JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - oktober 2011
TolhuistuinBundel over 'Vrijzinnig paternalisme'
Links zit bekneld tussen de twee kwaden van de paternalistische bemoeizucht en de doorgeschoten vrijheidsdrang. Het antipaternalisme van de jaren zestig en zeventig is naar rechts verhuisd en heeft een populistische wending genomen.
Dat zet onze libertaire en antiautoritaire tradities onder grote druk. Vrijheid leidt immers niet vanzelf tot vrijzinnigheid, en emancipatie niet vanzelf tot goed gedrag. Hoe verhinderen we dat het individualisme doorschiet in narcisme, hebzucht en hufterigheid? Hoe kan de vrijheid daadwerkelijk groen en sociaal worden gemaakt?"

De auteurs in Vrijzinnig paternalisme bepleiten een open en democratisch paternalisme dat het morele debat over het goede leven niet schuwt. Zo zetten Dick Pels en Marina Lacroix het prostitutiestandpunt van GroenLinks op zijn kop, wil Anna van Dijk meer overheidsactivisme inzake overgewicht en vinden Erica Meijers en Cas Smithuijsen het verheffingsideaal opnieuw uit voor de kunsten. Jos van der Lans opent de aanval op de institutionele leemlaag en beproeft de eigen kracht van burgers, Femke Roosma houdt een fris pleidooi voor het basisinkomen en Bas Eickhout en Casper Thomas pleiten voor een vrijzinnig klimaatpaternalisme. Het wordt tijd voor een groen en links beschavingsoffensief.

Bestel via bol.com.
Mooi boek over inclusie van Erwin Wieringa
Een strikte geschiedschrijving is dit boek niet. Erwin Wieringa schreef het naar aanleiding van het vertrek Hans Kröber, één van de bestuurders van de Pameijer-stichting, een GGZ-instelling die vooral in de sfeer van het wonen werkt voor mensen met een beperking. Daarvoor interviewde Wieringa een aantal prachtige professionals en mensen die gebruik maken van de voorzieningen van Pameijer (die overigens heel mooi gefotografeerd zijn door Sanne Donders).
Dat is op zichzelf lezenswaardig, maar Wieringa – sinds jaar en dag hartstochtelijk ambassadeur van het inclusief denken - grijpt deze gelegenheid aan om een soort persoonlijke geschiedenis te schrijven van de inclusie-beweging in Nederland. En dat is heel aardig, want die geschiedenis is nog onvoldoende opgetekend.
In zijn reconstructie van het moderne denken over mensen met een beperking houdt hij beleidsmatig en weldenkend Nederland een spiegel voor hoe wij met de beste bedoelingen deze mensen toch apart ‘institutionaliseren’ in modern opgezette voorzieningen die niet langer in bos en duin, maar in de stad zijn opgetrokken. Zo werd Dennendal niet meer dan een incident, de dominante praktijk bleef – ondanks alle beleidsnotities over vermaatschappelijking – een vorm van buitensluiten, terwijl inclusie in de Verenigde Staten echt structureel beleid werd om mensen met beperkingen gewoon een normaal leven te laten leiden.
Wieringa vertelt heel onderhoudend over zijn ontmoeting met de grote voorvechter van dit ‘normalisatiebeginsel’, de Amerikaanse hoogleraar Wolf Wolfensberger, en neemt de lezer mee in de wijze waarop dit inclusieve denken de laatste jaren heel langzaam ook in Nederland vaste voet aan de grond krijgt. De Pameijer-stichting is daar een voorbeeld van.

Bestellen kan www.niemandminder.nl.

Verder komen met #BURGERKRACHT!!


Verslag conferentie Profijt van cultuur in de wijk
De conferentie Profijt van Cultuur, die op 26 september in Amsterdam werd georgansieerd, is nagenoeg volledig in beeld gebracht. Hierboven een paar fragmenten waarin ik zelf een rol speel. Alle opnamen kunt u bekijken op: www.cal-xl.nl/.

Interesant welzijnsdebat in Rotterdam

Occupy Amsterdam: 10.00 vanochtend
Robin Hood-tax


Occupy Amsterdam: 1000 mensen op het Beursplein

Eropaf!-Laboratorium eclatant succes

Ruim 425 mensen maakten met elkaar het Nationaal Eropaf-laboratorium dat donderdag in het Amsterdamse MuzyQ-centrum werd georganiseerd, tot een eclatant succes. Het was een bijzonder congres omdat de organiserende stichting Eropaf haar vijfjarig bestaan wilde vieren met wat zij het ‘eerste Nederlandse benefietcongres’ noemde. Anders gezegd: met het Eropaf-laboratorium wilde de stichting geld ophalen voor een nieuw initiatef: het opzetten van een steunpunt voorkomen huisuitzettingen.

Dat is meer dan gelukt. Met behulp van deelnemersbijdragen, sponsors, de belangeloze medewerking van een groot aantal mensen die inleidingen verzorgden en het voortouw namen in de discussies, en een spectaculaire door Pieter Hilhorst (onderste foto) geleide veiling haalde de stichting meer dan € 30.000,- op. Ruim voldoende om het steunpunt uit de startblokken te schieten. Meer informatie daarover vindt u op de vandaag gelanceerde site: www.huisuizetting.info.

Maar die opbrengst was niet het enige wat het Eropaf-laboratorium tot een succes maakte. Belangrijker was dat de ruim vierhonderd deelnemers een dag lang, in acht deellaboratoria, hun hersens kraakten over alle hot items in de discussie over – ondermeer - een nieuw soort (eropaf-)professionals, het herontwerpen van dienstbaarheid van professionals, burgerkracht en de vraag hoe de organisaties eruit zien waarin deze vernieuwingen worden gepraktizeerd. Dat zijn thema’s die momenteel niet alleen in elk stadhuis ambtenaren en politici bezig houden, maar die daarbuiten ook tot talloze nieuwe initiatieven en praktijken leiden. Dat zijn de vonken die het vuur van de verandering moeten aansteken. En dat, zo blijkt tijdens het Eropaf-laboratorium, op tal van plaatsen het geval.

Er is, met andere woorden, sprake van een beweging die werkt aan een transitie van de insituties, die zoekt naar nieuwe vormen en voorbeelden. Die beweging kwam donderdag 13 oktober bijeen en de energie spatte ervan af. Dat maakte de dag tot een ware happening.

Meer informatie binnenkort op:www.eropaf.org
#eropaf op twitter. Volg @eropaf


Registratie ZonMw congres over vrijwillige inzet


13 oktober NATIONAAL EROPAF-laboratorium


Op 13 oktober organiseert de stichting Eropaf! in MuziQ in Amsterdam het Nationaal Eropaf! laboratorium. Een Eropaf! benefiet-congres met ontregelend theater, sprekers, een spectaculaire veiling, de markt van welzijn en geluk en acht interactieve laboratoria. Klik op de de afbeelding hierboven voor het programma.

Eindelijk een nationaal zorg+welzijn debat, waarvan de opbrengst volledig terugvloeit naar het werk zelf. De stichting Eropaf! gebruikt het het batig saldo om een landelijk steunpunt huiszuitzettingen op te zetten.

Lees hieronder de
flyer en verspreid deze in uw netwerk.
Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004