JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - juni 2010
Jet Bussemakers WNS-brief: nooit gepubliceerd

Op het moment dat het kabinet viel eind februari lag er een brief van staatssecretaris Jet Bussemaker klaar over haar vervolgprogramma ?Welzijn Nieuwe Stijl?. Daarin werkt zij het programma dat in september 2009 is gestart verde ruit. Een citaat uit de brief:
?Wat nu zijn de typische kenmerken - ik spreek bij voorkeur van bakens - van Welzijn Nieuwe Stijl? Werken volgens Welzijn Nieuwe Stijl is:

1. gericht op de vraag achter de vraag;
2. gebaseerd op de eigen kracht van de burger;
3. direct er op af;
4. formeel en informeel in optimale verhouding;
5. meer collectief dan individueel;
6. integraal werken;
7. niet vrijblijvend, maar resultaatgericht;
8. gebaseerd op ruimte voor de professional.?

Meermalen werd aangekondigd dat minister Klink de brief zou uitbrengen. Alleen een handtekening zou nodig zijn. Het is er niet van gekomen, terwijl de brief toch eigenlijk politiek onomstreden is. Waarom Klink het niet heeft gedaan blkijft een raadsel. Maar het blijft een goede brief, die we de welzijnsbeleidsmakers in Nederland niet mogen onthouden. Daarom alsnog, zij het niet officieel, op deze site de openbaarmaking. Klik hier

Geslaagde Eropaf!-discussie in Tolhuistuin

Het was een geslaagde bijeenkomst gisteren waarin we naar aanleiding van het verschijnen van Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk op zoek gingen naar een hervormingsagenda voor het veld van zorg en welzijn. Er waren zo?n honderd mensen naar deTolhuistuin (overzijde IJ, bij Amsterdam CS, prachtige locatie) gekomen om daar een geanimmeerde discussie te voeren.

Er werd gesproken over een ?veenbrand?(Daniel Gilthay Veth), ?een beweging? (Hans van Ewijk). Ex-staatssecretaris Jet Bussemaker en ex-wethouder Barth van Eeten riepen gemeenten op om in overleg met zorgkantoren zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen om een effectieve organisatie van sociale en collectieve zorg mogelijk te maken. De beroepsopleidingen moeten stevig op de schop, vooral ook om een andere professionele dienstbaarheid ten opzichte van burgers mogelijk te maken (Fiet van Beek). Kortom: er dreigen niet alleen sombere bezuinigingstijden, er gloort ook hoop. Maar dan moeten we wel in beweging blijven, onze stemmen verheffen, aldus Hans van Ewijk.

Foto?s zijn gemaakt door Nelke van der Lans. Op de tweede rij foto?s de vier hoofdgasten. Van links naar rechts: Fiet van Beek (Eigen Kracht Centrale), Barth van Eeeten (ex-WMO-wethouder te Arnhem), Jet Bussemaker (voormalig staatssecretaris welzijn) en Hans van Ewijk (lector sociale innovatie en hoogleraar maatschappelijk werk).

Eropaf zoekt hervormingsagenda
Maandag 21 juni van 15.00 ? 17.00 uur
Tolhuistuin (Amsterdam-Noord, tegenover CS)

Nieuwe tijden, anders werken
Een hervormingsagenda voor het sociaal werk

Discussie naar aanleiding van
EROPAF! De nieuwe start van het sociaal werk

Georganiseerd door de netwerkorganisatie Eropaf!

Regelmatig organiseert de stichting Eropaf! publieke bijeenkomsten om te debatteren over nieuwe vormen van sociale professionaliteit, outreachend werken en welzijn nieuwe stijl. Die thema?s worden gelet op de komende bezuinigingsrondes met de dag actueler. Betekent de financieel-economische crisis de nekslag voor deze ontwikkelingen of juist een moment om echt te gaan werken een succesvolle hervormingsagenda voor het sociaal werk in Nederland. Naar aanleiding van de recente publicatie van Jos van der Lans, Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk organiseert de stichting Eropaf! op maandag 21 juni een discussiebijeenkomst over dit onderwerp. Wat moet er politiek-bestuurlijk, inhoudelijk en professioneel gebeuren om echt een doorbraak te forceren naar een nieuw type sociale professionaliteit? Hoe ziet een hervormingsagenda er uit voor het sociaal werk in Nederland? Daarover gaan we deze middag in gesprek met een groot aantal mensen, waaronder een aantal speciale gasten:

Jet Bussemaker, als VWS-staatssecretaris verantwoordelijk voor het programma Welzijn Nieuwe Stijl; ● Hans van Ewijk, lector sociaal beleid, innovatie en beroepsontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht en hoogleraar maatschappelijk werk aan de Universiteit van Humanistiek; ● Barth van Eeten, tot voor kort spraakmakend WMO-wethouder in Arnhem; ● Fiet van Beek, medewerker van de Eigen Kracht Centrale.

Op de eerste rij heeft de stichting Eropaf! bovendien een groot aantal betrokkenen uit het Eropaf-netwerk gevraagd om actief deel te nemen aan de discussie.

Onder leiding van Jos van der Lans, die als aftrap een paar hoofdlijnen uit zijn boek presenteert, (klik voor een voorpublicatie in TSS deze maand hier) proberen we deze middag de eerste contouren te schetsen voor een hervormingsagenda die de komende jaren een nieuw type sociale professional op de kaart moet zetten. Als dank voor het denkwerk tracteert de stichting Eropaf! u na afloop op een zomerborrel in de prachtige Tolhuistuin.
De bijeenkomst is voor iedere belangstellende toegankelijk. Van te voren aanmelden stelt de stichting Eropaf! zeer op prijs. Mail naar: info@eropaf.org.

Klik voor het hele programma, plus achtergrondsinformatie en routebeschrijving hier.

Verslag van InHolland conferentie op 21 april
Woensdag 21 april 2010: tijd voor inspiratie, kenniscirculatie en ontmoeting! Het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam nodigde u uit voor onze werkveldconferentie op de RDM Campus aan de Maas. De werkveldconferentie Professionaliteit en actualiteit: verleg je grenzen was bedoeld voor iedereen die een warm hart heeft voor de sociale kwaliteit van de (Rotterdamse) samenleving!

Thema: Beroepscompetenties en -profielen geven handvatten, maar ook een begrensde weergave van de manier waarop het er in het dagelijks werk van onze Rotterdamse pedagogen, sph'ers, mwd?ers en cmv'ers aan toe gaat. Sociale professionals stemmen iedere dag opnieuw af op een dynamische grote stad en haar bewoners. Is de eigentijdse sociale professional hierdoor genoodzaakt om over de grenzen van zijn discipline heen te kijken? En zo ja, hoe bereiden we de studenten hierop voor? Zij zijn de toekomstige sociale professionals. En hoe doet u dit nu als sociale professional in die dynamische omgeving? Het sociale werkveld in de volle breedte en de sociale opleidingen ontmoeten elkaar zo op deze dag rond het thema: verleg je grenzen!

Programma: Het ochtendprogramma bestaat uit twee aansprekende lezingen van Ton Notten (Lector bij de Kenniskring Opgroeien in de Stad) en Jos van der Lans (cultuurpsycholoog en publicist), gevolgd door een (interactieve) lunch. In de middag worden er 13 verschillende workshops gegeven rondom het thema professionaliteit en actualiteit. Denken, doen, ervaren, creatief zijn, uitwisselen: er is een ruime keuze aan mooie workshops onder leiding van specialisten op hun vakgebied.Om iedereen een impressie te kunnen geven van hoe deze dag is verlopen, is er een filmpje gemaakt door Antenne TV.
Naast het filmpje kunt u de presentaties van de lezingen van Jos van der Lans, auteur van Eropaf! en Ton Notten, lector Kenniskring Opgroeien in de Stad op de website vinden.

Zie het filmverslag op YouTube.

En deppt-presentatie.

Te gast bij De Praktijk op Radio 1
Vandaag was ik te gast bij het Avro-programma 'De praktijk' op Radio 1. U kunt het optreden naluisteren op de site van de publieke omroep of door hieronder op de afbeelding te klikken (er is alleen geen video te zien). Het gesprek duur zo'n tien minuten en start na 31 minuten en 30 seconden na het begin van de uitzending. Blijf luisteren want aan het einde van het gesprek gaat mijn telefoon tot grote schrik van de programmamakers die altijd iedereen waarschuwen om zijn telefoon uit te zetten. Bij mij waren ze het vergeten, waardoor mijn telefoon vandaag zijn rediodebuut maakte.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.
NU AL TWEEDE DRUK!!!!!!

Het gaat snel met Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk. Het boek verscheen op 27 mei, maar vooral via de stichting Eropaf! worden er sindsdien erg veel boeken besteld, soms met vele tientallen tegelijk. Dat is zeer heuglijk nieuws. Het gaat zo hard, dat dat uitgeverij Augustus een tweede druk heeft gemaakt, die vandaag vna de pers is gerold. U kunt dus naar hartelust bestellen.

Interview over Eropaf-professionals
Op 27 mei werd ik tijdens het congres over de WMO en Welzijn Nieuwe Stijl in Nieuwegein geinterviewd door Carolien Stam, redacteur van Zorg + Welzijn. Het resultaat is sinds vandaag op YouTube te zien. Klik op de foto's hieronder.
Het interview is ook te zien op de site van Zorg + Welzijn.
Probleem bij het ophalen van teksten
Door een hopelijke tijdelijke storing is het even niet mogelijk om teksten uit het archief van deze site te downloaden. Per ongeluk is het hele databestand gewist. Hopelijk bestaat de mogelijkheid deze ramp te herstellen. Excuses voor het ongemak.

PROBLEEM IS VERHOLPEN, U KUNT WEER ALLES DOWNLOADEN, DANKZIJ WEBMASTER WILLEM

Discussie over 'Ill Fares the Land' van Tony Judt

Naarmate de verkiezingsdag nadert lijkt het boek Ill Fares the Land van historicus Tony Judt, waarvan De Groene Amsterdammer op 4 mei een voorpublicatie afdrukte, alleen maar actueler te worden. Op verzoek van deze krant laten drie doorgewinterde sociaaldemocraten (Jos van der Lans, Ren? Cuperus en Geert Mak) en een links-liberale vrijdenkster (Marjolijn Februari) in het Amsterdamse caf?-restaurant In de Waag hun licht schijnen op zijn stellingen. Verkeert de verzorgingsstaat in een fatale crisis? Zo nee, hoe vinden we dan een nieuwe vorm voor het oude ideaal?

DEZE WEEK IN DE GROENE ? DEZE WEEK IN DE GROENE

Klik hier om het verslag te lezen.

Overzicht publiciteit Anne Frank Huis-biografie


● juni Ons Amsterdam, p. 262, recensie Peter Paul de Baar. Citaat: 'Mooi is dat intussen de vele interne conflicten sinds 1957 niet worden weggemoffeld, maar genuanceerd besproken. Soms zelfs licht geamuseerd. Dat maakt ondanks alles dit degelijke boek verre van zwaarwichtig.'

● 4 mei - Radio2, 23.00-24.00 uur: te gast bij Laat op 2 met Henk van Steeg, 2 x 5 minuten interview om 23.20 en 23.40 uur. Nog eens luisteren? Klik hier.

● 3 mei - NRC Handelsblad. Op de opiniepagina schreven Herman Vuijsje en ik een bijdrage over de noodzaak van herdenken. Lees de discussie op de site van NRC Handelsblad. De tekst van de opiniebijdrage kunt u lezen door hier te klikken.

● 1 mei - de Volkskrant-boekenbijlage opende deze zaterdag met een recensie van drie boeken van de hand van Aleid Truijens, met veel aandacht voor de AFH-biografie. Lees de hele recensie hier.

● 28 april - Een heel erg goed gemaakt item over Het Anne Frank Huis - Een biografie bij het Hart van Nederland. Kijk er zelf even naar op: Hart van Nederland, 28 april Na 10.30 minuten begint het item over de opening van de vernieuwde dagboekzaal door de Koningin, en daarna, na 12.30 minuten, volgt de reportage over het boek.

● 28 april - Luister nog eens naar het interviewtje op Radio 1.

● 28 april - Kijk even naar de Nova-reportage op: NOVA.

● 28 april - korte berichten zijn te lezen op Het Parool en De Pers.

● 28 april - De offici?le plechtigheid in de Westerker, werd tussen half vier en half vijf op Nederland 1 uitgezonden. Kijk bij uitzending gemist.

● 28 april - Wim Kok, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting tijdens de bijeenkomst in de Westerkerk over het boek: 'In het boek valt te lezen hoe uit het onderduikpand uiteindelijk het museum ontstond dat wij vandaag de dag kennen. Ook wordt erin beschreven hoe de Anne Frank Stichting zich in de vijftig jaren van deze geschiedenis vele malen in het centrum bevond van soms heftige ruzies en maatschappelijke turbulenties. Het resultaat is een informatieve, boeiende en soms pijnlijke geschiedschrijving, die zich ook laat lezen als de spiegel van de naoorlogse Nederlandse mentaliteitsontwikkeling.'

Laatste stand: 132 + DWARS

De volgende ondertekenaars hebben zich bij mij gemeld: Martijn Baetsen, Anneke Bemer, Jeroen Berg, Harrie van den Berg, Frans Berkers, Leo Beterams, Mascha van Bergenhenegouwen, Wim Boerkamp, Wim Bot, Hans Botman, Marius Braamse, Arie van der Brand, Henk Branderhorst, Henk Bril, Lubbertus Brugge, Carla Brugman, Jaap de Bruijn, Erwin Bruinsma, Karen van Brunschot, Kathalijne Buitenweg, Diederik ten Cate, Annemiek de Crom, Harm Dane, Febe Deug, Freek Deuss, Ap Dominicus, Karin van Doormaal, Caroline van Dullemen, Ton Duyvendak, Gerra Duyvendak-Boot, Wijnand Duyvendak, DWARS - jongerenorganisatie GroenLinks, Laetitia Ederveen, Gerda Eerdmans, Hans van Egdom, Bart van den Eijnde, Albert Faber, Ronald Faber, Jasper Fastl, Jac Franken, Jo Frissen, Bram Gerrits, Marco de Goede, Harold Goessens, Johan Gort, Jan Greeven, Hans Groen, Helma Gubbels-Korver, Johan van Gurp, Roel van Gurp, Willem Hellevoort, Pascal Heynen, Rob van Hilten, Jan Hoek, Lianne van der Hoek, Anita Hollenkamp, Eric Honig, Lot van Hooijdonk, Quintijn Hoogenboom, Jos Hoogveld, Marc Jacobs, Mario Jacobs, Wim Jager, Dick Jansen, Erik Jansen, Leni Jansen, Jos Janssen, Raf Janssen, Layla de Jong, Loes de Jong, Jenny Jongsma - Ligterink, Cock van der Kaay, Sylvia Kesler, Marijke Kleijweg, Michel Klijmij-van der Laan, Jan de Laat, Ton Laeven, Joost Lagendijk, Hiske Land, Jos van der Lans, Titia van Leeuwen, Evert Masthoff, Fred Matter, Jos Meeuws, Gon Mevis, Albert Moens, Wilko Mol, Hilde Niezen, Greet Noorda, Leonie O'Garr?, Jantine Oldersma, Ines Orabio de Castro, Olav van Overbeek, Maarten van Poelgeest, Frans Prins, Sjaak Pronk, Arno van Remortel, Rienk Rietveld, Annemiek Rijckenberg, Mirjam de Rijk, Mirjam de Rijke, Bas Roufs, Wilfred Rubens, Chris R?mke, Michel van de Sande, Jac.G.H. van Santen, Lenie Scholten, Theo Schouten, Hans Snel, Tineke Strik, Bart Swanenvleugel, Bert Sweerts, Rene Teijgeler, Tof Thissen, Michael Tur?l, Claire Vaessen, Feiko van der Veen, Michiel van der Velden, Lex Venderbos, Hein Verkerk, Paul Vermast, Ronald Vis, Hetty Vlug, Steven de Vries, Stefan Winkel, Jaap Woldendorp, Diana de Wolff, Cor Worrell, Willem-Jan van der Zanden, Marjanne Zander, Jurjen Zeinstra, Sarien Zijlstra, Ans Zwerver.

De kwestie is nu officieel op de agenda van de partij-autoriteiten gezet. Daartoe is een brief en een motie naar het Utrechtse partijkantoor gestuurd. Wil je de brief lezen? Klik hier.

5 juni: opening Tolhuistuin-zomerfestivalEropaf!

Eind mei verscheen Eropaf! Een nieuwe start van het sociaal werk. Het is het vervolg op Ontregelen. De herovering van de werkvloer dat twee jaar geleden uitkwam en mij op tal van plaatsen in het land heeft gebracht. Het verhaal over een antibureaucratische, activerende en anders georganiseerde sociale professionaliteit dat in al die voordrachten steeds meer vorm kreeg, heb ik nu uitgewerkt in Eropaf! . Mensen die de afgelopen twee jaar tot mijn publiek behoorden zullen er veel in herkennen.

Eropaf! is een poging om een nieuw type professionaliteit op de kaart te zetten. Het moment is daar naar. Niet alleen biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een opgelegde kans om over het welzijnswerk fundamenteel na te denken, de komende aanpassingen van de AWBZ en de Wet op de jeugdzorg, alsmede de onvermijdelijke bezuinigingen maken de noodzaak om tot effectieve veranderingen te komen alleen maar urgenter. In dat debat wil Eropaf! een rol spelen. Kijk voor meer informatie over het boek op de speciale Eropaf!-pagina op deze site.

Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk bevat 185 pagina, en kost ? 16,50. ISBN: 978 90 457 0431 9 NUR 300/740. . U kunt het boek kopen/bestellen via uitgeverij Augustus of in de boekhandel. Als u het boek digitaal bestelt via de Stichting Eropaf! dan houdt deze stichting er ook nog wat geld aan over. U moet uw bestelling dan plaatsen via: www.eropaf.org.

Presentatie en discussie op 21 juni
Op maandag 21 juni (van 15.00 - 17.00 uur, met naborrel) organiseert de Stichting Eropaf een discussie over het boek in de Tolhuistuin (achter de oude Shell-kantine aan de noorzijde van het IJ, tegenover het Centraal Station) in Amsterdam-Noord. Dat is een prachtige plek waar vanaf 20110 een culturele hottspot komt en waar ik in een andere hoedanigheid voorzitter van ben en die ik graag laat zien aan veel bekenden en belangstellenden. Bovendien is het ook een ideale plek voor een goede discussie. Het programma staat nog niet helemaal vast, wel is zeker dat ex-staatssecretaris Jet Bussemaker daar een rol in speelt. Wilt u bij deze ? wat feestelijke ? maar vooral ook inspirerende bijeenkomst zijn, dan stellen wij het erg op prijs als u dat van te voren even aan ons laat weten. Stuur een mailtje naar: marc@eropaf.org.

Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004