JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Canon beroepsverenigingen sociaal werk
Subtitel
Auteur(s): Jan Willem Bruins en Jos van der Lans (red.)
ISBN: 9789090366357
Prijs:
Uitgave: Vereniging Canon sociaal werk
Datum: november 2022
64 pagina's  geïllustreerd
Contact: info@josvdlans.nl
Inhoud:
Tegelijk met het online publiceren van de Canon beroepsverenigingen sociaal werk verscheen op 24 november 2022 de boekeditie van deze Canon. Het eerste exemplaar werd op 24 november 2022 tijdens het feestelijke verjaardagscongres van de Beroepsvereniging van Professionals sociaal werk overhandigd aan de scheidend voorzitter: Jan Laurier. Op deze dag vierde de BPSW haar 75e verjaardag, waarbij al haar voorgangers zijn meegerekend.

De boekeditie bestaat uit 15 vensters waarin de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de beroepsverenigingen worden beschreven. De geschiedenis begint in 1947 met de oprichting van de Nederlandse Bond van Maatschappelijk Werkers, maar besteedt ook aandacht aan zijn voorloper: de Vereniging van woningopzichteressen (1903). Aan bod komen daarna alle kwesties waar een beroepsvereniging zich voor inzet: beroepscodes, erkenning van het vak, registratie, beroepsprofielen. Maar er is ook aandacht voor de verschillende organisatievormen die in de loop van de geschiedenis door sociaal werkers zijn bedacht, met als sluitstuk het ontstaan van de BPSW in 2015, waarin alle sociaal werkers zich kunnen verenigingen.

Het boek telt 64 pagina’s en is rijk ge´llustreerd met vaak uniek beeldmateriaal.
Losse exemplaren van het boek zijn te bestellen via info@canonsociaalwerk.eu. De verkoopprijs bedraagt Ą 15,00.

Bestellen/info
 
Het idee was dat ik het boek als eindredacteur van de Canon sociaal werk zou overhandigen aan Jan Laurier. Helaas had een stevig buikgriepvirus mij de avond daarvoor te pakken gekregen en mij in een nacht veranderd van vitale senior in een uitgewrongen vaatdoek niet in staat om op zijn benen te staan. Wel een deceptie na een half jaar hard werken, waar een alleraardigst boekje uit voort is gekomen. Gelukkig was ik in de loop van de dag in staat om een kort spraakberichtje te maken dat onder het vertoon van een enorme foto werd afgespeeld. Op de foto links: Jan Willem Brins, medesamensteller van de Canon en rechts Jan Laurier.
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig