JOS VAN DER LANS - LEZINGEN / GESPROKEN COLUMNS

Soms schrijf ik niet om gelezen te worden, maar spreek ik om gehoord te worden. Het gaat dan om lezingen of gesproken columns, of deelname aan fora of panels. Vooral sinds het verschijnen van Koning Burger, Ontregelen, Eropaf! en Decentraal vind ik mijzelf steeds vaker terug voor een zaal met mensen, achter een katheder of naast een beamer. Meestal werk ik met een aantal gestructureerde aantekeningen of met een powerpoint-presentatie, soms met een uitgeschreven tekst. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van vooral power-point-presentaties aan. Niet allemaal omdat er - logischerwijs - veel overlap in zit. Mocht u geïnteresseerd zijn in een specifieke presentatie die u hieronder niet aantreft, stuurt u dan gerust een mail, dan stuur ik u deze graag toe. Een mooie impressie van zo'n publiek optreden treft u hier.

Sinds 2018 beperk ik mij in het geven van lezingen en presentaties. Ik had mezelf te vaak gehoord. Ik doe het nu alleen nog als ik het een hele eer vind (zoals de Participatielezing 2020) of als ik het gewoon leuk vind om te doen.

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
Presentaties:
2024-03-28-presentatie-voor-afscheid Pieter_Klapwijk.pdf
2024-03-Ben_Sajet-lezing-Ons-Amsterdam.pdf
023-03-Leids-Woondebat.pdf
2023-03-27-woondebat-leiden-kl.pdf
2022-09-26-Zwolle-Travers-def.pdf
2022-09-16-Pier-de-Boer-brug.pdf
2022-04-07-HAARLEM-Krachtproef-festival-kl.pdf
2021-11-12-Corporaties-en-samenlevingsopbouw-Waalwijk-afscheid-Jan-van-Kessel.pdf
2020-01-31-Participatielezing-def-kl.pdf
2019-12-11-Liefdadigheid-naar-Vermogen.pdf
2019-10-18-verhaal-Nico-de-Boer.pdf
2019-10-07-Tiwos-100-jaar.pdf
2019-09-27-Canon-Utrecht.pdf
2019-09-26-wooninc-rva-c.pdf
2019-06-SSN-SUN-OudeMol-50-jaar-FEESTREDE.pdf
2018-11-150-jaar-De-Key-presentatie-bewonerscies.pdf
2016-04-08-14e-Van-der-Wielen-lezing.pdf
2015-11-24-DIVOSA-Zwolle.pdf
2015-01-15-King-jaarcongres.pdf
2014-11-04_5e_Van_Koetsveld-lezing.pdf
2014-09-20-Zwolle-Decentralisatiesdag-verkleind.pdf
2014-05-08 Masterclass Erasmus CMDZ.pdf
2013-11_Paricipatie-economie.pdf
2013-11-01_EigenKracht_als_beweging_Zwolle.pdf
2013-10-04_Krachtproef-festival.pdf
2013-05-30 WIKISTAD-academie .pdf
2013-05-08 VU -DIVOSA collegecyclus deel III.pdf
2013-04-08 Sigra - Amsterdam - Grote stad.pdf
2013-03-28 Sittard- Zuyd.pdf
2012-11-08 Zwolle Wanningstate.pdf
2012-10 presentatie CANON MAATSCHAPPELIJKE OPVANG in Den Haag.pdf
2012-09-20 Sovee - AMERSFOORT - jeugdzorg en onderwijs.pdf
2012-06-21 NOV Big society.nl.pdf
2011-12 DORAS-lezing - strip van een van de aanwezigen.pdf
2011-12 Elst - GANGMAKERS - SIOO.pdf
2011-11 Coreferaat lecorale rede Maarten vd Linde.pdf
2011-11-24 Woonwaard.pdf
2011-09-23 Tilburg - TIWOS-lezing.pdf
2011-09-22 Utrecht ZonMw.pdf
2011-09-22 Nijmegen Humanitas - Vrijwillige inzet en WMO.pdf
2011-07-01 - NICIS actualiteitencollege.pdf
2011-03 Premiere dvd Eropaf-lezing dd 020411 - uitnodiging en folder.pdf
2011-03 Begeleidende PPT-presentatie bij dvd EROPAF-lezing.ppt
2011-03 Premiere dvd Eropaf-lezing dd 020411 - uitnodiging en folder.pdf
2011-03 Begeleidende PPT-presentatie bij dvd EROPAF-lezing.pdf
2011-01-13 Breda - WIJ..pdf
2010-08 BASISPRESENTATIE EROPAF.pdf
2010-05 Nieuwegein - WMO en Welzijn Nieuwe Stijl 2010.pdf
2010-06 ALERT - Vlaamse tournee Jos van der Lans.pdf
2009-12 GENT - Gastcollege Hogeschool.pdf
2009-12 GENT - Lezingen over ONTREGELEN.pdf
2009-12 Groningen - Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.pdf
2009-11 Almere WBS Het rode geluk - AWV.pdf
2009-11-12 Urecht - NICIS Wijkaanpak.pdf
2009-11-06 Utrecht - sociaal werk - dag van de geschiedenis.pdf
2009-10 Rotterdam - Stad, stedelijkheid & wijkbewoners.pdf
2009-10 VROM-raad Meer dan de wijk.pdf
2009-04 Eindhoven Fontys Hogescholen 70 jaar.pdf
2008-06 BASISPRESENTATIE - Ontregelen.pdf
2008-00 ER Op AF - basispresentatie.pdf
2007-10 SEV - Achter de voordeur.pdf
2007-10 GOUDA - GL - Koning Burger vraagt om weerwerk.pdf
2007-09 Aedes-debat - wijkaanpak en corporaties.pdf
2007-06 MAARN - de professionele mens.pdf
2007-04 HELVOIRT - FUTURA werken in de wijken.pdf
2007-04 UTRECHT - DIVOSA .pdf
2007-04 BERGEN -amsterdamse stadsdelen - welzijnswerk.pdf
2007-03 Boxtel - De maat van welzijn - PON-Brabant.pdf
2007-01 Utrecht - Verdiwel.pdf
2006-12 AMSTERDAM - stadhuislezing.pdf
2006-11 Utrecht - reunie PM.pdf
2006-11 Adam-Zaanstad - MEE-werkconferentie.pdf
2006-11 Utrecht - Aanbesteden.pdf
2006-11 Leiden - Verslag LWO-debat.pdf
2006-11 Leiden - Social work, professionals en bemoeizorg.pdf
2006-11 Leiden - LWO-debat.pdf
2006-10 Amersfoort jeugd ggz.pdf
2006-10 Den Haag - Vrijwilligers dichtbij.pdf
2006-10 NUNSPEET-Zwolle - De kunst van het vliegwieleren.pdf
2006-09 WAGENINGEN - Pers en politiek.pdf
2006-09 HOUTEN - Opbouwwerk als sociale architectuur.pdf
2006-09 UTRECHT - ASW Meesterprijs - KB en nieuwe professionals.pdf
2006-09 TIEL - De burger in de buurt.pdf
2006-06 DEN BOSCH - KB POLITIEK-AMBTELIJKE ORGANISATIES.pdf
2006-06 TILBURG - ngsz - van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad.pdf
2006-06 AMSTERDAM - MWD-lezing - De nieuwe professionals.pdf
2006-06 Amsterdam - MWD-lezing 1994.pdf
2006-05 NIJMEGEN - Koning Burger en de publieke sector.pdf
2006-05 Noordwijk - Persoonlijke overheid.pdf
2006-05 Amersfoort - De actualiteit van Feitse Boerwinkel.pdf
2006-05 GRONINGEN - Divosa voorjaarscongres.pdf
2006-04 Zwolle - Social work in multiculturele samenleving.pdf
2006-03 Ede - Georganiseerde passie.pdf
2005-12 Amsterdam - OGA - Koning Burger.pdf
2005-11 NIJMEGEN - feestrede SSN.pdf
2005-11 ALKMAAR - Voorbij de vraagsturing - lezing.pdf
2005-11 ALKMAAR - voorbij de vraagsturing - powerpoint.pdf
2005-06 Groningen - Andragogiek in verandering - powerpoint.pdf
2005-06 Groningen - Andragogiek in verandering - lezing.pdf
2005-05 Context - tweegesprek met Sjaak van der Tak over integratie.pdf
2005-04 SCHRIJFCOLLEGE TILBURG.pdf
2005-04 ALERT ANTWERPEN Maatschappelijke ondernemingen.pdf
2005-03 HOVO - Naoorlogse geschiedenis 1966 vs 2002 .pdf
2005-03 EROPAF - weerstand tegenoutreachend werken.pdf
2005-03 GOUDA - Veranderend land.pdf
2004-11-12 Groningen - Creatieve professionals.pdf
2004-10-06 Arena - Square DMS bewonersinformatie.pdf
2004-10 Rotterdam - HOVO-college Opstand der Burgers.pdf
2004-09-08 De Moer - symposium toekomst dorpskern De Moer in Brabant.pdf
2004-06 Utrecht - Goed bestuurconferentie De Beuk - schema.pdf
2004-02 Nijmegen LUX - Verloedering openbare ruimte.pdf
2003-11 Groningen - 10 Marktperversiteiten.pdf
2003-09 Amsterdam Noord - Bouwstenen voor een sociale agenda.pdf
2002-12 Rotterdam RKS - Integratie en cultuur.pdf
2001-09 KRO seminar - Digitale gemeenschapsvorming.pdf
1999-03-08 LIMBURG - De toekomst van de GGZ.pdf
1998-99 Lezing lage landen Hoge sprongen - exclusief dias.pdf