JOS VAN DER LANS - WEBLOG / TWITTER

Tijdens mijn politieke carrière als Eerste Kamerlid (1999-2007) was ik een van de eerste politici die in 2004 een eigen - tamelijk primitief - weblog begon. Eerst vooral vanwege mijn politieke activiteiten/meningen, maar in de loop der tijd steeds meer over mijn publicaties en publieke optredens als journalist en publicist. Zo werd het weblog een etalage voor iedereen die op hoogte wilde blijven van mijn gepubliceerde artikelen en columns, van gebeurtenissen waar ik bij ben geweest, van observaties die ik doe, van meningen die in mij opwellen, of van andere persoonlijke wetenswaardigheden.

Het is geen dagboek, maar wel een soort maandboek geworden, waar ik zelf regelmatig in terug blader om nog even na te gaan hoe het ook al weer zat.

Reacties worden op prijs gesteld. Stuur een email naar: info©josvdlans.nl

weblog - mei 2024
#9 Canon-geschiedenispodcast: Hans van der Wilk & de gekkenbeweging


Het leven van Hans van der Wilk (1938–2024) neemt een beslissende wending wanneer hij in 1971 het boek Wie is van hout. Een gang door de psychiatrie van Jan Foudraine krijgt aangereikt. De rechteloosheid, de stemloosheid, de verwaarlozing, het volstoppen met medicijnen – hij heeft het tijdens meerdere opnames in psychiatrische inrichtingen zelf allemaal aan den lijve ondervonden. Hij besluit zijn lot in eigen hand te nemen. Als boegbeeld van de gekkenbeweging slaagt hij er vervolgens in om de geestelijke gezondheidszorg belangrijk te veranderen.

Deze podcast vertelt zijn levensverhaal, dat tevens een verhaal is over de geschiedenis van de cliëntenbeweging in de ggz.

Klimaatmars in de Zuidad - 31 mei => 15.000 mensen
Speciale editie van BO1 Nieuwsbrief over Wies Rosenboom


BO1-special over Wies Rosenboom

Klik op de afbeelding of hier om dit In Memoriam van Wies Rosenboom (onze buurvrouw) te lezen.
Van onderop - bundel columns uit Tijdschrift voor sociale vraagstukken
Flaptekst:


Tussen 1987 en 2024 schreef de publicist Jos van der Lans een kleine 300 columns voor het Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Geen sociaal-politiek onderwerp bleef daarin onbesproken. Zo schreef hij al in de  jaren negentig als een der eersten over de spanning tussen de systeem- en leefwereld, kantte hij zich rond de eeuwwisseling fel tegen het aanbesteden in het sociale domein en doorzag hij al vroeg de innige relatie tussen marktwerking en bureaucratisering, hekelde hij bij herhaling de invloed van consultants en bezorgde hij zichzelf na 9/11 hoofdbrekens over de multiculturele samenleving.

Van der Lans ontpopte zich als een columnist die niet stil achter zijn beeldscherm de wereld beschouwt. Regelmatig trok hij het land in om de Haagse werkelijkheid te ontlopen en de wijsheid van actieve burgers, sociale professionals en doortastende bestuurders op te tekenen. In zijn eigen buurt organiseerde hij medebewoners om zijn pleidooien voor burgerinitiatieven in de praktijk te brengen. Practise what you preach, met als bijkomend voordeel dat hij er vervolgens weer over kon schrijven.
  
In deze bundel zijn vijftig van zijn columns bijeengebracht. Bij elkaar vormen ze een intrigerende  kroniek van recente sociale geschiedenis. Zinloos geweld, armoede,  Tokkie-mania, participatie, decentralisaties, keukentafelgesprekken, grensoverschrijdend gedrag – het komt allemaal aan de orde. Tegelijkertijd bieden de columns meer dan een tijdsbeeld. Hoewel ze in een periode van ruim dertig jaar geschreven zijn, stemmen ze nog steeds tot nadenken. Dat zegt zeker iets over de weerbarstige werkelijkheid, maar het zegt vooral iets  over de scherpte van de blik waarmee Van der Lans het sociaal domein probeert te doorgronden.

-------------------------------------------------------------------------------

Wil je het boek bestelen?
Dat kan via de website van uitgeverij Van Gennep.


   
Terugblik op veertig jaar schrijfwerk over de publieke sector
Voor het eerste nummer van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken, waarin ik na 37 jaar afscheid nam als columnist, blikte ik terug op veertig jaar schrijven over de publieke sector. Met als rode draad: grondstof aanleveren voor een nieuw soort civil society. De terugblik is nu ook te lezen op Sociale Vraagstukken. Klik daarvoor op de afbeelding hieronder.

Johan Holterman -> 13 augustus 1943 - 18 april 2024

Op 18 april overleed Johan Holterman, decennialang directeur van de Stichting Studentenpers Nijmegen en rustpunt in de enorme drang van de Nijmeegse linkse beweging om hun wereldverbteringen aan papier toe te vertrouwen en wereldkundig te maken. Ruud Abma schreef voor de Groene Amsterdammer van 1 mei 2024 een mooi In Memoriam over hem.

Drukkerij SSN was vanaf 1969 het epicentrum van linkse bewegingen in Nijmegen. En directeur Johan Holterman wist de vogels van diverse pluimage naar de drukkerij toe te halen.

De Nederlandse studentenbeweging van de jaren zestig dreef op manifesten, pamfletten en politieke geschriften, die de stencilmachines op volle toeren lieten draaien. Voor meer serieuze producten werd af en toe een drukkerij in de arm genomen, zoals voor de brochure Universiteit en onderneming uit het voorjaar van 1968. Dat was relatief duur en mede daardoor rijpte binnen de Unie van Studenten Nijmegen (USN) het plan om een eigen uitgeverij en drukkerij te stichten.

               Met een flinke subsidie (fl. 75.000) van de Katholieke Universiteit Nijmegen schafte de daartoe opgerichte Stichting Studentenpers Nijmegen (SSN) een offsetpers aan en kon de drukkerij van start gaan. Het zou een echt bedrijf worden, en dus was een directeur nodig, iemand met zakelijk inzicht en financieel benul. De 26-jarige theologiestudent Johan Holterman had met de sanering van de SVB-drukkerij in Amsterdam op dat vlak zijn sporen al verdiend. Hij voelde zich aangetrokken tot de mensen die hij in Nijmegen kende en besloot in te gaan op het verzoek om de SSN te gaan leiden. Dat kreeg zijn beslag op 1 september 1969.

               Holterman was niet alleen nuchter en zakelijk, hij was ook een beminnelijk mens. Hij wekte door zijn bedachtzame optreden allerwegen vertrouwen en dat kwam van pas bij het manoeuvreren in het milieu van elkaar vaak fel bestrijdende Nijmeegse activisten. In principe moest iedereen die drukwerk wilde laten uitvoeren klant kunnen zijn van de SSN en op die basis haalde Holterman een stroom aan opdrachten binnen. Hij beperkte daarbij zich niet tot het studentenmilieu, maar wist ook meer kapitaalkrachtige opdrachtgevers aan zich te binden. Hulpvaardig als hij was kon hij daardoor armlastige klanten van de drukkerij meer krediet geven.

               In de beginjaren was de Socialistiese Uitgeverij Nijmegen (SUN) de belangrijkste opdrachtgever van de SSN. Dat lag voor de hand: de uitgeverij kwam voort uit dezelfde kring als de drukkerij en de twee werden ook als complementaire bedrijven gedacht. SUN-directeur Sjef van de Wiel en Johan Holterman pleegden door de jaren heen frequent overleg over dagelijkse zaken en over strategische keuzes in de bedrijfsvoering. Voor beiden gold immers dat ze opereerden in een linkse niche binnen hun branche en het was vaak schipperen tussen ideologische en commerciële overwegingen. Lange tijd waren hun zakelijke belangen ook werkelijk vervlochten: de SUN als grootste klant van de SSN en de SSN als bedrijfsmatig stabielere partner van de SUN.

               De kracht van de SSN was dat ze veel faciliteiten bood. Activisten waren welkom om hun eigen krantjes, tijdschriften en promotiemateriaal zelf te lay-outen, waarna de SSN ervoor zorgde dat het materiaal gedrukt werd. Commerciële opdrachtgevers kregen de gelegenheid om de hele route van manuscript tot en met gedrukt boek of tijdschrift via de SSN te laten verlopen. Dit was een service die in de smaak viel en men had terecht het volste vertrouwen dat onder leiding van Holterman een eindproduct van hoge kwaliteit van de persen zou rollen. Hij werd in Nijmegen een karakteristieke verschijning, altijd in colbert, dat ietwat scheef hing door het ‘gereedschap’ in zijn binnenzak: pennen, stanleymesje, loep en zo meer.

               De SSN kwam bekend te staan als een kwaliteitsdrukkerij, die zich gaandeweg ook ontwikkelde tot een werkplaats voor grafisch vormgevers en beeldend kunstenaars. Holterman had affiniteit met grafische techniek en vormgeving en vond daarbij een natuurlijke partner in Karel Martens. Die was vanaf 1975 de huisvormgever van de SUN en kwam daardoor onvermijdelijk ook regelmatig op de drukkerij. Dat leidde tot nieuwe experimenten in druktechniek, maar ook tot een levenslange samenwerking en vriendschap tussen Holterman en Martens.

               De SSN floreerde en zowel het personeelsbestand als het machinepark nam in omvang toe. Holterman zag in dat niet alles in eigen bedrijf kon worden gedaan: samenwerking met andere drukkers in Nijmegen was niet alleen geboden, maar ook nuttig. Ook hier was het vertrouwenwekkende optreden van Holterman een cruciale factor. In eigen huis hield hij er een informele bedrijfsvoering op na, met een goed oor en oog voor de door zijn mensen ervaren knelpunten in het vaak hectische productieproces.

               In de loop van de jaren negentig werd de markt voor middelgrote drukkerijen moeilijker en leek een fusie met een andere drukkerij voor de hand te liggen. Dat gebeurde ook, maar uiteindelijk dolf de gefuseerde onderneming in 2003 het onderspit. Bestuur en directie van de SSN wisten het bedrijfskapitaal buiten het faillissement te houden. Daardoor was het mogelijk het personeel schadeloos te stellen en was er ook ruimte voor een nieuw initiatief: de Stichting Fonds SSN (SFS) die tot op de dag van vandaag culturele projecten in Nijmegen en omgeving subsidieert.

               Na het einde van de drukkerij profileerde Holterman zich met zijn eigen bedrijfje Graphiques als drukwerkbegeleider. De samenwerking met Karel Martens in het begeleiden van studenten grafische vormgeving bleef voortbestaan. Ambachtelijkheid, hulpvaardigheid en liefdevolle aandacht voor het werk vormden in de halve eeuw dat Johan Holterman actief was in de drukkerijwereld en in het Nijmeegse culturele leven zijn belangrijkste verdiensten. In zijn laatste levensjaar wist hij alle lopende projecten af te ronden en kon hij degenen die hem lief waren alle aandacht geven. Zijn laatste maanden behoorden daardoor naar eigen zeggen tot de mooiste van zijn leven.

De laatste column in het Tijdschrift voor sociale vraagstukken (na 35 jaar)
Eerder verscheen de column al op papier in het nummer van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken, maar nu dus ook op de website. De laatste van een reeks van zo’n 300 columns. Klik op de afbeelding of hier om hem te lezen.

Kies een periode: juni 2024
mei 2024
april 2024
maart 2024
februari 2024
januari 2024
december 2023
november 2023
oktober 2023
september 2023
augustus 2023
juli 2023
juni 2023
mei 2023
april 2023
maart 2023
februari 2023
januari 2023
december 2022
november 2022
oktober 2022
september 2022
augustus 2022
juli 2022
juni 2022
mei 2022
april 2022
maart 2022
februari 2022
januari 2022
december 2021
november 2021
oktober 2021
september 2021
augustus 2021
juli 2021
juni 2021
mei 2021
april 2021
maart 2021
februari 2021
januari 2021
december 2020
november 2020
oktober 2020
september 2020
augustus 2020
juli 2020
juni 2020
mei 2020
april 2020
maart 2020
februari 2020
januari 2020
december 2019
november 2019
oktober 2019
september 2019
augustus 2019
juli 2019
juni 2019
mei 2019
april 2019
maart 2019
februari 2019
januari 2019
december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
augustus 2018
juli 2018
juni 2018
mei 2018
april 2018
maart 2018
februari 2018
januari 2018
december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
augustus 2017
juli 2017
juni 2017
mei 2017
april 2017
maart 2017
februari 2017
januari 2017
december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
augustus 2016
juli 2016
juni 2016
mei 2016
april 2016
maart 2016
februari 2016
januari 2016
december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
augustus 2015
juli 2015
juni 2015
mei 2015
april 2015
maart 2015
februari 2015
januari 2015
december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
augustus 2014
juli 2014
juni 2014
mei 2014
april 2014
maart 2014
februari 2014
januari 2014
december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
augustus 2013
juli 2013
juni 2013
mei 2013
april 2013
maart 2013
februari 2013
januari 2013
december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
augustus 2012
juli 2012
juni 2012
mei 2012
april 2012
maart 2012
februari 2012
januari 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
augustus 2011
juli 2011
juni 2011
mei 2011
april 2011
maart 2011
februari 2011
januari 2011
december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
augustus 2010
juli 2010
juni 2010
mei 2010
april 2010
maart 2010
februari 2010
januari 2010
december 2009
november 2009
oktober 2009
september 2009
augustus 2009
juli 2009
juni 2009
mei 2009
april 2009
maart 2009
februari 2009
januari 2009
december 2008
november 2008
oktober 2008
september 2008
augustus 2008
juli 2008
juni 2008
mei 2008
april 2008
maart 2008
februari 2008
januari 2008
december 2007
november 2007
oktober 2007
september 2007
augustus 2007
juli 2007
juni 2007
mei 2007
april 2007
maart 2007
februari 2007
januari 2007
december 2006
november 2006
oktober 2006
september 2006
augustus 2006
juli 2006
juni 2006
mei 2006
april 2006
maart 2006
februari 2006
januari 2006
december 2005
november 2005
oktober 2005
september 2005
augustus 2005
juli 2005
juni 2005
mei 2005
april 2005
maart 2005
februari 2005
januari 2005
december 2004
november 2004
oktober 2004
september 2004
augustus 2004