JOS VAN DER LANS - BOEKENOVERZICHT
Mijn eerste echte boek(je) verscheen in 1986 onder de titel Giftige bonbons. Het was een verzameling columns die ik de jaren daarvoor in het Nijmeegs Politiek Kafee had voorgedragen. Daarna duurde het even, maar vanaf de jaren negentig verschenen er elk jaar wel een of meerdere publicaties in boek- of brochurevorm. De meeste schreef ik in opdracht van organisaties/instanties, maar een groeiend aantal is het resultaat van eigen initiatief richting uitgeverij. Ik werk daarbij vaak (en graag) samen met andere auteurs, zoals Herman Vuijsje, Pieter Hilhorst en Nico de Boer. Hieronder de lijst in aflopende volgorde van verschijning, waarin dus niet die boeken zijn opgenomen waarin ik slechts een hoofdstuk schreef.

2024 Hoogste tijd voor retro-innovatie
Dossier - Tijdschrift voor sociale vraagstukken

Jos van der Lans (red.) ,
MOVISIE | Tijdschrift voor sociale vraagstukken
2024 Van onderop
Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders

Jos van der Lans,
Uitgeverij Van Gennep
2023 Ben Sajet (1887-1986)
Een leven lang sociale geneeskunde

Jos van der Lans,
Vereniging Canon sociaal werk
2023 Ontsnappen aan aanbesteden (hard copy)
Wijkbewoners een stem geven

Jos van der Lans,
VanGennep
2023 Ontsnappen aan aanbesteden (digitaal)
Buurten en wijken als vitale democratische arena's

Jos van der Lans,
Movisie
2022 Canon beroepsverenigingen sociaal werk

Jan Willem Bruins en Jos van der Lans (red.) ,
Vereniging Canon sociaal werk
2022 25 jaar BO1 Nieuwsbrief

Jos van der Lans, Nico Papineau Salm en Hans van de Veen (red.),
Eigen beheer
2021 CANON samenlevingsopbouw

Henk Krijnen & Jos van der Lans,
Vereniging CANON sociaal werk
2020 HET DOGMA AANBESTEDEN
en waarom we het in het sociale domein achter ons moeten laten

Jos van der Lans,
LSA-bewoners
2020 Canon speciaal & passend onderwijs Almere

Laura de Adelhart Toorop & Jos van der Lans,
Vereniging Canon sociaal werk
2020 De marktwerking voorbij
Samenlevingsopbouw in de 21e eeuw

Jos van der Lans,
Tijdschrift voor sociale vraagstukken / Movisie
2019 niet-normaal
Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg

Jos van der Lans,
Uitgeverij De Graaff
2018 Canon palliatieve zorg

Jos van der Lans (eind- en beeldredactie), Jan Steyaert, Rob Bruntink, e.a.,
Vereniging Canon sociaal werk
2018 Het begon met dubbeltjes ...
Geschiedenis van Woonstichting De Key - 1868-2018

Jos van der Lans,
Woonstichting De Key
2017 Terug naar Woensel-West
De wederopstanding van een probleemwijk - een reportage

Jos van der Lans,
Buurtonderneming Woensel-West
2017 ACHTER DE RAMEN 1998 - 2017
Kees Maas: 200 posters en exposities

Jos van der Lans (samenstelling),
FOTOBOEK - print on demand
2016 Canon verslavingszorg

Jaap van der Stel (tekst) & Jos van der Lans (redactie en productie),
Vereniging Canon sociaal werk
2016 Canon volkshuisvesting

Jos van der Lans, Margriet Pflug en Wouter Beekers,
Vereniging Canon sociaal werk
2016 Als alles verandert...
Vakmanschap in tijden van decentraliseren

Jos van der Lans & Pieter Hilhorst,
Transitiecommissie sociaal domein
2016 Met geweld opvoeden
Waarom de zorg voor verwaarloosde kinderen zo lang verwaarloosd werd

Jos van der Lans,
Commissie vooronderzoek geweld jeugdzorg
2016 Nabij is beter II
Over het inlossen van de beloften van de decentralisaties

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans,
KING / VNG
2015 Mogelijk maken wat nodig is
Casusboekje sociale wijkteams

Pieter Hilhorst, Jos van der Lans
Transitiecommissie sociaal domein,

2015 Veertig jaar vooruit
Peter Nouwens - Een Prisma biografie 1974-2014

Jos van der Lans,
Prisma, Waalwijk
2015 Nabij is beter
Essays over de beloften van de 3 decentralisaties.

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans,
KING/VNG
2014 Open blik op 's-Hertogenbosch
Een document ter inspiratie

Paul Schnabel. Jos van der Lans, Jan Steyaert en Evelien Tonkens,
Gemeente 's-Hertogenbosch
2014 Canon gehandicaptenzorg
Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Jos van der Lans en Maarten van der Linde (eind- en beeldredactie),
Vereniging Canon Sociaal Werk
2014 Een wijkgerichte aanpak:
HET FUNDAMENT


Jos van der Lans,
Ministerie van BZK
2014 DEcentraal
De stad als sociaal laboratorium

Nico de Boer en Jos van der Lans,
Atlas Contact
2013 CANON zorg voor de jeugd

Jos van der Lans (productie en beeldredactie),
Vereniging Canon Sociaal Werk
2013 Welzijn nieuwe stijl: de eerste vijf jaar

Jos van der Lans,
Gemeente Leeuwarden
2013 Burgerkracht in de wijk
Sociale wijkteams en de lokalisering van de verzorgingsstaat

Nico de Boer en Jos van der Lans,
Platform31
2013 Sociaal doe-het-zelven
De idealen en de politieke praktijk

Pieter Hilhorst en Jos van der Lans,
AtlasContact
2012 CANON maatschappelijke opvang

Jos van der Lans, Karin Bakker, Jan Jumelet, Hans Opbroek en Bernd Timmerman (redactie),
Vereniging Canon Sociaal Werk
2012 Trust Noord

Chris Keulemans, Floor Ziegler, Jos van der Lans en Simon van Dommelen,
Tolhuistuin / Noorderparkkamer - Amsterdam-Noord
2012 Loslaten, vertrouwen, verbinden
Over burgers & binding

Jos van der Lans,
Stichting Doen - Nationale Postcodeloterij
2011 Burgerkracht
De toekomst van het sociaal werk in Nederland

Nico de Boer en Jos van der Lans,
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
2010 Het Anne Frank Huis
Een biografie

Jos van der Lans en Herman Vuijsje,
uitgeverij Boom
2010 Eropaf!
De nieuwe start van het sociaal werk

Jos van der Lans,
uitgeverij Augustus
2009 Wonen in Almere 1.0
Almere als dagelijkse ervaring

Jos van der Lans (essay ism gemeente Almere),
Gemeente Almere, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
2008 Het rode geluk
Een geschiedenis van de Algemene Woningbouwvereniging

Jos van der Lans (met medewerking van Lin Tabak),
Uitgeverij Bas Lubberhuizen
2008 ONTREGELEN
De herovering van de werkvloer

Jos van der Lans,
uitgeverij Augustus
2007 Ik ben Minister van Dans
en dat zullen ze weten ook

Jos van der Lans,
Kunstfactor Dans Brochurereeks nr.9
2007 HOE OVERLEEF IK DE TWEEDE TERMIJN?
Een handleiding voor nieuwe senatoren

Jos van der Lans,
eigen beheer, eenmalige oplage van 250
2007 Bert Kuijf - Werken aan verslavingszorg
1982 - 2007

Jos van der Lans,
IrisZorg, Arnhem
2006 Van Stadsvernieuwing naar Wijkkracht
Lessen voor de toekomst

Jos van der Lans,
Com•wonen, Rotterdam
2006 ZORGEN VOOR KLEINE OVERWINNINGEN
zorgbehandeling in perspectief

Jos van der Lans,
Prisma, Postbus 637, 5140 AP Waalwijk
2006 Kleine geschiedenis van de STADSREGIO AMSTERDAM
standvastig X lichtvoetig X zwaarmoedig

Jos van der Lans,
Inmerc bv, Wormer
2005 KONING BURGER
Nederland als zelfbedieningszaak

Jos van der Lans,
AUGUSTUS
2005 LANDPARK ASSISIĖ
ontwikkelingsvisie

Jos van der Lans i.o.v. Raad van Bestuur PRISMA (Henk Boot / Peter Nouwens).,
PRISMA - Waalwijk
2005 Burgerlogica, politisering en maatsch verankering
Drie essays over het interne toezicht bij woningcorporaties

Taco Brandsen, Jos van der Lans en Lenny Vulperhorst,
Aedes en VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties)
2005 Meer WERK, Meer WAARDE, Meer MENS
Modernisering sociale werkvoorziening

Jos van der Lans,
Inmerc bv (Wormer) / De Meergroep (Beverwijk)
2003 Bemoeien werkt
Naar een pragmatisch paternalisme in de sociale sector

Jos van der Lans, Nies Medema en Marc Rakers,
De Balie
2003 Het woninkrijk der Bloemstraters
Individualisering en sociaal kapitaal

Jos van der Lans,
De Balie/de Alliantie
2003 Lage landen hoge sprongen
Nederland in de twintigste eeuw

Jos van der Lans en Herman Vuijsje,
Inmerc
2002 Het verlangen naar de stad
25 jaar wonen in Amsterdam

Jos van der Lans en Herman Vuijsje (redactie),
De Balie/Stedelijke Woning Dienst Amsterdam
2001 De staatsgreep van de zesde macht?
Opkomst van externe adviseurs bij de overheid

Jos van der Lans en Wouter van Kouwen,
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
2001 TILBURG bijzonder gewoon

Jos van der Lans & Herman Vuijsje,
Gianotten (i.s.m. gemeente Tilburg)
2001 Publieksversie Onderzoek Vuurwerkramp
Populaire weergave van het onderzoek van de commissie-Oosting

Jos van der Lans,
Commissie Onderzoek Vuurwerkramp/ministerie van BZK
2000 Robin Hood en Koning Klant
De maatschappelijke verankering van corporaties

Jos van der Lans,
Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving
2000 Makassarplein
Zin en onzin van het multiculturele drama

Jos van der Lans,
FORUM – instituut voor multiculturele ontwikkeling
1999 Typisch Nederlands
Vademecum van de Nederlandse identiteit

Herman Vuijsje en Jos van der Lans,
Contact, Amsterdam/Antwerpen
1999 Heft in eigen handen
Zelfsturing en sociale betrokkenheid bij jongeren

Arjan Dieleman en Jos van der Lans (redactie),
Van Gorcum
1998 Klant in zicht, professie in beeld
Vijf jaar thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord

Jos van der Lans,
Thuiszorg Nieuwe Waterweg Noord
1997 In verband met Brabant
Beschouwingen bij het vijftigjarig bestaan van het PON

Piet de Kroon, Hans de Kuyper, Jos van der Lans, Ed de Roos, Ton Thelen,
PON / Stichting Zuidelijk Historisch Contact
1997 Kennis maken met de toekomst
Analyse en aanbevelingen naar aanleiding van het kennisdebat 1996-1997

Jos van der Lans (Presidium Kennisdebat),
Projectbureau Kennis voor Morgen
1996 Kompas in kwadranten
Vier scenario’s voor 2015

Jos van der Lans, Ruud Stevers, Peter Struik, Herman Vuijsje,
Instituut voor Publiek en Politiek / Rijkswaterstaat
1995 De toekomst kent geen grenzen
Naar een nieuwe bestuurlijke cultuur in de regio Amsterdam

Jos van der Lans,
Regionaal Orgaan Amsterdam
1995 De onzichtbare samenleving
Beschouwingen over publieke moraal

Jos van der Lans,
NIZW, Utrecht
1994 Naar een modern paternalisme
Over de noodzaak van sociaal beleid

Jos van der Lans en Paul Kuypers,
De Balie, Witte Boorden reeks
1991 Schrijfwerk
Een handleiding voor de non-profitsector.

Marianne van den Boomen en Jos van der Lans,
Bohn Stafleu Van Loghum
1990 PON Jaarboek
Tien edities: van 1990 tot 2000

(Eind)redactie,
PON, Tilburg
1989 Mythe van de individualisering
Tussen macht en marge.

Jos van der Lans, Geert Mak, Nico de Boer,
Stichting TMW
1988 De oplossing van Brabant
Essays & interviews

Gerrit Kruis, Paul Kuypers, Jos van der Lans, Eeltje Talstra (red.),
PON,Tilburg
1986 Giftige bonbons

Jos van der Lans,
De Haktol, Nijmegen
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig