Canon van modern sociaal werk in Nederland

       
       
     
by Dutchlion 2006
e-mail
homede canonverantwoordingwww.josvdlans.nl

De ontwikkeling van deze CANON wordt gesteund door:
TSS Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Fontsys Hogeschool Sociale Studies
Divosa
Verdiwel