JOS VAN DER LANS - BOEKEN - KONING BURGER
Koning Burger - Nederland als zelfbedieningszaak

Begin november 2005 verscheen mijn boek Koning Burger - Nederland als zelfbedieningszaak. In dit boek probeer ik me te verstaan met het Nieuwe Nederland, zoals zich dat de laatste jaren aan ons voordoet. Daarbij probeer ik een ander licht op onze politieke cultuur te werpen dan in de verhalen over 'de kloof' inmiddels de gewoonte is geworden. Mijn stelling is precies omgekeerd: hoe kleiner de kloof, hoe groter het ongenoegen.

Het boek valt in drie delen uiteen. De eerste hoofdstukken gaan over de publieke emancipatie van burgers (deel I: Koning Burger...), dan volgen vier hoofdstukken over de exodus van professionals uit de frontlinies van de samenleving (deel II: en zijn professionele onderdanen.) en het boek eindigt met een pleidooi om de publieke sfeer te herontwikkelen (deel III: op zoek naar publiek leiderschap). Zo opgeschreven klinkt dat tamelijk abstract, maar wees gerust: het boek brengt de hedendaagse politieke cultuur heel concreet in beeld. Voor meer informatie over het boek klik hier. Recensies kunt u onderaan deze pagina raadplegen.


Deelnemers dikke IK-debat

Koning Burger wordt niet meer bijgedrukt. In mijn kelder ligt een restant van 25 exemplaren. Ik stel die graag ter beschikking aan de deelnemers van het dikke Ik-debat dat minister-president Rutte eind mei 2015 heeft aangezwengeld. Stuur een mailtje naar:

info-at-josvdlans.nl.

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
PERSSTEMMEN / REACTIES

Arnold Koper in de Volkskrant:

'een intrigerend mengsel van (impliciete) zelfkritiek, nostalgie naar de tijd dat gezag en goede omgangsvormen nog telden, en een gedetailleerde analyse van de fouten die de overheid en de publieke sector de afgelopen decennia hebben gemaakt.'

Frank van Hoorn in Elsevier:

'een interessante en vlot geschreven analyse van modern Nederland.'

'De moeite waard zijn zeker de 'wenken voor een beter Nederland' en de paginalange lofzang op staatssecretaris Mark Rutte (VVD).'

Maarten Huijgen in NRC Handelsblad:

'.. amusant en vlot geschreven ...'

 

Marjolijn Februari in de Volkskrant:

' een verstandig boek met verstandige aanbevelingen voor het herinrichten en het heropleven van de publieke sector'

Addie Schulte in Het Parool:

'Jos van der Lans bindt de strijd aan met gemakzuchtige burgers en onverschillige ambtenaren en bekritiseert en passant de erfenis van de jaren zestig en zeventig. (...) Vreemd genoeg komt 'Van der Lans met een aantal kreten die eerder met rechts worden geassocieerd. Zo moet de publieke ruimte worden 'heroverd', omdat de oude, ongeschreven regels niet meer voldoen.

Kees Kraayeveld in de Volkskrant:

De heldhaftige professionals die Van der Lans in zijn recente boek als sparringpartner tegenover deze Koning Burger zet, worden het gezicht van wat je 'de persoonlijke overheid' zou kunnen noemen. Een overheid die het kleine eert en het individueel initiatief van haar medewerkers de ruimte geeft. Als dit paradigma doorzet, dan kunnen we binnenkort weer wat verwachten van de publieke dienstverlening.

S. W. Couwenberg in Civis Mundi (januari 2006 / nr. 1):

'..Wat Van der Lans voorstelt om dat publieke karkater te herstellen, verdient verdere verdieping en uitwerking. Het vergt niet minder dan een politieke cultuuromslag. (.)

Zijn boek heeft mij getroffen als een opmerkelijke mix van nostalgie met moderniteit zoals hij die zelf kenmerkend acht voor de Fortuyn-revolte. Al belijdt hij als politicus een linkse overtuiging,

in dit boek komt hij zeker niet over als een onmiskenbare linkse auteur. . '

Alkmaarder Courant - rubriek 'Boek van de dag':

'Hij heeft een handzaam en ook helder beeld geschreven van de stand van Nederland. (.)

Geestig is zijn verhandeling over de stortvloed woedende emails die hij kreeg nadat hij het,

naar aanleiding van de afschaffing van het grijze kenteken, had gewaagd over

'gejammer van verwende welvaartskinderen' te spreken.

PM - het magazine voor de overheid, jrg. 2, nr., p. 37 :

'Het is niet de oplossing die men van een Eerste Kamerlid van GroenLinks zou verwachten.

Maar de - luchtig opgeschreven - argumenten die van der Lans' betoog schragen zijn fris en deugdelijk. (.)

Het is opvallend dat Van der Lans juist de jonge VVD-bestuurder Mark Rutte uitkiest

als goed politiek leider, maar het is kenmerkend voor zijn heldere en onafhankelijke pleidooi voor de herinrichting van het publieke domein.'

Martin Zuithof in Zorg + Welzijn, nr. 2/2006:

'De vraag is of Van der Lans in zijn zich herhalende gesomber over

'de burger' en 'de professionals' niet veel te ver doorschiet.'

Imrat Verhoeven in TSS , 1-2/2006:

'Om de professional tot tegenspeler van de klant te stimuleren, moet volgens Van der Lans de publieke sfeer opnieuw worden uitgevonden. (...) In deze logica wordt de bureaucratie teruggedrongen, moeten professionals weer doordringen in de leefwereld van burgers, moeten ze de publieke dienstverlening een herkenbaar gezicht geven en moeten ze burgers niet alleen stimuleren en helpen, maar ook corrigereren en tegenspreken. Deze oplossing is aansprekend.'

Jan Peter Balkenende tijdens Festival der Bestuurskunde, 16 februari 2006:

'De publicist Jos van der Lans verdedigt in zijn uiterst lezenswaardige boekje "Koning Burger" de prikkelende stelling dat de kloof tussen burger en overheid nog nooit zo klein is geweest.
En daar zit wel iets in.'

Reacties / interviews / recensies
 
Op deze pagina kunt u ook reacties, recensies en andere opmerkelijke zaken die verband houden met de publicatie van het boek bekijken. U mag uiteraard ook zelf reageren op de inhoud van het boek: info-at-josvdlans.nl. Als u op één van de onderstaande items klikt verschijnt de tekst in uw beeldscherm en kunt u deze desgewenst downloaden.

2005-11 Inhoudsopgave Koning Burger.doc
2005-11 tekst achterflap Koning Burger.doc
2005-11 Staatscourant - interview 291105.doc
2005-11 recensie NRC Maarten Huijgen 251105.doc
2005-11 Marjolijn Februari in de Volkskrant.doc
2005-11 Koning Burger - H8 Tien ontwerpprincipes.doc
2005-11 Koning Burger Jos van der Lans - kernachtige passages.doc
2005-11 Elsevier - korte recensie Frank van Hoorn.doc
2005-11 Volkskrant - recensie Arnold Koper Cicero 11-11-05.doc
2005-12 Helling - MONDIGE BURGER, WIJKENDE ELITE.pdf
2005-12 Radboud Magazine - opinie De Kloof moet Groter.pdf
2005-12 Het Parool - recensie Addie Schulte 151205.doc
2005-12 Amsterdam - OGA - Koning Burger.ppt
2005-12 GL Magazine - interview.doc
2005-12 NRC - opiniebijdrage.pdf
2006-01 PM - recensie Charlotte Schneider.jpg
2006-01 Alkmaarder Courant - recensie.pdf
2005-12 WATERSTOF - Jaren zestig.pdf
2006-01 CIVIS MUNDI - bespreking S.W. Couwenberg.doc
2005-12 Volkskrant - Kees Kraayeveld - Klein en meeslepend leven - 311205.doc
2006-02 TSS - recensie Imrat Verhoeven.doc
2006-02 TSS - Twistgesprek met Paul Frissen.pdf
2006-10 De Leunstoel - interview.pdf
2007-01 Focus - Haagse Hopgeschool - twee columns.doc
2007-03 Elsevier - interview Hugo Camps.pdf
2010-07 interview Jan Tromp, Volkskrant 030710.pdf
2010-12 Parool - dubbelinterview met Herman Vuijsje over nieuwe braafheid.pdf
2011-11 Voorbij de instituties - essay in Vrijzinnig Paternalisme.pdf
2012-04 aanbieding Koning Burger.pdf
2024-04-TSV-TERUGBLIK-Op_zoek_naar_een_nieuwe_civil_society.pdf