JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Via twitter (@josvanderlans, sinds oktober 2010) en onderstaand weblog (sinds augustus 2004) kunt u op hoogte blijven van artikelen en columns die ik schrijf, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardig-heden.

Het kan van alles wat zijn en het is ook sterk afhankelijk van hoe druk ik het heb..

Reacties worden enorm op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - maart 2023
Bij het overlijden van Adri Duivesteijn
Eerste podcast van de Canon sociaal werk
Verkiezingen stembureau 100 => De Eester
In de Republiek Oostelijk Havengebied is GroenLinks de grootste met 273 stemmen dan volgt de PvdA met 190 en de Partij voor de Dieren met 154. Het CDA bleek ook na twee keer rellen niet meer dan 10 stemmen te hebben.
Verkorte boek uitgave van ’Ontsnappen aan aanbesteden’
Binnenkort (eind maart) verschijnt bij uitgebverij Van Gennep een verkorte uitgave van Ontspappen aan aanbesteden, dat in zijn digitale en uitvoerige vorm vorige maand bij Movisie verscheen. De boekuitgave is daarop gebaseerd, maar ontdaan van alle uitweidingen en franje. Desalniettemin blijven er - zij het in een klein boekformaat en ruim beletterd - nog meer dan 100 lezenswaardige pagina’s over. Binnenkort te bestellen bij Van Gennep. Lezers van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken krijgen het met het eerste nummer van dit jaar meegezonden.

Hieronder het ontwerp van de omslag. Voor de pdf van de Movisie-uitgave, klik hier.

Mijn eerste echte podcast
Essay ’Ontsnappen aan aanbesteden’ online beschikbaar
In 2020 schreef ik in opdracht van het LSA het essay Het DOGMA aanbesteden. Movisie vroeg mij een jaar geleden om hier een vervolg op te schrijven. Wat zou een alternatief zijn? Voor een deel van het sociaal domein (vooral al die werkzaamheden die verankerd zijn in een wijk of buurt) heb ik dat uitgewerkt in een nieuw essay: Ontsnappen aan aanbesteden. Buurten en wijken als vitale democratische arena’s dat (gratis) te downloaden is op de site van Movisie.

In het essay werk ik vier bouwstenen uit die de grondslag vormen voor een andere aansturing van het sociaal domein en de sociale basis: 1. Waardeer de betekenis van publieke plekken; 2. Neem bewoners serieus; 3. Herijk de professionele inzet; 4. Zie buurten als sociale ecosystemen. Zo bezien is er niet langer sprake van een aanbodmarkt, maar van een gebiedsgebonden logica die vraagt om publieke investeringen in de specifieke sociale infrastructuur. Daarmee ontsnappen we aan het aanbesteden en kunnen we in buurten en wijken de weg slaan naar duurzame verhoudingen tussen burgers, professionals, hun organisaties en lokale overheden. Dat komt niet alleen de continuïteit van het sociaal domein ten goede; het introduceert ook democratische arena’s waarin bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de noodzaak van verduurzaming.

Download het essay hier of klik op de afnbeelding.

Kies een periode: maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004