JOS VAN DER LANS - JOURNALIST / PUBLICIST

In 1982 meldde ik mij als zojuist afgestudeerd cultuur- en godsdienstpsycholoog bij het arbeidsbureau. De dienstdoende beambte keek mij meewarig aan: met zo’n studie hoefde ik nergens op te rekenen. Dus besloot ik te gaan schrijven. Dat had ik tijdens mijn studie al gedaan, en als er toch geen werk was, leek me dat beter dan niets doen. Bovendien: ik vond het leuk. Ik schreef wat reportages voor het blad Jeugd en samenleving, en na een paar maanden kon ik als eindredacteur aan de slag bij het tijdschrift Marge, een sociaal-politiek maandblad over het welzijnswerk.

Sindsdien is het vanzelf gegaan. Met Marge verhuisde ik naar het Welzijnsweekblad en het Tijdschrift voor de Sociale Sector. Na een paar jaar besloot ik – onder de naam Tekstbureau Interlinie – voor mezelf te beginnen. Dat duurde overigens maar kort, want begin jaren negentig kreeg ik de kans om bij de Volkskrant de Forum-pagina te gaan verzorgen. Dat deed ik – met veel plezier – drie jaar, waarna ik toch maar weer voor mezelf begon. Ik ben, denk ik, niet in de wieg gelegd om langdurig onder een baas te werken.

De laatste jaren redigeer ik nauwelijks nog teksten van anderen en schrijf meer boeken, columns, essays en opinierende artikelen. Voor verschillende bladen en tijdschriften, maar het meest regelmatig duikt mijn naam op in TSS - Tijdschrift voor sociale vraagstukken, sinds 2013 het kwartaalblad Tijdschrift voor sociale vraagstukken en de daaraan gelieerde website: www.socialevraagstukken.nl.

En elke keer als zo’n artikel af is en ondertekend moet worden, denk ik: wat ben ik nu eigenlijk? Na jaren zwabberen, heb ik de laatste jaren een omschrijving gevonden waar ik mezelf goed ik kan vinden: Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en journalist/publicist. Want ik mag dan wel nooit werk gevonden hebben in het vak waarin ik mijn bul heb gehaald, ik heb er nog dagelijks profijt van.

Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig
01 1987-1989 tmw - hoofdredacteur 02 1985-1989 Interlinie 03 1990-1994 Volkskrant 04 1989-1997 Interlinievdlansnl 
05 1998-2007 Interlinievdlansnl 06 1999-2007 eerste kamer 07 2007 eropaf 08 2007-2009 interlinie wwwjosvdlansnl 09 2010 laatste visitekaartje 

Zie voor meer gedetailleerde informatie: uitgebreid curriculum of lees de biografie in wikipedia.
Sinds oktober 2010 kunt u me ook volgen op Twitter via: @josvanderlans.

Specialismen:
 • Geschiedenis sociaal werk
 • Volkshuisvesting en stedebouw
 • Ruimtelijke ordening
 • Grootstedelijke problemen
 • Sociaal werk en welzijnswerk
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Moderne sociaal-culturele ontwikkelingen
 • Institutionele geschiedschrijving
Recente opdrachtgevers:
 • TSS - Tijdschrift voor sociale vraagstukken
 • Groene Amsterdammer
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • Transitiecommissie sociaal domein
 • Buurtonderneming Woensel West
 • Wooncorporatie De Key
 • VNG / KING
 • AWV-Stadgenoot
 • Iriszorg
 • PON Brabant
 • PRISMA - Brabant
 • ROA - stadsregio Amsterdam
 • KEI - kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing
 • ministerie van VWS
 • Anne Frank Stichting
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Delfzijl
 • Ministerie van BZK
 • Stichting Doen/Goede Doelen Loterijen
Wat ik nog meer doe:
 • Lezingen
 • Gesproken columns
 • Dagvoorzitterschap
 • Discussieleiding
 • Gespreksleiding
 • Kortstondig projectmanagement
© Jos van der Lans

Creative CommonsOp alle teksten die U van deze site haalt, berust auteursrecht. Maar het is juist de bedoeling dat ze gelezen en verspreid worden. Daarom volgt de auteur de richtlijnen van Creative Commons, die er op gericht zijn om kennis en informatie zoveel mogelijk te delen. Lees de voorwaarden hier.

De auteur stelt het wel op prijs om op de hoogte gehouden te worden van gebruik, hergebruik of bewerking: info©josvdlans.nl.