JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - april 2007
Column Charles Groenhuijsen

Ik vroeg me even af of er uberhaupt nog wel iemand was die mijn interview in Elsevier gelezen had. Behalve dan al het gezeur over de verkrachte internet-presentatie daarvan door de webredactie van Elsevier. Maar gelukkig is er nu eindelijk iemand die ook de ander eopmerkingen gelezen heeft: Charles Groenhuijsen in zijn wekelijkse column op Planet Internet. Hieronder een fragment:
Citaat (en u mag zelf raden uit welke politieke hoek het komt): “De afgelopen veertig jaar hebben de burgers zich ontwikkeld van onderdaan tot heerser in het publieke domein. En de politici zijn van heersers tot onderdanen geworden Koning Burger! De staat is een zelfbedieningszaak geworden waar de burgers langs de schappen lopen en bij de kassa zo weinig mogelijk proberen af te rekenen. Het verlies aan zelfbeheersing is gigantisch”.
Het citaat is van een politicus. Wat denkt u? Links, rechts? Iets er tussenin? Ik houd het nog even spannend. Nog een citaat over de ‘kloof’ tussen burger en politiek: “De kloof is elke dag minder geworden. Nooit eerder heeft de burger zo dicht op de huid van politici gezeten. Men is bang in Den Haag. De stem van het volk is nu meer richtinggevend dan de eigen politieke principes om de wereld te beschouwen.”
Het is een links citaat. Van terugtredend Eerste Kamerlid Jos van der Lans. En hij is van GroenLinks. Hij klaagt (in een interview in Elsevier) dat de burgers alleen aan zichzelf denken. Niet aan het algemeen belang. Jos slaat de spijker op zijn kop.
In het Engels heet het de ‘Blame Game’. Je geeft anderen de schuld van alles. En als de ander niet jouw zin doet (en vlug een beetje!!) is het een klootzak, zakkenvuller of politieke oplichter die niet wil weten wat onder gewone mensen leeft.'
Lees de hele column en vooral ook de reacties daarop. Klik hier
Wanvertoning Eerste Kamer

Wat een vertoning vandaag in de Eerste Kamer. Er was geen agenda voor een plenaire vergadering, er was kortom niks te doen, maar om half twee zaten de bankjes vol om naar een officiele gelukswens te luisteren die de kamervoorzitter uitsprak naar aanleiding van de geboorte van prinses Ariane. En alsof dat nog niet erg genoeg was volgde daarop ook nog minister-president jan-Peter Balkenende die namens de regering van het Koninkrijk precies hetzelfde nog eens vertelde. Het prinsesje is in haar tweede of derde naam vernoemd naar koningin Wilhelmina dus waren de lofuitingen voor deze grote vorstin niet van de lucht evenals de wensen dat de kleine meid in de voetsporen van deze grote vrouw zou treden. Ik gun het haar van harte, maar moet nu echt de volksvertegenwoordiging bij elke spruit van koninklijke bloede die potentieel een erfopvolger is de loftrompet gaan afsteken? Alsjeblieft. Op zulke momenten ben ik blij dat ik dit oord ga verlaten.

DIVOSA verbreedt

DIVOSA, de vereniging van managers van sociale diensten, hield vandaag een werkconferentie over de vraag of hun werkterrein zich niet moet verbreden. Zorgt de komst van de WMO en Wet Inburgering er niet voor dat zorg, welzijn en intergratie en bijstand niet meer en meer bij elkaar komen, en waarom zouden gemeentelijke managers dan ook niet in een verenging kruipen. In feite is die gedachte alleen al een aanklacht tegen de VNG, die kennelijk niet in staat is om deze bewegingen ook inhoudelijk te begeleiden. Maar goed, ik mocht mijn verhaal houden over nieuwe professionaliteit in het welzijnswerk en de mate waarin die overeen komt met de nieuwe professionaliteit van de sociale diensten. De hele powerpoint-presentatie is te downloaden als je hier klikt.
Kijk ook op www.divosa.nl

Amsterdams welzijnswerk al 20 jaar niet innovatief

Vandaag mocht ik de gezamenlijke stadsdeelwethouders in Amsterdam die welzijn in hun portefeuille hebben toespreken op hun heidag in de duinen bij Bergen. Een mooie gelegenheid om in hun midden eens de vraag op te werpen hoe het kan dat Amsterdam al twintig jaar achteraan loopt als het gaat om innovatie in het welzijnswerk. Er komt niks nieuws uit Amsterdams (of het moet de Alcides-megalomanie zijn geweest), Amsterdam doet nauwelijks mee aan innovatieprogramma’s als ‘Heel de buurt’ of ‘Kan wel’. Het is Amsterdams onwaardig, dus. Terwijl er wel genoeg bestuurlijk talent, en goede mensen rondlopen. Het kan niet anders of het heeft iets te maken met de stadsdelen en de neiging om zich in zichzelf te keren en tegen de centrale stad af te zetten. Misschien begrijpelijk, maar het zou mooi zijn als dat nu eens ten einde zou komen en Amsterdam vooraf gaat lopen met nieuwe gedachten en programma’s. De WMO biedt daartoe een unieke gelegenheid. Zoals – toegegeven: het is mijn stokpaardje – het EROPAF-verhaal. Dat ik ook met veel enthousiasme aan de stadsdeelwethouders heb proberen te slijten. Het ging er in als koek, nu maar kijken of we daar de komende jaren wat van terug zien. De powerpoint-presentatie verschijnt in beeld als u hier klikt. Het kan even duren,want het is een zwaar bestand.

Treedt Duivesteijn in de voetsporen van Wibaut?

De sociaal-democratie heeft grote namen voortgebracht als het gaat om de volkshuisvesting. Wethouders als Vliegen en Wibaut hebben halve steden gebouwd voor mensen met weinig geld. Jan Schaefer (in geouwehoer kan je niet wonen) is wereldberoemd vanwege zijn stadsvernieuwingsaanpak en de vraag is nu of de Almeerse wethouder Adri Duivesteijn in dit rijtje gaat aansluiten. Hij heeft namelijk een vergelijkbare ambitie, maar dan van geheel nieuwerwetse makelij. Wie wil moet zijn eigen huis kunnen bouwen. In ieder geval in Almere , waar tot 2030 60.000 woningen gaan verrijzen, waarvan 30 procent in particulier opdrachtgeversschap, dat wil zeggen zonder tussenkomst van geldinhalerende projectontwikkelaars en woningcorporaties. Vandaag kwam in de schouwburg van Almere de fine fleur van de Nederlandse volkshuisvesters en andere belangstellenden bijeen om te kijken wat er moet gebeuren om Duivesteijns ambitie waar te maken. En: hoe je bijvoorbeeld de Almeerderhout (een gebied zo groot als het Central Park) met deze vorm van particuliere bouwproductie kunt ontwikkelen. Hoe plan je particulier initiatief? Heb je nog wat te zeggen over kwaliteit? Hoe bouw je met individuen gemeenschappen? Hoe langer je er over praat, hoe ingewikkelder het lijkt te worden, maar hoe leuker het is. Ik was er bij omdat ik de komende maanden de woonvisie van Almere op papier moet zetten. Het was een leuke dag, hoewel ik het altijd wel een hele toer vind om een hele dag te moeten luisteren en te zitten. Zie www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl

Marcel van Dam corrigeert EXOTA-verhaal

Eind 2005 verscheen er een Waterstof (nr.9, december 2005) met een artikel van mijn hand over de jaren zestig/zeventig, getiteld: De EXOTA-ontploffing. De naschokken van de jaren zestig. Daarin schets ik een weergave van de Exota-affaire en de hoofdrol die Marcel van Dam toen als ombudsman daarin gespeeld zou hebben. (De informatieve Wikipedia-pagina over de Exota-affaire bestond toen - helaas - nog niet.) Ik schreef onder meer:

Dat ik mij de kwestie nu, anno 2005, nog steeds herinner heeft te maken met het feit dat er eigenlijk nooit een Exota-affaire had mogen bestaan. Marcel van Dam had willens en wetens het filmpje in scène gezet. Er was geen aantoonbaar ontploffingsgevaar, zo oordeelde de rechter een half jaartje later, en hij verplichtte de VARA tot een rectificatie. Daarop volgde een enorm juridisch getouwtrek over schadevergoeding, dat pas in de jaren negentig een einde vond. De VARA werd veroordeeld tot een schadevergoeding van 7,7 miljoen gulden. Marcel van Dam stond op dat moment, na een succesvol politieke en mediacarrière op het punt om met pensioen te gaan. Zijn moedwillige bedrog uit 1971 heeft zijn maatschappelijk succes geen moment in de weg gestaan.
Vandaag ontving ik een mail van Marcel van Dam waarin hij mij duidelijk maakt dat deze redenering wel wat al te snel door de bocht is en niet strookt met de feiten. Hieronder zijn reactie:
Beste Jos,

Omdat iemand mij er op attent maakte las ik op internet je artikel "De Exota ontploffing. De naschokken van de jaren zestig".
Daarin beschrijf je beknopt de zogenaamde Exota affaire en in die beknoptheid schrijf je zo veel onzin dat, als dat verhaal representatief zou zijn voor de kwaliteit van de rest van je publicaties, het daarmee droevig gesteld is.
Ik beperk me maar tot de feiten:
1. In de betreffende uitzending, noch in enige andere uitzending, is ooit een Exotafles te zien geweest. Laat staan dat er een is ontploft.
2. In de uitzending werd een fragment gebruikt van een filmpje dat door TNO was gemaakt met een High Speed Camera van een sherryfles die onder dezelfde druk werd gezet als een Exotafles en tot ontploffing werd gebracht. Dit werd tevoren aan de kijkers duidelijk gemaakt. Er was dus helemaal geen sprake van moedwillig bedrog.
3. In de stukken van de latere procedure zou je kunnen lezen dat het met Van Tuijns- limonadefabrieken al jaren slecht ging. Toen het bedrijf werd overgenomen door Allied Breweries zat er een grote schuld in uit de jaren voorafgaande aan de uitzending.
4 Het merk Exota verdween niet "binnen een paar jaar uit de schappen" maar werd na 7 jaar uit de markt genomen. Net als tientallen andere merken limonade gazeuse omdat die uit de markt werden gedrukt door vruchtenlimonades.
5. De rechter heeft nooit, in enige instantie, gezegd dat er geen ontploffingsgevaar was. In tegendeel. De branchevereniging erkende dat er een probleem was en sloot een collectieve verzekering af om slachtoffers schadeloos te stellen. De hele bestaande flessenvoorraad werd als gevolg van de uitzendingen vervangen door sterkere flessen.
Wat de rechter onrechtmatig vond was dat ik, terwijl ik meerdere malen in de uitzendingen heb gezegd dat flessen van meerdere merken ontploften, alleen de naam van Exota specifiek heb genoemd. Dat had ik gedaan op verzoek van een advocaat die een jongetje verdedigde die een oog was kwijtgeraakt. Dat was gebeurd door een ontploffende Exota fles en hij vroeg mij in de uitzending mensen op te roepen die ook slachtoffer waren geworden van een ontploffende Exotafles dat te melden zodat hij in de procedure kon aantonen dat het geen incident was geweest. (Dat leverde meer dan 300 reacties op over Exotaflessen. Dankzij dat "bewijs" werd het jongetje in het gelijk gesteld)
6. De Vara werd niet veroordeeld tot een boete van 7,7 miljoen gulden maar tot het betalen van de helft van de schade die was ontstaan door het versneld moeten innemen van voorraden die in de winkel lagen. De te betalen schade was iets meer dan 2 miljoen. De andere helft van de schade had volgens de rechter Exota aan zichzelf te wijten. De 7,7 miljoen was de schade plus de wettelijke rente.
7. Dat het laatste rechterlijk vonnis zo laat werd geveld, lag niet aan de Vara, maar aan de eisende partij. Die heeft jarenlang met ruziënde familieleden Van Tuijn geprocedeerd over de vraag wie nu eigenlijk recht had op de eventuele schadevergoeding. De Vara had wat graag de procedure eerder beëindigd.
8. De schadevergoeding is niet uitbetaald aan de erfgenamen van Van Tuijn, maar aan de heer Leutscher, voormalig eigenaar van de Exotafabrieken.

Ik weet niet welke bronnen je hebt geraadpleegd. Als je een beetje moeite had gedaan had je ook de waarheid kunnen vinden.

Vind je zelf niet dat je mij ten onrechte van moedwillig bedrog beschuldigt?

Marcel van Dam
Ik heb inmiddels de redactie van Waterstof verzocht om deze brief achter het gewraakte artikel te plakken en in de tekst na de bovenstaande alinea tussen haakjes de volgende zin om te nemen: (Marcel van Dam heeft de auteur er na publicatie op gewezen dat deze weergave niet strookt met de feiten. Zijn reactie is op verzoek van Jos van der Lans onder dit artikel geplaatst.)
Wie het hele artikel (dat eigenlijk over iets heel anders gaat) er nog eens op na wil lezen moet hier klikken.

EK: van Bos-belasting naar Balkenende-boete

Het was een leuke dag in Den Haag vandaag. Eindelijk weer wat te doen. Hieronder het programma van de dag.

10.15 uur Fractievergadering. We bespreken de inbreng van Diana de Wolff in het debat over de regeringsverklaring dat vandaag in de senaat wordt gehouden. Goed, kritisch verhaal, geestig ook. Dus daar kunnen we mee voor de dag komen. het heikele punt is natuurlijk: het onderzoek naar ‘Irak’. Daar maken we ons overigens geen illusies over: in de Eerste Kamer (oud en nieuw) is er geen meerderheid voor en de PvdA heeft zich sinds zij in de regering zit bekwaamd in elastieken redeneringen (wel naar de toekomst kijken, niet naar het verleden).
We spreken ook nog mijn Elsevier-affaire na. Elke discussie in en over GroenLinks dreigt verengd te worden tot een discussie voor of tegen Femke Halsema. Dat is ook de ervaring van collega Leo Platvoet, die vandaag het manifest Discussieer en Beslis Mee! Manifest van bezorgde GroenLinksers (250 ondertekenaars) over koers, imago en partijcultuur publiek heeft gemaakt. De naam Femke Halsema komt daarin niet voor. Maar het enige dat de pers ervan kan maken is dat het een aanval is op Femke Halsema. Wat er precies in staat is niet interessant. Dat is ook de voornaamste reden dat ik niet heb ondertekend. Ik kan me in een aantal punten van deze bezorgde GroenLinksers goed vinden, maar als ik mijn naam er onder zet sta ik morgen in de krant als oppositieleider tegen Femke Halsema. En daar pas ik voor.

12.00 uur Asfspraak met Frits Hoorweg, eindredacteur van De Leunstoel, een internetmagazine voor rustige mensen. Ik ben daar vorig jaar voor geïnterviewd (zie weblog 19 oktober 2006). En nu speelt de redactie met het idee om een bloemlezing in boekvorm uit te brengen bij uitgeverij Eburon. Aan mij de vraag of ik een inleiding daarvoor zou kunnen schrijven. Daar praten we over. Mij lijkt het leuk om naar aanleiding van de Leunstoel iets te schrijven over ‘onthaasting en bezinning in tijden van internet’. We spreken af om weer bij elkaar te komen als de bloemlezing gemaakt is.13.30 uur Het trio Balkenende-Bos-Rouvoet meldt zich in de Eerste Kamer. Zoals gebruikelijk in de senaat beginnen we met handjes schudden. Waarna de discussie kan starten. Die verloopt tamelijk voorspelbaar. Het CDA heeft er geen zin, de VVD probeert oppositie te voeren, maar heeft hoorbaar moeite om daar de juiste toonsoort bij te vinden, de PvdA toont zich wel verbonden maar niet gebonden aan het regeerakkoord, en wil – inderdaad – vooral naar de toekomst kijken, en GroenLinks ziet goede kanten aan dit kabinet, maar vraagt zich af of ze de ambities wel waar kan maken.

Met de omtovering van Bos-belasting (AOW’ers die naar draagkracht mee betalen aan de AOW) naar Balkenende-boete (wie eerder stopt met werken krijgt levenslange AOW-korting) krijgt fractievoorzitter Diana de Wolff de lachers op haar hand. Maar Balkenende ziet dat alles glimlachend aan en praat zich moeiteloos door de vergadering heen. Die op zichzelf wel uniek is, want de senaat heeft zich niet eerder in de geschiedenis over een regeringsverklaring gebogen.

15.00 uur De commissie VROM besluit tot behandeling van de grondexploitatiewet op 22 mei. Zo ongeveer de laatste vergadering voordat de nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Ik heb daar sterk voor gepleit, omdat grondpolitiek een van mijn stokpaardjes is en het een heidens karwei is om dit dossier over te dragen aan één van mijn opvolgers. Dat is dus gelukt ondanks moeilijkdoenerij van de VVD-woordvoerder die de 22e niet zou kunnen, maar bij enig doorvragen om persoonlijk-zakelijke redenen afwezig is, en ja daar kunnen we geen rekening mee houden. De senaat vergaderd al sinds de negentiende eeuw op dinsdagen.

17.00 uur Acht GroenLinks-bloggers melden zich voor een rondetafelgesprek over de betekenis van het bloggen voor GroenLinks. Ik schrijf daar in het mei-nummer van GroenLinks Magazine een groot stuk over, waarvoor ik ondermeer een enquête heb uitgezet onder de bloggers die zijn aangesloten bij het digitale GroenLinks-bloggers-trefpunt www.planeetgroenlinks.nl. We voeren een zeer geanimeerd gesprek over vragen als: is het politieke bloggen nu de ultieme verpersoonlijking van de politiek? Wat zijn de grenzen van het persoonlijk-politiek manifesteren op het net? Werkt het? Verandert het bloggen de politiek? Daarover bestaan geen waarheden, maar is wel een geanimeerd en interessant gesprek te voeren. Zo bleek.


Vlnr: Selcuk Akinci, Harrie Kampf, Michel Klijmij, maarten van Beek (achter), Saranna Maureau (voor), Lisette de Boer, Maria Trepp en David Rietveld


20.00 uur Naar huis. Om daar PSV hopeloos te zien verliezen. Goede kans dat Ajax (of AZ) alsnog kampioen wordt, de Eindhovense instorting is aanstaande.

Controverse met Elsevier

Zie voor de controverse met Elsevier het weblog in maart.

Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004