een jaar wachten om op dit punt conclusies te kunnen trekken.

Onmiskenbaar is inmiddels ook dat een website allang niet meer de enige informatiebron is waar mensen informatie gaan ophalen. In toenemende mate leunen ze op sociale media en fora als Twitter, LinkedIn en Facebook. Mijn veronderstelling was dat daardoor ook het bezoek aan mijn website zou toenemen; één van de redenen waarom ik in oktober een Twitter-account heb aangemaakt en mij op Twitter heb gestort en op mijn weblog een heus Twitter-wenster heb geïnstalleerd. In dat nieuwe geweld van de sociale media zullen, zo veronderstel ik, mijn website en weblog steeds meer een secundaire bron worden. Reden om mij in 2011 intensiever met deze nieuwe media in te gaan laten. Je moet immers wel een beetje bijblijven.


Kijkcijferjaarverslag 2009 bezoekersaantallen 2009
De laatste dag van 2009 overtrof het aantal bezoeken van deze site het aantal van 2008. De teller bleef uiteindelijk staan op 51827, precies 174 meer dan 2008. Het bezoek lijkt zich dus te consolideren, maar daar vallen wel een paar aantekeningen bij te maken. Zowel 2007 als 2008 kenden een enorme, eenmalige bezoekerspiek. In 2007 was dat toen ik – ik had al een tijd geen bericht gepost – op 3 juli een berichtje plaatste wat mij per email (door Lilian Ploumen, later PvdA-voorzitter) was toegezonden en dat ging over het outsourcen van het werk van de Amerikaanse president. Het was een grappig berichtje, maar op een of andere manier kwam men het in de VS op het spoor en nog dezelfde dag bezochten 4500 mensen mijn weblog, en de volgende dag nog eens 500. Dat zijn tot op heden de hoogste scores per dag. In juli 2007 was het gemiddelde bezoek per dag iets boven de 100.

Een jaar later zorgde een herhaling van het interview over mijn boek Ontregelen bij het VPRO-TV-programma ‘Boeken’ voor een nieuwe hausse aan bezoekers. Een week lang bezochten tussen de vier- en vijfhonderd mensen per dag mijn site, waardoor ik die maand bijna 3000 bezoekers meer had dan normaal.

Zo’n onverwachte piek van tussen drie- en vierduizend bezoekers kende 2009 niet. Dat het bezoekersaantal desondanks over dat van vorig jaar heen is gegaan, betekent dat het gemiddelde bezoek nog steeds toeneemt. Dat laat zich ook aflezen aan de gemiddelde bezoekcijfers per dag die langzaam maar zeker richting 200 stijgen. De groei is er, met andere woorden, nog steeds niet uit.

Er valt nog een opmerkelijke conclusie uit 2009 te trekken. Want halverwege 2009 zag het er bepaald niet naar uit dat de groei zou blijven. Integendeel, het leek eerder langzaam terug te lopen. Dat had alles te maken met het feit dat ik vanaf april tot en met september druk doende was (samen met Herman Vuijsje) met het schrijven een boek over het Anne Frank Huis, dat in oktober afkwam (en in april 2010 verschijnt). Gedurende die maanden heb ik mijn publieke optredens tot een minimum beperkt, en dat ‘betaalde’ zich uit in een teruglopend bezoek aan de site, die in dezelfde maanden ook minder bijgehouden werd, omdat alle aandacht naar het boekproject ging.

Toen het boek af was en ik weer op pad ging, begonnen de cijfers meteen op te lopen. Oktober, november en december waren maanden waarbij het gemiddelde bezoek op door-de-weekse dagen boven de 200 uitkwam. Kortom, er is een onweerlegbare relatie tussen mijn publieke activiteiten en het bezoek aan mijn site. In november heb ik zo’n twintig publieke optredens verzorgd, en je ziet dat het maandbezoek dan in de buurt van 6000 komt, terwijl in mei en juni met nagenoeg geen buitendeurse activiteiten het bezoek schommelt rondom de 2500 mensen.

Het hoogste aantal bezoekers werd dit jaar genoteerd op 22 april 2009: 359. dat was precies de dag nadat in Eindhoven de nieuwe versie (2.1) van de Canon Sociaal Werk ten doop werd gehouden. Dat had ik ook via email aan iedereen die het weten moest, bekend gemaakt, en dat leverde niet alleen een kijkje bij de Canon op, maar ook een kijkje op mijn site. Een tweede topper, 325 bezoekers, was 5 december, nota bene Sinterklaas-avond, maar aan de vooravond van een tweedaagse tournee door Vlaanderen. Heel veel Vlamingen hebben die avond even gekeken wie die Nederlander nu eigenlijk was.

Met het stijgen van het aantal bezoekers neemt overigens wel het percentage dat langer dan 30 seconden blijft af. Was dat vorig jaar december nog een kwart, dit jaar bleef in dezelfde maand niet meer dan 14% langer dan 30 seconden. 8,5 procent langer dan vijf minuten; 2,6 % langer dan een uur. Dat lijkt weinig, maar in vergelijking met 2008 telde december ruim 2000 meer bezoekers, zodat er per maand nog altijd zo’n kleine 200 mensen zijn die zich uren op mijn site vermaken. Ik blijf dat altijd een hele eer vinden. Het komt zelden voor dat ik zelf langer dan een paar minuten op een site vertoef, dus….

Opmerkelijk is dat er meer en meer via afbeeldingen gezocht wordt. De beeld- en plaatjescultuur wordt steeds dominanter. Van de bezoekers die via Google deze site binnenkomen, komt bijna de helft (48%) binnen via het zoeken naar afbeeldingen. Dat merkte ik toen ik ontdekte dat opvallend veel mensen mijn site vinden via de naam ‘Ellen ten Damme’. Daar begreep ik niks van. Maar toen ik zelf vervolgens bij Google Ellen ten Damme intypte en op afbeeldingen zocht, bleek een foto van haar op mijn site als eerste zoekresultaat getoond te worden.Ellen ten Damme En verdomd, op 10 september 2006 had ik een berichtje op mijn weblog gepost over het begin van de verkiezingscampagne van GroenLinks waar Ellen ten Damme optrad en daar deze foto bijgezet. Die dus om onduidelijke redenen (in het berichtje kennelijk vaak haar naam genoemd en de foto van haar naam voorzien?) bovenaan de Google-afbeeldingen lijst komt te staan. Tip dus voor mensen die hun bezoekersaantallen omhoog willen krikken: zet er foto’s op van aantrekkelijke bekende vrouwelijke Nederlanders.

Tot slot van deze gegevensreeks: tijdens welke uren op een dag bezoeken mensen de site? Dat volgt, zoals onderstaande grafiek van de maand november laat zien, een soort golfbeweging. De eerste kleine piek is tussen 9.00 en 10.00 uur als mensen aan het werk gaan. De topuren zijn tussen 13.00-14.00 (pauze?), tussen 16.00 en 17.00 uur (vlak voordat het kantoor sluit?) en ’s avonds tussen 21.00 en 22.00 uur (niks op de tv, dan maar achter de pc).

De site bestond eind augustus 2009 precies vijf jaar. Dat lustrum had best gememoreerd mogen worden, ware het niet dat het me totaal is ontgaan. In totaal is de site in die vijf jaar en vier maanden bezocht door 195.850 bezoekers, waarvan naar schatting inmiddels een paar honderd mensen tenminste twee, drie keer per jaar langdurig een kijkje komen nemen

In die vijf jaar heeft de site me veel opgeleverd. Sowieso veel maakplezier. Maar ook: ontzettend veel reacties en connecties. De meeste mensen die om wat voor reden dan ook contact met me zoeken, komen via de site binnen. Ik kan mensen die in mijn teksten geïnteresseerd zijn ook razendsnel bedienen want vrijwel alles is op de site te vinden. Kortom: www.josvdlans.nl is een deel van mijn werkruimte geworden een digitaal kantoor en publiek archief waar iedereen langs kan komen en meer dan welkom is. Ook al zoeken ze alleen een plaatje van Ellen ten Damme.
Kijkcijferjaarverslag 2008 bezoekersaantallen 2008
Meer dan 50.000 bezoekers in 2008

Daar zijn ze weer: de kijkcijfers van deze site van 2008. Zoals er ergens in het verre oosten van het land altijd een heel dorp zich in het zweet werkt om bij de minste of geringste vorst de eerste natuurijswedstrijd te organiseren, zo volgt hier – traditiegetrouw - het eerste jaarverslag van Nederland. Met excuses voor de vertraging, maar dat komt omdat er vandaag en gisteren uiteraard wel geschaatst moest worden.

De totale bezoekersteller (sinds oktober 2004) stond op 31 december stil op 144.032, waarvan ongeveer 100.000 de site in de laatste twee jaar bezochten. In 2008 kwamen er 51.653 bezoekers bij. Dat is ruim 4000 meer dan 2007 toen er 47.000 bezoekers geteld werden. Toch is de verwachting die ik vorig jaar formuleerde niet uitgekomen. Omdat vanaf het begin in 2005 elk jaar het aantal bezoekers met forse sprongen groeide, voorspelde ik dat het aantal bezoekers in 2008 wel boven de 75.000 zou uitstijgen.
Ik ging er toen vanuit dat er zoiets bestaat als een autonome internet-bezoekers-groei: hoe langer je op het net staat, hoe meer bezoekers op een of andere manier (google, links, verwijzingen) op je site belanden. Die wet klopt voor de eerste jaren, maar daarna volgt er kennelijk toch een soort verzadiging. De groei stabiliseert. Dat is wat er dit jaar is gebeurd. Met de site zoals die op dat moment functioneert, is een soort bezoekersoptimum in zicht gekomen. Dat ligt vermoedelijk zo tussen de 50.000 en 55.000 per jaar.
Die constatering laat zich aflezen aan het feit dat het aantal unieke bezoekers (per maand worden de dubbelbezoekers dan niet meegeteld) dit jaar licht is gedaald: van 35.871 in 2007 naar 34.320 in 2008. Omdat het totaal aantal bezoekers wel stijgt, is de conclusie dat er meer mensen zijn die vaker een kijkje komen nemen. En er komen dus iets minder ‘snelle’ passanten. Met andere woorden: er ontstaat een soort vaste bezoekersgroep, die niet precies in omvang is te schatten (de telling begint immers elke maand opnieuw), maar die toch op zijn minst uit enige honderden mensen bestaat.

Een indicatie van de omvang van deze groep kan worden ontleend aan de bezoekduur. Hoe lang blijven de bezoekers hangen? In de maand december was ruim driekwart van de bezoekers binnen 30 seconden al weer verdwenen. Zo’n 15 procent (600 mensen) blijft echter langer dan vijf minuten hangen, 6 procent (240 mensen) zelfs langer dan een uur. Het is aannemelijk dat de vaste groep bij deze bezoekers hoort, dat zijn er dus toch zo’n vier á vijfhonderd. Ik vind dat een enorm aantal.

Het gemiddeld aantal bezoekers per dag is in 2008 stabiel boven de honderd uitgekomen. Het schommelt tussen de 125 en 150 met duidelijke pieken richting 200 of meer. Niet altijd is de oorzaak van de pieken te achterhalen, maar vaak zijn deze het gevolg van een mediaoptreden of een lezing ergens in het land. De absolute topdag in 2008 was op 15 juli, een paar dagen nadat op de televisie een herhaling werd uitgezonden van een interview met mij in het programma VPRO-boeken. In een paar dagen schiet het bezoek dan door naar bijna 600 bezoekers per dag. In de week die daarop volgt zakt dat langzaam tot aan het einde van de maand de vakantie echt aanbreekt en het bezoek onder het gemiddelde duikt. Zie de grafiek rechts.

In totaal kan je zeggen dat er zo’n 2500 mensen extra in de maand juli mijn site bezocht hebben. Dat is niet gering, lijkt me. Want die mensen moesten echt op zoek naar mijn site, want de uitzending vermeldde het adres niet. Overigens moet er bij vermeld worden dat de eerste uitzending, eind maart in het geheel geen piek te zien heeft gegeven. Sterker, die dag staat in de boeken zelfs met de laagste score van het jaar: volgens de statistieken van de site zouden er de dag van de televisie-uitzending slechts twee bezoekers zijn geweest. Dat kan dus niet kloppen; de provider heeft de fout echter nooit kunnen achterhalen.

Per maand varieert het aantal bezoekers tussen de 3000 en 5000, juli was dus vanwege de uitzending van VPRO-boeken een uitschieter. De maanden juni en november zijn – en dat is al meerdere jaren zo – de drukste maanden. Dat zijn overigens ook de maanden dat ik voor de meeste lezingen word gevraagd, dus het is niet onaannemelijk dat daar een verband tussen bestaat.

De conclusie is dat de site nog steeds volledig aan zijn doelstellingen voldoet. Toen ik er mee begon had ik meerdere doelen. In de eerste plaats wilde ik mijn werk en professionele bezigheden aan een groter publiek bekendmaken; in de tweede plaats wilde ik mijn werk aanbieden in een publiek archief, opdat er zoveel mogelijk mensen kennis van kunnen nemen en daar desgewenst ook gebruik van kunnen maken in hun werk, in hun studie of anderszins. Als er dan zo’n vijftigduizend bezoekers langskomen, dan mag je meer dan tevreden zijn. Niet in de laatste plaats omdat dit jaar een andere oorspronkelijke functie, het transparant maken van mijn werkzaamheden als senator, is komen te vervallen, ik ben immers geen senator meer. Kortom, www.josvdlans.nl is een prima visitekaartje.
jaartotalen 2008bezoekduur 2008bezoekers per dag 2008juli 2008bezoekers per maand 2008per maand vanaf het begin
Kijkcijferjaarverslag 2007 bezoekersaantallen 2007
Meer dan 100 bezoekers per dag!

De groei van het aantal bezoekers heeft zich in 2007 weer onstuimig doorgezet. Eindigde ik in 2006 met iets meer dan 20.000 unieke bezoekers, eind 2007 stopte te teller op ruim 35.000. Dat is een groei van 75%. Het totaal aantal bezoekers (dus daarbij worden per maand de dubbele bezoekers meegeteld) groeide in 2007 tot ruim 47.000, terwijl dat in 2006 28.000 was. Ook al een groei die er mag wezen.

De cijfers zijn overigens wel iets geflatteerd doordat er op 4 juli 2007 iets eigenaardigs gebeurde. Ik was toen al een maand uit de Eerste Kamer en had niet zoveel tijd om mijn weblog bij te houden. Daarom besloot ik een berichtje, dat ik ontving van Lilian Ploumen, later in het jaar met een neuslengte verschil gekozen tot voorzitter van de PvdA, in mijn weblog te plaatsen. Het was een grappig berichtje waarin een besluit werd beschreven van het Amerikaanse congres om het presidentschap van de VS voortaan te outsourcen. Dat kon veel goedkoper en ook nog eens beter in India worden gedaan. Op een of andere manier is dat bericht ergens in Amerika (waar het nota bene vandaan kwam) opgepakt en heeft het zich daar rondgezongen, want die dag bezochten meer dan 4000 mensen mijn website, terwijl het gemiddelde per dag ongeveer op honderd lag. Bij elkaar is dat meer dan elf procent van mijn jaarbezoek, dus eigenlijk moet je dat niet helemaal meetellen.

Zoals gezegd, het bezoek blijft gestaag groeien. In 2007 is het gemiddeld aantal bezoeker per dag ruim boven de 100 uitgekomen. Het feit dat ik de Eerste Kamer heeft verlaten (mijn senatorschap was eigenlijk het belangrijkste motief om mijn weblog bij te houden) heeft die groei niet doen terugvallen, ondanks het feit dat ik mijn weblog sinds juni toch minder frequent bij hou dan de jaren daarvoor. Er is dus met andere woorden, nog altijd spraken van iets wat je de autonome www-groei zou kunnen noemen. Hoe langer je een positie inneemt in het web, hoe meer verankerd je raakt en hoe groter de kans dat je in zoektochten geraakt wordt door een surfer. Daar hoef je eigenlijk niet eens zo veel voor te doen. Zelfs als ik mijn weblog helemaal niet meer bij zou houden en de site ernstig laat verwaarlozen, is de kans niet denkbeeldig dat het bezoek groeit. In zeker opzicht mag je dat ook frustrerend noemen: bezoekersaantallen houden dus helemaal niet automatisch verband met de geboden kwaliteit van de website.

Met andere woorden: de streefcijfers voor 2008 kunnen misschien wel worden uitgetekend. Was de groei in 2006 100%, in 2007 75%, of als we 4 juli niet meetellen ruim 60%, dan mag je op basis van de gegevens verwachten dat de groei in 2008 tenminste 50% zal bedragen. Dat betekent, dat het aantal unieke bezoeker over de 50.000 zal komen en het aantal bezoeker in zijn totaliteit de 70.000 zal overschrijden. Het gemiddeld aantal bezoekers per dag zal ruim boven de 125 komen. Ben benieuwd of dat klopt. Begin volgend jaar kunt u hier vernemen of de voorspelling klopt.
De conclusie is dat de site nog steeds volledig aan zijn doelstellingen voldoet. Toen ik er mee begon had ik meerdere doelen. In de eerste plaats wilde ik mijn werk en professionele bezigheden aan een groter publiek bekendmaken; in de tweede plaats wilde ik mijn werk aanbieden in een publiek archief, opdat er zoveel mogelijk mensen kennis van kunnen nemen en daar desgewenst ook gebruik van kunnen maken in hun werk, in hun studie of anderszins. Als er dan zo’n vijftigduizend bezoekers langskomen, dan mag je meer dan tevreden zijn. Niet in de laatste plaats omdat dit jaar een andere oorspronkelijke functie, het transparant maken van mijn werkzaamheden als senator, is komen te vervallen, ik ben immers geen senator meer. Kortom, www.josvdlans.nl is een prima visitekaartje.


Kijkcijferjaarverslag 2006 bezoekersaantallen 2006

Bijna dertigduizend bezoekers!

Hoewel deze website pas twee-en-een-half jaar bestaat is het inmiddels een gewoonte geworden om de bezoeker begin januari op de hoogte te brengen van wat ik altijd maar even de kijkcijfers noem. Dat is uiteraard voor mezelf interessant, maar misschien ook wel voor de bezoekers. Zijn zij de enigen of maken ze deel uit van een gezelschap en hoe groot is dat gezelschap dan?

Welnu, op 31 december 2006 bleef de teller steken op 28.274 bezoekers. Dat is bijna twee keer zo veel als in 2005 toen er net geen 15.000 bezoekers geregistreerd werden. Bij deze aantallen wordt elk bezoek meegeteld. Per maand wordt echter ook het aantal unieke bezoekers geteld, waarbij dubbeltellingen dus zijn uitgesloten. Volgens deze maandtelling heeft www.josvdlans.nl in 2006 20.518 unieke bezoekers getrokken, wat ten opzichte van de 9769 bezoekers van 2005 meer dan een verdubbeling is.
De conclusie is dat 2006 een gestage groei van het aantal bezoekers te zien geeft. Per maand loopt het aantal bezoekers op van ruim 1500 in januari naar meer dan 3000 in de maand november. Als je de jaargrafiek (zie hieronder) bestudeert zie je dat elk jaar een vergelijkbaar verloop kent. Kennelijk zijn de maanden april en november topsurfmaanden die elk jaar opnieuw een piek laten zien, waarna er een lichte daling optreedt. Dat stemt overeen met het gevoel dat deze maanden ook altijd de drukste maanden van het jaar zijn, het maatschappelijk-politieke leven draait in deze maanden op volle toeren.

Wie de kijkcijfers bestudeert, ziet dat er een aantal mijlpalen te noteren vielen. Het aantal bezoekers per dag kwam op 3 april 2006 voor het eerst boven de honderd uit: 129. Ongetwijfeld had dat te maken met het feit dat de Partijraad van GroenLinks op 1 april een onverwachte beslissing nam inzake de kwestie Sam Pormes en menig GroenLinkser wel eens wilde weten wat de Eerste-Kamerfractie daarvan dacht.

In de maand oktober kwam het maandgemiddelde voor wat betreft het aantal bezoekers per dag voor het eerst boven de honderd: 107. Die doorbraak had te maken met extreem hoge dagscores in het weekend van 28 en 29 oktober: 297 op zaterdag en 225 op zondag. Daar valt verder geen verklaring voor te geven. De dagen die daaraan vooraf gingen gebeurde er weinig, dus het kan niet anders zijn dan dat er ergens op het net of in het land naar mijn site is verwezen.
Een andere hoge dagscore trof ik aan op 17 december: 257. De verklaring daarvoor is eenvoudig: die dag trad ik op in Buitenhof over de snelheid waarmee GroenLinks was afgehaakt bij de besprekingen voor een nieuw kabinet. Kennelijk gaan mensen na zo’n uitzending op het internet zoeken.
Kortom: het wordt steeds drukker op deze site. Dat maakt het werken er aan, wat gemiddeld toch al snel een half uurtje per dag kost, er wel zo leuker op. Ben benieuwd of deze groei, die voor een deel een soort autonome internetgroei is (hoe vaker aan de site wordt gewerkt, hoe omvangrijker hij wordt, hoe groter de prioriteit die hij krijgt in zoekmachines, hoe groter de kans dat hij gevonden wordt), in 2007 doorzet.
Kijkcijferjaarverslag 2005 bezoekersaantallen 2005
Harde kern trouwe bezoekers

Volgens de statistieken is www.josvdlans.nl dit jaar ruim 15.000 keer bezocht, waarvan ongeveer 10.000 unieke bezoekers. Uniek houdt in dat de statistiek per maand dubbelbezoekers niet dubbel telt. Dat getal tienduizend bevat dus veel dezelfde mensen. Wie bijvoorbeeld elke maand een keer langs komt, telt elke maand mee als unieke bezoeker. De statistieken houden ook keurig bij wie de site bezoekt, ze registreren zogenaamde IP-nummers. Ik weet dan niet wie dat zijn, maar zo kan je wel optellen hoeveel verschillende mensen nu langs mijn site zijn gekomen. Dat zijn ruim 1000 mensen. Het gemiddelde bezoek per persoon is dus ongeveer 10, maar dat zegt weinig.

Want er is een kleine groep is die heel vaak een kijkje neemt (ik zelf sta bijvoorbeeld bovenaan alle statistieken, omdat zodra ik aan de site werk ik meteen meetik) en een enorm grote groep die per jaar een of hooguit twee keer langskomt. Het is net als met de rijkdom van Nederland: 10 procent van de bevolking bezit 80 procent van de rijkdom. Zo wordt het meerendeel van de bezoeken aan de site afgelegd door zo’n tien procent van het totaal aantal bezoekers. Er is, met andere woorden, een vaste publieksgroep van ongeveer honderd mensen.


bezoekersaantallen 2005