JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - oktober 2007
Interessant boek

De leefwereld als spreekkamer - SEV-congres

Het was alweer een tijdje geleden dat ik mijn ER OP AF-verhaal en plein public mocht vertellen, maar het kwam er nog geölied uit vandaag op het SEV-congres ‘Investeren in Mensen’. Het congres ging over de sociale kant van de corporaties, de vitale coalities met andere instellingen, zoals het onderwijs. Zeg maar de outreachende corporatie. Mijn taak was om te laten zien dat het geen toevallige verandering is, maar dat er toch een trendbreuk in de maak is. Nu, dat ging er in als koek. Klik hier voor mijn powerpoint-presentatie.
En hier voor een opiniebijdrage dat deze maand verscheen in Het Experiment, het tijdschrift van de SEV.

Voor meer informatie over het congres, zie www.sev.nl

De kloof bestaat niet

Voor het eerst na mijn afscheid als senator een optreden voor een GroenLinks-afdeling. En wel in Gouda, waar in het oude prachtige stadhuis op de Grote Markt de plaatselijke GL-afdeling een discussie organiseerde over Koning Burger. Bij toeval in de Week van de democratie, want daar had de organisatie toen zij in mei een afspraak met mij maakte geen weet van. Er waren een kleine dertig mensen, deels GL-lid, maar vooral veel mensen die actief waren in buurten. Een mooi publiek om mijn these dat ‘de’ kloof niet bestaat, en als hij er al is dat hij te klein dan te groot zal zijn. Mijn opvatting is dat democratie pas functioneert als de burger publieke weerstand wordt geboden. Op tegenspraak stuit en met de publieke zaak wordt geconfronteerd. Dat is dus heel wat anders dan ‘beter’luisteren, dan wel naar de mond praten, die remedies die doorgaans worden gepraktizeerd om de kloof te dempen. Waarna we elke keer weer constateren dat de kloof weer groter is geworden. Laten we daar mee ophouden.

Klik hier voor de powerpoint-presentatie.

Toezichthouders weinig maatschappelijk
Vandaag keek ik in Den Bosch in het gezicht van zo’n kleine driehonderd toezichthouders van woningcorporaties. Stuk voor stuk aardige mensen, maar als groep kan je toch zo je bedenkingen hebben. Op het congres werd het onderzoek Toezicht op scherp gepresenteerd van Edith Hooge en Jan Kees Helderman onder toezichthouders gepresenteerd en de resultaten werden door haar samengevat met het volgende plaatje:


En dat is geen grap. De toezichthouders van woningcorporatie zijn in hoofdzaak mannen rondom de zestig. Ze worden in ruime meerderheid benoemd via de informele wetten van de coöptatie. Ze doen hun werk vooral in beslotenheid. Hun publieke verantwoording is matig ontwikkeld. Ze zijn toezichthouders van een maatschappelijke onderneming, maar de absorptie van wat de maatschappij vindt is niet echt goed ontwikkeld. Eigen organisatie eerst, zou je kunnen zeggen.
Als je het onderzoeksrapport goed tot je laat doordringen behoeft het ook geen verbazing dat de topsalarissen in de corporatiewereld maar niet aan banden gelegd kunnen worden. Er is een commissie, er is een code, er zijn richtlijnen, er is een maximaal salaris (€ 211.000,-, niet gering) maar geen Raad van Toezicht maakt officieel bekend dat ze daar naar zullen handelen, zeker niet als de bestaande salarisvoorwaarden van de bestuurders beter zijn. Dan doen ze er het zwijgen toe.
Zo zijn er meer zaken die maar niet willen veranderen. Heldere benoemingsprocedures, ze beginnen er niet aan. Gewoon vaststellen dat een toezichthouders niet meer dan twee termijn mag blijven zitten. Het wordt niet geregeld.

Ik zal niet zeggen dat Raden van Toezicht in de corporatiewereld hun werk niet goed doen. Maar ze maken niet bepaald de indruk dat ze hun taak als maatschappelijk toezichthouder heel goed begrepen hebben. En daarmee maken ze nodeloos de sector kwetsbaar, als in zichzelf gekeerde vermogensoppotters. Dat is jammer, temeer daar het niet heel moeilijk zou zijn om daar verandering in aan te brengen. Regel de salariskwestie, hou op met de informele coöptatie, maak jezelf bekend en transparant. Als al die ruis weg is kunnen ze eindelijk beginnen aan wat ze zouden moeten doen: het uitoefenen van maatschappelijk toezicht. Dat heb ik ze in mijn korte bijdrage proberen duidelijk te maken. Of het gelukt is waag ik te betwijfelen. Het probleem van de corporatiesector is dat de alle individuele organisaties denken dat de problemen door de buren worden veroorzaakt. Dus niemand doet wat.

Zie voor het rapport: www.vtw.nl
GroenLinks en de NEE-NEE-stickers


Help, roep ik wanhopig in een column in het GroenLinks Magazine (zie hieronder) dat er geen partijlijn bestaat over de NEE/NEE-stickers, kleun ik helemaal mis. Partijcampagneleider Jaap de Bruin laat in een mailtje weten dat der wel degelijk een richtlijn bestaat. Zoe ook zijn weblog .
En hoe luidt die richtlijn? De krantjes/folder-verspreider (Jaap spreekt van ‘canvassen’) moet aanbellen met de volgende tekst: ‘Goedenavond, ik zie dat u een NEE/NEE-sticker heeft zou u er bezwaar tegen hebben als ik u desondanks dit krantje overhandig.’
Dat is een gouden tip. Ik weet niet wanneer Jaap zijn krantjes verspreidt, maar ik doe dat in de dode uren: ’s nachts, ’s ochtends vroeg of door iets later met mijn eigen werk te beginnen en langs de brievenbussen te gaan als, althans in mijn buurt, de meeste mensen aan het werk zijn. Aanbellen lijkt mij of tot extrme woedeaanvallen te leiden (midden in de nacht) of nutteloos (want niemand thuis). Dus ik moet de krant gaan verspreiden op de momenten dat ikzelf ook geen tijd heb. En dat nog even afgezien van het feit dat in mijn vaste buurt zeker 20 procent van de huishouden een NEE/NEE-sticker heeft, wat het verspreiden van dit krantje van een twee-uur-durend klusje tot een fulltime-weektaak maakt, zeker als ik ook nog moet noteren wie er wel of niet opendoet.
Kortom, er wordt nogal eens geklaagd dat de meeste GroenLinks-programmapunten zouden leiden tot een forse toename van de administratieve lasten. Eigenlijk geloofde ik dat noot, tot ik het mailtje van fulltime-campagner Jaap de Bruin ontving en mij realiseerde dat ik bij de volgende bezorggelegenheid in Amsterdam niet alleen een week vrij moet nemen, maar ook nog eens een laptop mee moet nemen om alles bij te houden. Ach wat geeft het, als het maar voor de goede zaak is. Toch, Jaap?
NEE/NEE-stickers

Eens per jaar trek ik er op uit om zo’n vijfhonderd GroenLinks-krantjes bij mij in de buurt rond te brengen. Het hoort er bij. Het heeft ook wel wat. Tussen mijn zestiende en mijn achttiende heb ik Den Haag zo’n 200.000 exemplaren van De Posthoorn door de brievenbussen gepropt en de techniek die ik toen onder de knie heb gekregen schud ik bijna veertig jaar later moeiteloos uit de mouw.
Maar de lol vergaat mij elke keer weer als ik op die schreeuwende oranje, groene stickers stuit. Bij een NEE/JA sticker wil de bewoners geen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen, maar heeft hij geen bezwaar tegen ‘huis aan huis-bladen’. Bij een NEE/NEE-sticker stelt de brievenbuseigenaar helemaal niks op prijs. Wat te doen? Is mijn GL-krantje nu ongevraagd reclamedrukwerk? Of kan ik dit een keer per jaar verschijnende blaadje rangschikken onder de huis-aan-huis-kranten?
Het lijkt mij toe dat het krantje geen ongevraagd reclamedrukwerk is. De brievenbushouder heeft er weliswaar niet om gevraagd, maar je zou het als politieke voorlichting kunnen betitelen. Hoewel…. als ik de inhoud zo bezie zou een beetje normaal mens het vermoedelijk wel degelijk als politiek reclamedrukwerk bestempelen. Maar goed, na enige aarzeling besluit ik mijn GL-blaadje te rangschikken onder de huis-aan-huis-bladen en dus alleen de NEE/NEE-stickers over te slaan.
Maar als ik met een stuk straat bezig ben met alleen maar NEE/NEE-stickers slaat de twijfel toe. Is dit nu wel verstnadig? Wonen hier niet uitgerekend die postmaterialistische, kosmopolistische, ruimdenkende GL-kiezers, waar we zo naar snachten? Die hebben vast en zeker de pest aan milieuverkwistend drukwerk. Maar dan zou ik die krant juist wel in de NEE-NEE-brievenbussen moeten doen, want hoe kunnen we anders onze potentiële sympathisanten bereiken? Maar ja, als ik dat doe, is het ook weer niet goed. Want dan vinden ze dat zelfs GroenLinks meedoet aan de milieuverkwisting en bovendien ook nog eens hun NEE/NEE-stickers niet serieus neemt.
Gek word ik ervan. Waarom moet ik dat allemaal zelf bedenken? Waarom is er geen partijlijn in deze? Heeft Motivaction hier al onderzoek naar gedaan? Kan er niet een commissie in het leven worden geroepen die hier klaarheid in brengt. Want het gaat in Nederland wel om zo’n driekwart miljoen NEE/NEE-stickerhouders, die dus nooit wat van GroenLinks zien. Dat zijn toevallig wel mooi die tien Kamerzetels die we nu al jaren zijn misgelopen.

==== REACTIE =========================================

Jos,

De oplossing voor je NEE/NEE probleem is natuurlijk vrij eenvoudig: neem een stickervel mee. Kom je een nee/nee sticker tegen, schrijf dan even naam & adres op de sticker, plak die op de folder en voila: geadresseerd reclamedrukwerk!

Ik denk trouwens dat al die NEE/NEE plakkers al lang GroenLinks stemmers zijn.. Wie is er anders zo gek om zo'n sticker te plakken?

Gr, Koen Martens

Agenda oktober en november

10 oktober
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties

Jubileum-congres: Toezicht op scherp

Plaats: Theater aan de Parade, Den Bosch
Aanvang: 11.00 Zie voor programma: www.vtw.nl

Mijn bijdrage (12.05 uur) is een reactie op de lezing van Pieter Winsemius over wat het ideale profiel van de toezichthouder zou moeten zijn.

============================================

11 oktober
Stichting Experimenten Volkshuisvesting

Congres: Investeren in mensen Achter de voordeur; wonen-leren-werken

Plaats: Stadion Galgenwaard, Utrecht
Zie voor programma: www.wev.nl

Mijn bijdrage is om 12.05: lezing in het ochtendprogramma over de vraag of er sprake is van een echte omslag in de verhouding burgers-professionals.

==========================================

11 oktober
GroenLinksPlatform Gouda organiseert een lezing en een debat over:

De kloof tussen overheid en burger

Uit het persbericht:
Over de vermeende kloof tussen overheid en burger wordt veel gesproken en geklaagd. Maar hoe groot is die kloof echt, waar wordt die door veroorzaakt en wat valt eraan te doen? Jos van der Lans, publicist en oud-lid van de Eerste Kamer, spreekt hierover op 11 oktober om 20 uur in het Stadhuis op de Markt.

Jos van der Lans publiceerde eerder het boek Koning Burger. Daarin bestrijdt hij dat de kloof tussen overheid en burger groeit. Die kloof wordt eerder kleiner, maar juist daarin ziet Van der Lans een groot probleem. De overheid is, net als de burger, in toenemende mate gericht op de korte termijn. Onze gekozen bestuurders hebben een horizon die niet veel verder reikt dan de vier jaar waarvoor ze verkozen zijn. In die periode laten zij zich sterk leiden door de strijd om de gunst van de kiezer, en dat betekent: scoren op de korte termijn.
De ambtenaren die hen ondersteunen hoppen om de paar jaar naar een andere baan, dus ook daar is geen sprake van continuïteit of lange-termijnvisie.
In dat opzicht lijkt de overheid steeds meer op de individuele burger. Ook die is geneigd zijn eigen comfort en welvaart op de korte termijn zwaarder te laten wegen dan de belangen van de samenleving als geheel op de lange termijn.
Van der Lans is daarom van mening dat onze democratie een flinke opknapbeurt nodig heeft. Burgers moeten zich verantwoordelijker opstellen, en de overheid moet meer gehoor geven aan de inbreng van betrokken burgers, zoals wijkteams en bewonersverenigingen.

GroenLinks Gouda organiseert regelmatig debatavonden onder de noemer GroenLinksPlatform, juist om in gesprek te komen met burgers die zich betrokken voelen bij hun stad. Het debat op 11 oktober is zoals altijd gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, bel 06-24624057.


==========================================

30 oktober
Het Marja van der Werf-debat
Ter herinnering aan Marja van der Werf, de te voroeg overleden activiste, opbouwwerkster en bewoners/vlienten/ondersteuner, organiseren vrienden en vakgenoten regelmatig een Marja van der Werf-debat. Dit keer ondermeer over de stad als emancipatiemachine, met als spreker Leo Platvoet, auteur van het gelijknamige boek.

Plaats: KHL, Oostelijke Handelskade in Amsterdam.
Aanvang: 15.30 uur
Mijn bijdrage: het debat-leiden.
Informatie: A.J. Kwyasse, 06 5491 6071.

=============================================

7 november
Vereniging van Grondbedrijven
Congres: Transparante Grondmarkt? - Heeft de gemeente nog grond onder de voeten?

Plaats: De Reehorst – Ede
Aanvang: 10.00 Zie voor programma: www.vvg.nl
Mijn bijdrage is om 10.40 uur met als titel: Publiek tasten in de private duisternis
- De grondmarkt: de minst transparante markt van Nederland
- Openbaarheid als voorwaarde om publieke belangen te organiseren
- Waardencreatie en gebiedsontwikkeling


================================================

22 november
DIVOSA / VNG Najaarscongres 2007: Erop af!
Een congres over: Erop af! Tijdens dit congres willen Divosa en VNG samen met bestuurders, beleidsmakers en uitvoerenden ingaan op hoe zij als alerte gemeenten het meedoen van mensen mogelijk kunnen maken.

Plaats: De Meervaart, Amsterdam Aanvang: 9.30 uur. Zie voor programma: http://www.vng-divosa-najaarscongres.nl/
De leefwereld als spreekkamer.
Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004