JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - juni 2024
Verslag symposium over erfgoed en sociaal werk
Precies twee weken vond het succesvolle symposiumover erfgoed en sociaal werk plaats in het Bartholomeusgasthuis in Utrecht. Inmiddels is een uitvoerig verslag beschikbaar op de symposiumpagina van de Canon sociaal werk. Klik op de afbeelding hieronder of hier om het verslag rechtstreeks te downloaden.

Terug naar Bemmel met Jos de Blok


Het interview dat ik eind december had met Jos de Blok en dat eind maart in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken verscheen in het dossier over retro-innovatie, is nu ook gepubliceerd op de website: socialevraagstukken.nl
Symposium over erfgoed en sociaal werk een succes

Ruim 80 deelnemers bezochten donderdag 13 juni het symposium over sociaal werk en erfgoed. Ze vonden het een inspirerende en informatieve bijeenkomst. Met als conclusie dat de werelden van het sociaal werk en het erfgoed in de leefwereld van mensen elkaar snel overlappen en daardoor veel voor elkaar kunnen betekenen. Hieronder vind je de presentaties en verslagen van de verschillende onderdelen en workshops.

Een totaal verslag vind je hier.

Een eerste impressie van BPSW-directeur Jan Willem Bruins vind je hier.


Op de bovenstaande foto’s van boven naar beneden: volle zaal in het Bartholomeusgasthuis in Utrecht, Celien Stevens over de ervaringen in Vlaanderen, het slotpanel met van links naar rechts: Jan Willem Bruins, directeur BPSW, Machteld Linssen, programmaleider Faro van de Rijksdienst Cultureel erfgoed; en de afsluiting van sysmpisumvoorzitter Jos van der Lans.

HET INFORMED CONSENT FORMULIER
of te wel: de vercookiesering van wetenschappelijk onderzoek’Ergens ooit – maar nog niet heel lang geleden – vroeg iemand wat er eigenlijk met al dat onderzoeks- en interviewmateriaal gebeurde en of de privacy wel goed genoeg gewaarborgd was. Misschien was er wel eens iets misgegaan, een geval-Diederik Stapel bijvoorbeeld. Maar in plaats van dat te beschouwen als een uitzonderlijk, op zichzelf staand incident is bedacht dat er beleid nodig was waaraan iedere te goeder trouwe wetenschapper moest geloven.’

’Zo ontstond – vrijwel zeker in een Angelsaksisch land – het informed consent-formulier dat zich in no time verspreidde in de wereld van het sociaalwetenschappelijk onderzoek. Met als gevolg dat duizenden onderzoekers langs commissies moeten, met formulieren rondlopen die allemaal weer de computer in moeten, en samen met hun uitgeschreven en opgenomen interviews megaveel terrabytes in beslag nemen en waarvoor een vaste plek in de overhead moet worden ingericht.

’Het gebeurt. Nee, het is al gebeurd. Niemand vraagt nog waarom, of weet welk probleem hiermee precies wordt opgelost. Voor zover bekend is er geen beweging opgekomen van geïnterviewden en respondenten die om deze formulieren hebben gevraagd. Of van gedupeerden die juridische bescherming eisten van de door hun geleverde informatie.’

’Niemand weet wat het praktische nut ervan is, maar ergens, op zeker moment, zijn er gedreven regelneven en hoogopgeleide juristen aan het werk gegaan en vanaf dat moment was het onontkoombaar.’

’Dit is het zoveelste voorbeeld van hoe de logica van systemen de wereld van mensen annexeert en naar haar hand zet, onverwachte paden afsluit, creativiteit doodt en verantwoordelijkheid wegneemt. De informele sfeer waar volwassen mensen met elkaar afspraken maken over hoe ze met de inhoud van een gesprek omgaan, wordt vervangen door een standaardformulier waarmee alles officieel geregeld is. Het gesprek daarover hoeft niet meer gevoerd hoeft te worden en de facto heeft de toestemmingsverlener geen idee waar hij zijn akkoord aan gaat geven. Zo rukt bureaucratie, bijna ongemerkt, op in de dagelijkse levenssfeer. Zo worden we geleefd door formulieren en ontdaan van onze eigen verantwoordelijkheid.’

Wil je de hele bijdrage lezen op socialevraagstukken.nl. Klik dan op de afbeelding of hier.

Reacties LinkedIn:

Jan Rath, Professor of Urban Sociology at the University of Amsterdam

Zeer mee eens. Is onderdeel van die obsessie met ethisch handelen. Natuurlijk is zulk handelen belangrijk, maar van een professionele sociale wetenschapper mag worden verwacht dat hij of zij die regels al lang geleden geïnternaliseerd heeft. Dit is op Amerikaanse leest geschoeide schijnheiligheid, en het zoveelste voorbeeld van die vreselijke, wantrouwige en tijdverslindende bureaucratisering. O ja, er gebeurt nog iets. Veel van die formulieren veronderstellen een scientistisch soort van onderzoek, zeg het type onderzoek dat in laboratoria plaatsvindt en dat gecontrolleerd en voorspelbaar is. Maar zo zit de grote-mensen-wereld niet in elkaar. Wat moet je als je tijdens een pispauze van een politieke bijeenkomst iemand een interessante op erking hoort maken. Moet ik dan snel afknijpen, handen wassen, en een formulier tevoorschijn halen nog voordat die spreker uitgedrupt is? Of stel je onderzoek voor onder ongeletterden, of zware criminelen, of bankdirecteuren? De voorstanders van zware regelgeving hebben daar vast een antwoord op, maar in mijn onderzoekspraktijk wacht ik daar niet op.

Monique Flierman, Directeur EOP-nl, Promovenda, TOP-kinderfysiotherapeut

Onze ervaring is dat het gezinnen ook uitsluit van onderzoek. Met als gevolg weer hoog-opgeleide studie groep(helaas noemen we dat ook nog zo in onderzoeksbeschrijvingen) En in ons geval zagen ouders zelfs af van deelname aan een mooie interventie. Het niet begrijpen van de complexe IC taal, argwaan voor tekenen van papieren, eerdere nare ervaringen met instanties. Het kan en moet echt anders.

Annemiek Stoopendaal, Toezichthouder en onderzoeker in de zorg, organisatie antropoloog

Zelfs scriptanten moeten tegenwoordig de consentformulieren getekend aanleveren….ik vind het verschrikkelijk om een kwalitatief conversationeek interview te moeten beginnen of eindigen op zo’n niet passende bureaucratische manier. Dit, terwijl toestemming toch al expliciet wordt gegeven door het geven van het interview. En er veel meer vormen zijn om de respondenten inspraak te geven over hoe hun uitspraken worden verwerkt, denk aan focusgroepen waarin interpretatie plaatsvindt of membercheck.

Klimaatmars in de Zuidad - 31 mei => 15.000 mensen
#9 Canon-geschiedenispodcast: Hans van der Wilk & de gekkenbeweging - TRAILER
#9 Canon-geschiedenispodcast: Hans van der Wilk & de gekkenbeweging


Het leven van Hans van der Wilk (1938–2024) neemt een beslissende wending wanneer hij in 1971 het boek Wie is van hout. Een gang door de psychiatrie van Jan Foudraine krijgt aangereikt. De rechteloosheid, de stemloosheid, de verwaarlozing, het volstoppen met medicijnen – hij heeft het tijdens meerdere opnames in psychiatrische inrichtingen zelf allemaal aan den lijve ondervonden. Hij besluit zijn lot in eigen hand te nemen. Als boegbeeld van de gekkenbeweging slaagt hij er vervolgens in om de geestelijke gezondheidszorg belangrijk te veranderen.

Deze podcast vertelt zijn levensverhaal, dat tevens een verhaal is over de geschiedenis van de cliëntenbeweging in de ggz.

De Groene Amsterdammer - Het einde - Hans van der Wilk 1938-2024


Klik op de afbeelding of hier voor het lezen van deze In Memoriam.

Kies een periode: juli 2024
juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004