JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - april 2005
IJZEREN RIJN (7): België wint


Het ziet er naar uit dat Nederland het Arbitrage-verdrag met België over de IJzeren Rijn binnenkort toch zal ondertekenen. (Zie dit weblog van 17, 21 en 25 januari en 2 en 15 Februari en 13 april) De Kamer heeft er vandaag tot diep in de avond over vergaderd, maar uiteindelijk hebben de regeringspartijen CDA en VVD te kennen gegeven met de uitleg van de regering te kunnen leven. De oppositie blijft tegen, maar met deze steun haalt het voorstel een meerderheid in de Eerste Kamer. De stemming is op 10 mei.
De Eerste Kamer was kritisch en had zelfs – over de vraag of de historische claims van de Belgen wel rechtmatig waren - één woordvoerder, het CDA-kamerlid Franken, in het strijdperk gestuurd. Franken verweerde zich kranig tegen de interpretatie van minister Bot. Maar ja, hij had al eerder te kennen gegeven dat dit dispuut tamelijk nutteloos was geworden, omdat minister-president Kok de rechten van België in juli 1998 nog eens onomwonden had erkend, en daarmee verwachtingen had geschapen bij onze zuiderburen waar we nu onmogelijk op terug konden komen. Kortom: de Eerste Kamer heeft gelijk in haar kritiek, maar Kok heeft het nu eenmaal weggegeven.
Eigenlijk wil ik die brief wel eens zien – dacht ik toen de regering er ook nog eens uitvoerig op inging. Dus schreef ik via de bode een briefje aan het CIP, het informatiepunt van de Eerste Kamer dat kamerleden ondersteunt, met het verzoek die brief boven water te halen. Die bleek nergens te vinden. Dus vroeg ik minister Bot tijdens de schorsing na het antwoord van de regering in eerste termijn of hij niet een afschrift van die brief bij zich had. Via een ambtenaar kreeg ik uiteindelijk een kopie van de tekst in handen.
Wat bleek? Kok had in juli 1998 helemaal niet zo onomwonden de Belgische claims erkend. Eigenlijk had hij niet meer gezegd dat hij begreep dat de kwestie voor de Belgen belangrijk was, en dat hij als goede buur in goed overleg zou treden, maar dat de reactivering van het historisch tracé – net als elk ander tracé - gewoon volgens Nederlandse wetgeving zou moeten verlopen.
Kok had dus eigenlijk helemaal niks weggegeven. Dus las ik bij een interuptie de brief voor aan Franken en vroeg of hij nu zijn conclusie (ik heb gelijk, maar Kok heeft het weggegeven) nog vol kon houden. De collega had het er zichtbaar moeilijk mee, toch wel concludeerde hij tenslotte allerminst overtuigend.
Nog bonter maakte het zijn coalitiegenoot, de VVD’er Hoekzema. Die wenste onverkort vast te houden aan de weergave van de regering van de brief van Kok. ‘Ja maar’, wierp ik hem tegen, ‘die weergave baseert zich op de brief die ik net heb voorgelezen, waaruit die conclusie helemaal niet getrokken kan worden!’ ‘Nee’, herhaalde Hoekzema, ‘ik hou vast aan de weergave van de regering.’
Tja, toen was wel duidelijk dat de coalitiepartijen nooit echt het debat waren ingegaan met de mogelijkheid dat ze nee zouden gaan zeggen. Ze wilden het bij wat gesputter laten, en toen de troef Kok uit hun handen gespeeld werd, vielen ze dan ook pijnlijk door de mand.
Zo gaat het dus vaak in de Eerste Kamer. Zie voor mijn bijdrage:Eerste Kamer, scroll naar Verkeer & Waterstaat, en klik op: 2005-04 V&W - IJzeren Rijn PLENAIR.doc.


Op het Plein demonstreerde een groot aantal mensen om de oproep van de schrijfster Marion Bloem aan koningin Beatrix om in het kader van haar 25-jarig jubileum een ‘Royaal Gebaar’ te maken en 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers in één beweging te legaliseren. Dat zou prachtig zijn, maar de regering heeft al laten weten er niets voor te voelen, en de koningin mag niks zeggen. 175.000 mensen hebben de oproep inmiddels ondertekend. Dus onderstreepten een groot aantal artiesten, ondertekenaars en politici vandaag nog eens deze collectieve hartenkreet, misschien dat die dan toch ooit nog ergens aankomt. Links op het podium leest Huub Oosterhuis een gedicht voor, rechts tekent GroenLinks Tweede Kamerlid Naima Azough nog eens demonstratief de oproep, de lezers met hele goede ogen kunnen zien dat mijn naam al op het bord prijkt.
Zie: Een Royaal Gebaar.
TWISTGESPREK MET SJAAK VAN DER TAK
Sjaak van der Tak is tegenwoordig burgemeester van Westland, de nieuwe hoofdstad van de gelijknamige kassenstreek ten zuiden van Den Haag. Hij zetelt in het stadhuis van Naaldwijk, dat dus nu deel uitmaakt van Westland. Ik trof hem daar in een twistgesprek dat het blad CONTEKST, een uitgave van het adviesbureau BMC, had georganiseerd naar aanleiding van het jongste advies van de RMO: Eenheid, verscheidenheid en binding, een advies over concentratie en integratie van minderheden in Nederland.
Een mooi advies, in feite is het een oproep aan de regering om niet langer om de verschillen te hameren, maar meer op zoek te gaan naar de bindingen. In mijn woorden samengevat: integratie moet iets positiefs zijn, nu is het vooral iets negatiefs, in het huidige politieke klimaat is het nu meer afleren dan aanleren. En dat moet veranderen, aldus de RMO.
Ik ken Sjaak van der Tak uit de tijd dat hij wethouder was in Rotterdam, waar hij een aantal jaren een collega was van GroenLinks-wethouder (tegenwoordig partijvoorzitter) Herman Meijer. Met hen (en Thijs Jansen van het WI-CDA) heb ik in 2001 het manifest `Een nieuwe lente’ geschreven, waarin CDA-wethouders en GroenLinks-wethouders in verzet traden tegen de ‘economisering van het maatschappelijk leven’ door paars en door het neoliberalisme. Zij pleiten voor initiatief van onderaf, voor kleinschaligheid, voor het sturen op basis van kwaliteit en menselijke waardigheid in plaats van het ordenen op basis van efficiciency en geld. Zie op deze site: Een nieuwe lente
Een jaar later liep Van der Tak zonder blikken of blozen in de armen van Leefbaar Rotterdam, dat het hele manifest als soft geneuzel zou hebben afgedaan. En als rechtvaardiging daarvan riep Van der Tak in het openbaar dat dat het niet aan hem lag, maar aan GroenLinks omdat Femke Halsema zich tot het sociaal-liberalisme had bekeerd. Een bizar argument, alsof dat een verklaring zou zijn voor zijn opportunistische wending naar het conservatief-liberalisme in Rotterdam.
Enfin, dat wilde ik hem altijd nog een keer onder de neus wrijven, dus toen ik werd gevraagd om met hem in tweegesprek te gaan, heb ik onmiddellijk ja gezegd. En ach, het werd een levendig gesprek. Eigenlijk zijn we het ook nog steeds grotendeels eens, alleen ja....…het politieke klimaat..... Er zijn zeker veel overeenkomsten tussen authentieke CDA’ers en GroenLinksers, maar er is ook een fundamenteel verschil: GroenLinksers verschieten niet zo snel van kleur.


Twistgesprek met Sjaak van der Tak, rechts op de foto's, die genomen zijn door Jan Vonk

De tekst van het twistgesprek vindt u elders op deze site onder de naam
2005-05 Context - Twistgesprek met Sjaak van der Tak.doc
EK-vergadering afgelast


De Eerste Kamer was vandaag in rouw ondergedompeld. Gisteren is namelijk het CDA-kamerlid Koekoek overleden. Niet onverwachts overigens, hij was al langer ernstig ziek, maar dat maakt de kwestie er niet minder treurig om. In zo'n geval wordt de plenaire vergadering afgelast, zodat het Arbitrageverdrag over de IJzeren Rijn tot nader order is uitgesteld. Vermoedelijk vindt de de behandeling daarvan volgende week plaats.
Omdat zowel onze fractievoorzitter als onze vice-fractievoorzitter vandaag niet aanwezig was heb ik als laatste reserve vandaag mijn opwachting mogen maken in het College van Senioren. Dat is het overleg tussen alle fractievoorzitters, griffiers, voorzitter en vice-voorzitters, waarin alle lopende zaken met betrekking tot de Eerste Kamer worden besproken. Zeg maar het Politbureau van de EK, dus. Ik geloof niet dat dit forum iets voor mij is, ik vergat alle aanwezigen een hand te schudden (sinds 1848 is dat kennelijk de gewoonte, ondanks het feit dat je alle mensen al eerder in het gebouw bent tegengekomen) en ging vervolgens niet op de aan mijn fractie toegewezen plaats zitten. Daarna heb ik maar wijselijk mijn mond gehouden.
1 MEI BIJEENKOMST VAN


De Balie – Kleine Gartmanplantsoen – Amsterdam Aanvang 20.00 uur

Presentatie en interviews: Felix Rottenberg & Pieter Hilhorst

• Een Ander Nederland: Een Ander Geluid
Luc Houtkamp (Winnaar van de VPRO/Boy Edgar prijs) opent de avond met een Solo op Saxofoon.

• Column: Arda Gerkens (SP)

• Aardverschuivingen in het politieke landschap van 2002 - 2005
Diederik Samsom (Tweede Kamerlid PvdA) over de dynamiek van het stemgedrag in de Tweede Kamer

• Bouwstenen voor Een Ander Nederland, Deel 1
Uitspraken voor een progressief regeerakkoord in 2007 Gepresenteerd en toegelicht door initiatiefnemers van Een Ander Nederland Adri Duivesteijn, Tweede Kamerlid PvdA, Tiny Kox Eerste Kamerlid SP en Leo Platvoet Eerste Kamerlid GroenLinks

• Een Ander Nederland: Een NAbeschouwing VOORAF
Marc Scheepmaker (Comedy Train) blikt vooruit en kijkt terug

• Het Peper-manifest, deel 2
Een kijk op progressieve samenwerking van de jongerenorganisaties van PvdA (Jonge Socialisten), GroenLinks (Dwars) en SP (Rood)

•Column: Naïma Azough (GroenLinks)

•Progressieve samenwerking, obstakels en perspectieven?
Paul Kalma, Auteur van ‘Links, Rechts en de vooruitgang’ , Dick Pels, opsteller van ‘Progressief Manifest’ programma voor links Nederland, Karel Glastra van Loon, auteur van o.a. ‘Hoe dan Jan?’

Slotwoord: nog 24 maanden, 104 weken en 730 dagen kansen op Een Ander Nederland
.
Voor de ondertekening van het manifest dan wel voor meer informatie over Een Ander Nederland ga naar: Een ander Nederland

EK: HOORZITTING ZORGVERZERINGSWET
De kamercommissie Volksgezondheid van de Eerste Kamer organiseerde vandaag een hoorzitting over de Zorgverzekeringswet, het Magnus Opus van minister Hoogervorst. De Zorgverzekeringswet moet het aloude onderscheid tussen ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden opheffen en vormt het vehikel (naast zo’n acht andere wetten) waarmee marktwerking in de zorg zal worden geïntroduceerd.. Dat moet allemaal op 1 januari gereed zijn, en het is zeer de vraag of dat allemaal lukt. Via de hoorzitting wilde de commissie daar meer zicht op krijgen.
Maar zij kreeg heel wat anders te zien. Eerst verschenen er zes heren achter de tafel, zij vertegenwoordigden de zorgverzekeraars. Heren op leeftijd, goed in het pak, schuine streep-stropdassen, achteruittrekkende haarlijn. Ze waren vissen in het water, die zich moeiteloos een weg zwommen door de onoverzichtelijke oceaan van gezondheidszorgjargon. Na een uur werden zij afgelost door vertegenwoordigers van patiënten- en consumentenorganisaties in de gezondheidszorg, zeg maar de counterpart van de zorgverzekeraars in de markt die de gezondheidszorg moet gaan worden. Voor de commissie namen zes dames plaats, in leeftijd gemiddeld zo’n jaar of vijftien jonger dan hun voorgangers. Als je de inkomens per gezelschap op zou tellen, scheelde het naar schatting zo’n half miljoen euro. Kleurig in het pak, goed verhaal, maar de ongelijksoortigheid spatte er van af. In de nieuwe gezondheidszorg maken de Olifanten (zorgverzekeraars / M) de dienst uit en mogen de muizen (consumenten en patiënten / V) piepen.
Het was, met andere woorden, een verhelderende hoorzitting.


Hoorzitting commissie volksgezondheid Eerste Kamer. Aan de tafel in het midden van de vergaderzaal zittend e vertegenwoordigers van patiënten- en consumentenorganisaties. Aan de andere tafel de ledenv an de commissie. Helaas geen foto genomen van de afvaardiging van de zorgverzekeraars. dan was in een oogopslag de wereld van verschil te zien geweest.
Schrijfcollege in Tilburg
Ik had het al zo'n vijftien jaar niet meer gedaan: een college over 'schrijven' geven. Ik heb er geen tijd meer voor, maar Stavros Zouridis, docent bij de Tilburgse school voor politiek en bestuur, had gevraagd of ik een keer een gastcollege wilde geven voor zijn studenten. En ja, waarom ook niet. Dus stond ik vanmiddag tegenover zo'n veertig studenten te orakelen over het 'geheim van de alinea', mijn absolute stokpaardje als het over schrijven gaat. Wie het geheimvan de alinea niet kent, is als een metselaar zonder bakstenen. Enfin, de powerpoint-presentatie verklapt iets van deze kunst en is te vinden onder lezingen en dan bovenaan: '2005-04 schrijfcollege Tilburg.ppt'.
Staand vergaderen (2)

Hoe kijg je het voor elkaar om elke keer maar weer opnieuw die stukjes te schrijven, vragen mensen wel eens aan me. Meestal is dat geen probleem, er dient zich altijd wel wat aan. Maar soms is het even zoeken, en dan kun je altijd uit je recente ervaringen wel iets te voorschijn toveren. Voor mijn column voor het Tijdschrift voor de Sociale Sector wist ik het even niet, maar toen herinnerde ik mij ineens het bezoek aan het Huis van de Toekomst vorige week, en het verhaal over 'staand vergaderen'. En zo rolde er vanzelf een verhaal over bureaucratie en bureaucratengedrag uit mijn tekstverwerker. Zie voor de tekst: Tijdschrift voor de Sociale Sector en klik op 2005-05 TSS Staand vergaderen.doc. Het verhaal eindigt als volgt:
De bureaucratie huist in onze dagelijkse gewoonten. Mij werd dat pijnlijk duidelijk toen ik onlangs het kersverse Huis van de Toekomst bezocht, dat in Amsterdam Zuidoost vlak naast de Arena door grote bedrijven als Univeler, HP en Philips is neergezet. In dat Huis is ook een kantoor van de toekomst, waar ik door een alleraardigst jonge toekomstreisleidster werd rondgeleid. Zij vertelde een Groot Technologieverhaal met allerhande nieuwe computersnufjes. Maar de echte vernieuwing bleek pas toen zij een kantoortafel liet zien, die je omhoog en omlaag kon manoeuvreren. De lage stand was om te werken, de hoge stand om te vergaderen.
Vergaderen?, vroeg ik met gefronste wenkbrauwen.
Ja, zei zij, in het kantoor van de toekomst wordt staand vergaderd. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen sneller ter zake komen als ze staand praten. “Staand” ouwehoeren ze minder, waardoor vergaderingen met de helft kunnen worden ingekort. Bovendien is het goed voor de conditie, want te weinig lichaamsbeweging is één van de grote problemen van de zittende klasse. Staand vergaderen is dus de beste methode om snel tot de kern van de zaak te komen. Je maakt allerhande omslachtig en bureaucratisch gedrag onmogelijk. Aldus mijn toekomstreisleidster.
Wat een eenvoud! Wat een vondst! Dit land wordt immers stukvergaderd door onderuitgezakte praatjesmakers (m/v). Teambesprekingen, stafvergaderingen, werkoverleg, uren en uren zitten we het allemaal uit. Laten we daarom gaan staan, zodat we aan het werk kunnen . Morgen invoeren, lijkt mij.
Maar dat gebeurt niet. Niemand zal het durven voor te stellen.
Want de bureaucraten, dat zijn we zelf.
En dat willen we graag zo houden.
Beste wedstrijd van het seizoen
Diemen D5 staat tweede in onze competitie. De uitwedstrijd tegen hen zou dus een zware dobber worden. De Geuzen gingen het veld in met de opdracht goed te verdedigen, daartoe was zelfs onze bekende AJAX-stijl (4-3-3) aangepast en vervangen door het wat behoudzuchtige 4-4-2, waarbij Lewis een vrije rol had gekregen. God zegen de greep, dat was het motto op deze kille zaterdagochtend.
Maar het werkte vanaf de aftrap, de Geuzen namen onmiddellijk het initiatief en drukten Diemen terug op hun eigen helft. Zo nu en dan wisten deze nog wel uit te breken, maar koel verdedigen bracht het spel meestal snel terug op de Diemer helft. Zo ontstonden ook lkleine kansjes, maar tot scoren kwamen de Geuzen niet.
Geheel tegen de verhouding kwam er dan toch 1-0 voor de Diemenaren op het scorebord. Een corner zeilde over keeper Shaquille heen en in de flipperkast die er na in onze doelmond ontstond rolde de bal na een laatste kaats tegen het scheenbeen van Mees over onze eigen doellijn. Dat was een forse tegenslag.
Maar de Geuzen zaten bepaald niet bij de pakken neer en trokken onmiddellijk het initiatief weer naar zich toe. En met succes: een paar minuten na de ongelukkige tegentreffer was de stand al weer gelijk, toen Maarten na een prima pass van Mees vrij voor de keeper verscheen en deze met een machtige uithaal wist te passeren.
was ook de stand waarmee de rust werd gehaald. De tweede helft leverde precies hetzelfde spelbeeld op: Geuzen in de aanval, Diemen in de verdediging. Het spel verdeelde zich over beide vleugels en de combinaties van Geuzen liepen steeds vlotter. Een doelpunt kon niet uitblijven. De armen van de toeschouwers gingen al de lucht in toen Maarten vanaf de linkerzijde de bal in een effectvolle boog richting doel krulde, maar daar ketste het leer tegen de bovenlat.
Meer en meer kansjes kreeg Geuzen nu, maar de bal wilde er maar niet in. En in zo'n geval treedt een oude voetbalwet in werking: als je zelf niet scoort doet de tegenstander het wel. Bij een tamelijk ongevaarlijke uitbraak schoot de bal over de voet van laatste man Joaquim, waarna de spits van Diemen een vrije doortocht had. Hij rondde de kans koelbloedig af: Shaquille was kansloos.
Maar opnieuw lieten de Geuzen het hoofd niet hangen. Tycho knalde de bal van zo'n dertig meter tegen de paal, waarna de rebound door Thomas net niet over de lijn kon worden gewerkt. Zo ontstonden er meer kansjes. Maar hoe goed de Geuzen ook speelden, de bal wilde maar niet over de doellijn van Diemen verdwijnen, waarbij de tegenstander overigens wel de hulp nodig had van de scheidsrechter, die ook nog eens een paar minuten te vroeg affloot. Zo stonden de Geuzen na de beste wedstrijd van het seizoen met lege handen. Maar wel met een goed gevoel.
Dagje Antwerpen

Rechts: de toegangspoort tot Congrescentrum Elzenveld

Ik was vandaag in Antwerpen te gast van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk. Samen met Verbond van Sociale Ondernemingen geeft dit Overleg het Tijdschrift Alert uit en dat had een colloquium georganiseerd naar aanleiding van het motto van de Vlaamse regering Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen. Een colloquium is een soort studiebijeenkomst, met sprekers en discussie.
Ik was gevraagd om vanuit de ontwikkelingen in Nederland een schets te geven over maatschappelijk ondernemerschap, en de verhouding tussen overheid en middenveld. De powerpointpresentatie kunt u van deze site plukken onder de knop journalist, daarna lezingen, en dan in de lijst: 2005-04 Alert ANTWERPEM ? Ma-ondernemingen.ppt.

Links: Inge Vervotte, met haar 27 jaar de jongste Vlaamse minister ooit.
Rechts: het congrescentrum Elzenveld, prachtig oud, en geheel gerestaureerd oud-ziekenhuis, hartje centrum Antwerpen.

Het programma kende verder nog een toespraak van Inge Vervotte, kersvers Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat was een opmerkelijke verschijning. Niet alleen vanwege haar leeftijd: 27 jaar. Zo jong heb ik nog niet eerder een minister gezien, maar opmerkelijker nog was haar toespraak. Die zou in Nederland ondenkbaar zijn. In Nederland is het welzijnsbeleid zover gedecentraliseerd, dat er geen minister is die er een toespraak over houdt. In Vlaanderen is het welzijnsbeleid nog veel centralistischer, en zitten de oude koepels nog veel dichter op het vuur. Dat is een situatie die wij in Nederland niet meer kennen. Dus is het wel een soort d?ja vu om zo?n minister te horen spreken. Met voornemens en beleidsuitspraken waar je in Nederland niet mee aan zou kunnen komen. Een beetje ouderwets dus, wat eens te meer bevreemdt als je ze hoort uitspreken door iemand die zo jong is. Maar ze deed het met overtuiging.
Het was een leuke bijeenkomst. Vlaanderen lijkt als het gaat om marktwerking een slag trager te zijn dan Nederland, maar dat maakt het ook mogelijk om Nederlandse domigheden te voorkomen. Dat maakt een discussie al snel spannend. Als ik het goed begrepen heb is in Vlaanderen (Walloni? is een ander land) de verzuiling ondergronds gegaan, niemand ziet het, maar het bestaat nog volop als informele werkelijkheid. Toen er in het vorige kabinet een Groene minister van Welzijn aantrad was de paniek in deze informale machtswereld enorm, en nu die episode voorbij is worden de informele kaarten weer als vanouds geschut.

Welstandsvrij Antwerpen, alle kleuren kunnen.

Antwerpen is een fascinerende stad. Ik was er niet meer geweest sinds mijn 18e. Omdat ik vanochtend om negen uur al aan de bak moest, heb ik overnacht in Hotel Rubenshof, een goedkoop hotel op de Amerikalei, dat dor twee Amsterdamse jongens is opgezet. Het is een oud en prachtig hotel, en goedkoop.Ik kan het iedereen aanbevelen.

Ik heb gisteravond nog even rondgelopen door de stad die nooit gehinderd is door enig welstandstoezicht. Antwerpen ligt op nog geen dertig kilometer van nederland, maar er is niet sin de stad dat je aan Nederland doet denken.Behalve dan de middeleeuwse oude marktpleinen in het centrum, de oude stadhuizen. Dat lijkt op de oude steden van Nederland, met hun waaggebouwen en oude stadhuizen. Maar alles wat er in de moderne tijd bijgebouwd is, volgt de logica van het incident. Elk gebouw volgt zijn eigen voorkeur. Groen, paars, geel, hoogte, bouwstijl, het verschiet per pand. Dat maakt het verschil met Nederland, en het heeft iets dubbels. Soms is het foeilelijk, soms is de chaos charmant. Dat is Belgi?. Ik hou er wel van.

Links: Hotel Rubenshof, fragment ontbijtzaal. Rechts: het hoofdkantoor van Vlaams Belang, de opvolger van Vlaams Blok.

En dan het Vlaams Blok, of zoals het tegenwoordig heet Vlaams Belang. Ik heb er niks mee, dat spreekt voor zich. Maar als ik iets met Vlaanderen van doen heb stuit ik erop. Ooit was ik lid van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie en belandde ik in een bizarre situatie met Vlaams Blokkers, en nu deed ik ?s ochtends de gordijnen open van de kamer van mijn hotel om aan te kijken tegen de wapperende vlaggen van het Vlaams Belang-hoofdkantoor.

Voor meer informatie over het Tijdschrift Alert klik hier.
Meer informatie over hotel Hotel Rubenshof klik hier.
IJzeren RIJN (6): spanning loopt op


De Eerste Kamer is weer in rust wedergekeerd, na het hectische Avondje van Van Thijn. De agenda levert niet iets op waar een journalist voor naar dit deel van het Binnenhof trekt. We doen weer gewoon ons werk. Zoals vandaag in de commissie Verkeer & Waterstaat, waarin wij spraken over de IJzeren Rijn. Het Verdrag met Belgi?, dat een arbitrage mogelijk moet maken over wie de extra kosten van de reactivering van dit treinspoortje tussen Weert en Roermond moet gaan betalen, staat volgende week op de agenda. In dit weblog (17, 21 en 25 januari en 2 en 15 februari), is er meermalen over geschreven. De commissie opereert over het historisch juridisch dispuut (is de claim van de Belgen op een eeuwig recht van doorgang over dit specifieke trac? wel terecht) met ??n woordvoerder, het aimabele CDA-Kamerlid Hans Franken, die namens de commissie tot een snoeihard oordeel komt. Belgi? heeft het recht door het teruglaten kopen van de concessie door Nederland eind negentiende eeuw eigenlijk verspeeld , maar Nederland, meer in het bijzonder minister- president Kok, heeft het in juni 1998 in een brief aan onze zuiderburen weer weggegeven, waardoor bij de Belgen redelijkerwijs de verwachting is ontstaan dat hen het recht toekomt. Dat verdient dus allemaal, zoals het in Den Haag heet, geen schoonheidsprijs. De vraag is nu: geven we met het aangaan van dit verdrag voor eens en voor altijd (voor eeuwig dus) het recht aan onze zuiderburen om over het historisch trac? van de IJzeren Rijn goederentransport te gaan realiseren, eerst enkelspoors, dan dubbelspoors? En is dat trac? dan de beste plek om dat te doen of zou je alternatieven moeten kunnen afwegen? En wat zijn de rechten van burgers, bedrijven en bestuurders om daar nog invloed op uit te oefenen? Daar gaat het debat volgende week over, en naar het zich laat aanzien wordt het spannend. De VVD neigt tot tegenstemmen, de PvdA is nog lang niet voor, en SP en GroenLinks vinden dat Nederland het heeft verprutst en zijn - vrijwel zeker - tegen. Daarmee dreigt er een meerderheid tegen te stemmen, wat ? als dat het geval zal zijn - tot een directe verslechtering van onze relatie met onze benedenburen zal leiden. Niet voor niets heeft minister Peijs al de telefoon gegrepen om de coalitiepartijen ervan te overtuigen dat ze niet lastig moeten doen. Zonder veel resultaat overigens. Kortom: het wordt toch weer een beetje spannend volgende week.
LIVING TOMORROW: staand vergaderen
Vlak bij de Amsterdamse Arena is Living Tomorrow. Dat is een soort Huis voor de Toekomst, niet te vergelijken met dat van Chriet Titulaer, dat ergens in Brabant staat, maar vooral gericht op wat op overzienbare termijn mogelijk zou zijn in onze huizen. Dat heeft natuurlijk alles met technologie, met speciale chips in huishoudelijke artikelen (zodat de computer registreert dat de ijskast aanvulling behoeft), met persoonlijke herkenning van mensen door de computer. Het is geweldig om te zien. U kunt bijvoorbeeld als u op kantoor werkt op uw beeldscherm zien wie aanbelt en dan de deur open doen (of niet). Dat soort dingen.
Er is in Living Tomorrow ook een kantoor van de toekomst, met allerhande foefjes. Daar hoorde ik de mooiste toekomstverwachting sinds jaren. Merkwaardigerwijs heeft die niets met technologie te maken. Wat onze toekomsttourleidster ons vertelde was dat er in de toekomst steeds vaker staand vergaderd zal worden. Staand? Jazeker, dat is goed voor de lichaamsbeweging, maar vooral ook goed voor de effectiviteit van het vergaderen. Niemand heeft zin om uren te staan, daar word je moe van. Dus dwing de mensen tot staand vergaderen en ze komen snel to the point. Dat blijkt ook uit onderzoek: staand, formuleren mensen puntiger. Briljant idee, iedereen die wel eens heeft vergaderd weet dat het onderuitzakken leidt tot eindeloos geouwehoer en om de zaak heen praten. Die gedachte moeten we dus niet in een verre toekomst in de praktijk brengen, maar gewoon morgen invoeren. Staand vergaderen, eindelijk een remedie tegen bureaucratische stroperigheid. Kan daar niet een wet voor worden aangenomen?Living Tomorrow - Huis van de Toekomst
Paus herdenking (2)

Vanavond staat er in de NRC een kort stukje van Leonard Ornstein onder de kop: wij zijn helemaal niet in diepe rouw. De strekking is dat de pausherdenking in de Tweede Kamer bezopen was en dat het raar is dat iedereen daaraan meedeed. Diana de Wolff, GroenLinks-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, schreef daarop onderstaande reactie (zie ook dit weblog, 5 april):
Inderdaad, Leonard Ornstein (NRC 7 april) heeft gelijk met zijn verbazing over de herdenking van de paus in de Tweede Kamer. Had hij ook de moeite genomen om de agenda van de Eerste Kamer te raadplegen, dan had hij kunnen constateren dat ook daar Johannes-Paulus II afgelopen dinsdag werd herdacht. Minister-president Balkenende kwam er vertellen dat ?wij? hem ?met groot respect? herdenken. Dat groot respect kan bezwaarlijk zijn functie als bevriend staatshoofd van een apert ondemocratisch microstaatje gelden. Het zal uitsluitend zijn pausschap zijn waar de man dat grote respect van de premier mee heeft verdiend. Kamervoorzitter Timmerman-Buck had wel begrepen dat de scheiding van kerk en staat een pausherdenking in de Eerste Kamer tot een hachelijke kwestie kan maken en koos ervoor hem daarom maar een wereldleider te noemen. Gelukkig was Timmerman blijkens de Handelingen wel wat kritischer over zijn rol dan Balkenende. Zij noemde de tegenspraak die de paus opriep ten aanzien van de beschermwaardigheid van menselijk leven, de seksuele moraal en de rol van de vrouw in de kerk. Onze fractie had niet zo?n behoefte aan het openlijk herdenken in de volksvertegenwoordiging van wat Ornstein eufemistisch een omstreden icoon noemt. Wij willen best geloven dat de paus voor veel mensen van betekenis was, maar het herdenken van kerkelijke opperhoofden, omstreden of niet, past de volksvertegenwoordiging niet. Daarom was er in ieder geval toch ??n fractie in de Staten-Generaal die besloot tijdens die herdenking absent te zijn.
EK: Paus en Kaderrichtlijn Water
Ineens dook Balkenende vandaag op in de Eerste Kamer. Om de Paus te herdenken. Dat is buitengewoon vreemd, want waarom zou de Eerste Kamer dat doen? Gaan we elke gestorven religieuze leider herdenken? Nee, zei het presdium van de Eerste Kamer, we herdenken de Paus als bevriend staatshoofd. Staatshoofd? Ja, van het Vaticaan. Maar ja dat is de meest ondemocratische staat ter wereld, zo ongeveer. Volgens de criteria van Bush, is het zelfs een schurkenstaat, het Vaticaan onderschrijft geen enkel internationaal verdrag en heeft alle kenmerken van een dictatuur. Maar ja, het moest en zou gebeuren, Balkenende was al besteld. Dus bleef er voor de GroenLinks-fractie weinig anders over dan gewoon weg te blijven, zodat er in die bankjes vol senatoren ineens een gapend gat ontstond.

De Kamer behandelde vandaag overigens de Kaderrichtlijn Water, een ambitieuze Europese richtlijn die er voor moet zorgen dat al ons water in 2015 van goede ecologische kwaliteit is. Dat zal nog een hele toer worden, en links en rechts hopen zich de bezwaren op, maar vanaf vandaag kunnen we er niet meer onderuit: de richtlijn is namelijk wet geworden.
Zie voor mijn bijdrage de site van GroenLinks. Je kunt de tekst ook downloaden via de bovenstaande knop; Eerste Kamer en dan scrollen naar Verkeer & Waterstaat. Klik daar op: '2005-04 V&W - Kaderrichtlijn water PLENAIR.doc'.
Links & personendemocratie: reactie op Dick Pels
Donderdag 31 maart schreef Dick Pels een kritische opiniebijdrage op de Forum-pagina van de Volkskrant, waarin hij beweerde dat de lessen van Fortuyn niet aan links zijn besteed. Vooral de linkse afkeer van de personendemocratie, die hij geproefd had uit mijn Forum-bijdrage van zaterdag 26 maart, is Pels een doorn in het oog. Kennelijk willen wij niet erkennen dat politieke partijen pass? zijn, dat de media het forum zijn waarin het politieke debat gevoerd wordt en dat dus de verschuiving naar een personendemocratie onvermijdelijk is.
Dat vraagt natuurlijk om een repliek. Helaas kan dat niet in de Volkskrant, want daar houdt een debat op als iemand op iemand anders heeft gereageerd. Omwille van het debat hebben Leo Platvoet en ik toch een reactie geschreven, die ge?nteresseerden op verschillende websites na kunnen slaan. Hieronder een citaat:
Vandaar dat wij ? inderdaad: sinds jaar en dag ? pleiten voor een hervorming van het democratisch systeem, waarin het primaat blijft bij het gekozen orgaan, dan wel zeggenschap direct in handen van de burgers wordt gelegd, bijvoorbeeld via referenda. Dat is een principi?le keuze. Dat macht zich niet in enkele personen moet concentreren, maar open en toegankelijk moet zijn, is bovendien een heel houdbaar klassiek links thema. Wie personen voorop zet, maakt de democratie bijvoorbeeld makkelijker toegankelijker voor mensen die hun mediacampagnes kunnen financieren dan voor mensen die het louter van hun idee?n moeten hebben. Ook dat bewijst de praktijk van bestaande op personen gerichte stelsels, en wat is er mis om daar rekening mee te houden? Dat de media steeds meer invloed hebben op het politieke debat, hoeft toch niet te betekenen dat daarmee het politieke en bestuurlijke domein zich moet voegen naar de dynamiek van de media? Sterker, wie de democratie hoog acht, zou zich eerder de omgekeerde vraag moeten stellen: hoe beschermen wij onze democratie tegen de grilligheid van de media?
De complete tekst is op deze site te downloaden. Klik hierboven op Eerste Kamer, vervolgens naar benenden scrollen tot en dan klikken op het bestand: '2005-04 GL - links& de personendemocratie - reactie op Dick Pels.doc'.
De tekst is ook te lezen op de site van GroenLinks.
Muziekgebouw aan 't IJ
Officieel gaat het Muziekgebouw aan ?t IJ in Amsterdam pas in juni open tijdens het Holland Festival. Maar er zijn nu al opwarmconcerten en andere festiviteiten. Vandaag was er een Braziliaanse avond voor alle mensen die iets met de bouw te maken hadden. Ik heb er niks mee te maken gehad, maar Hetty wel, vnadaar dat ik mee mocht. Welnu, het is een overweldigend gebouw. Met een knusse BIMHUIS-zaal die uitkijkt over de stad en daarnaast een fabeuleuze grote muziekzaal (zo?n 750 plaatsen) met een werkelijk imponerende belichting. De kleuren dansen met de muziek mee, zeg maar.

Muziekgebouw aan 't IJ
Heeft u al ondertekend? Klik op:
Een royaal gebaar

Duizenden vluchtelingen die langer dan vijf jaar geleden naar Nederland kwamen en hier asiel aanvroegen, zijn in een uitzichtloze situatie terechtgekomen. Zij dreigen te worden uitgewezen. In heel veel gevallen is dit onmogelijk en onmenselijk. Er zou een ruimhartig pardon moeten komen voor deze groep vluchtelingen. Welke weg staat daarvoor nog open? Een verzoek aan iemand die boven de partijen staat. Lees op de site www.eenroyaalgebaar.nl de brief aan Koningin Beatrix, vorstin der Nederlanden, met het verzoek ter ere van haar 25 jarig jubileum op 30 april a.s. dit specifiek pardon aan deze duizenden vluchtelingen te helpen verlenen! Voel je niet machteloos. Laat je stem meeklinken door ondertekening van dit verzoek om een royaal gebaar.

Enquete BB: de ondraaglijke eenzaamheid van D66

Natuurlijk, het zijn allemaal 'oude politici', en dus lid van een verwerpelijke kaste, maar deslaniettemin hebben gemeenteraadsleden een uitgesproken mening over hoe zij de burgemeester zouden willen benoemen. Nog eens ten overvloede wordt daarmee aangetoond hoe ijzig stil het is rondom het bestuurlijk speeltje van D66, de partij is als enige onomwonden voor. Maar de vraag of dat voldoende basis is om je mening door de strot van gemeenteland te drukken, mag niet gesteld worden. Hieronder de belangrijkste resultaten uit de enquete van Binnenlands Bestuur.

De bestuurlijke achterban van CDA en VVD ziet niets in de afspraak in het Paasakkoord van de regeringspartijen om de direct gekozen burgemeester in te voeren. Slechts 22 procent van de raadsleden, wethouders en burgemeester van het CDA steunt de invoering van de rechtstreeks gekozen burgemeester. De aanhang onder de lokale bestuurders van de VVD voor dit voornemen is met 28 procent nauwelijks groter. De partijtop van CDA en VVD legde zich in het Paasakkoord met D66 vast op de invoering van de direct gekozen burgemeester. De aanhang onder de lokale bestuurders van D66 voor dit plan is enorm: negentig procent.
Dit blijkt uit een onderzoek onder lokale bestuurders dat door de Universiteit Tilburg is uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur. Uit het onderzoek komt naar voren dat een ruime meerderheid (65 procent) van alle raadsleden, wethouders en burgemeester voor de door de raad gekozen burgemeester is. Van de regeringspartijen wordt dit standpunt door een meerderheid (61 procent) van de achterban van het CDA gesteund. De helft van de VVD-bestuurders is ook voor de door de raad gekozen burgemeester. Alleen D66 is hier vierkant tegen.

Resultaten enqu?te:

1 De burgemeester wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen.

Zeer) mee eens

Lokale partijen 36%, CDA 22%, PvdA 23%, VVD 28%, SP 10%, GroenLinks 21%, D66 90%.
Gemiddeld 26%

2 De burgemeester wordt door de gemeenteraad gekozen.

(Zeer) mee eens

Lokale partijen 60%, CDA 61%, PvdA 82%, VVD 50%, SP 90%, GroenLinks 96%, D66 11%
Gemiddeld 65%

Zie voor de hele enqu?te de site van Binnenlands Bestuur
BO1-bibliotheek geopend

In onze gemeenschappelijke woning, de ruimte die alle bewoners van ons blok met elkaar delen, werd vandaag de BO1-bibliotheek geopend. Met een borrel en veel boeken, die je mag lenen en niet hoeft terug te brengen. De leukste bibliotheek van het land dus.

Links: Gien Tuender is de organisatorische kracht achter BO1-bibliotheek.
Rechts: twee geinteresseerde BO1-bezoekers.
Kies een periode: mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004