JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Bemoeien werkt
Subtitel Naar een pragmatisch paternalisme in de sociale sector
Auteur(s): Jos van der Lans, Nies Medema en Marc Rakers
ISBN: 90 6617 296 7
Prijs: € 13,50
Uitgave: De Balie
Datum: december 2003
120 pagina's
Lees de recensie
Inhoud:

Onder invloed van schaalvergroting, efficiency-operaties en een toegenomen respect voor de privacy van mensen heeft de sociale hulpverlening zich de afgelopen decennia steeds meer teruggetrokken uit de leefwereld van hulpbehoevenden. Het huisbezoek verdween uit het repertoire van hulpverleners; mensen met een probleem moesten zich maar bij hen op kantoor vervoegen. In Bemoeien werkt stellen Jos van der Lans, Nies Medema en Marc Rškers dat het ook anders kan. Zij laten zien dat het loont om achter het bureau vandaan te komen en cliŽnten op straat of thuis op te zoeken.Tot ver in de twintigste eeuw was het eerder regel dan uitzondering dat instituties zich bemoeiden met de leefwereld van mensen die op de een of andere manier in de problemen zaten. Pas aan het eind van de vorige eeuw werd een Ďcultuur van afzijdigheidí dominant. In Bemoeien werkt proberen de auteurs handreikingen te geven om deze cultuur te doorbreken. Het boek is een praktisch vervolg op het pamflet Naar een modern paternalisme dat Jos van der Lans tien jaar eerder samen met Paul Kuypers bij de Balie publiceerde.
Bestellen/info
Van onderop Over burgers, professionals, ambtenaren en bestuurders Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig