JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Mogelijk maken wat nodig is
Subtitel Casusboekje sociale wijkteams
Auteur(s): Pieter Hilhorst, Jos van der Lans
Transitiecommissie sociaal domein
ISBN: e-book
Prijs: € 0,00
Uitgave:
Datum: september-2015
50 pagina's  geïllustreerd
Inhoud:
De Tansitiecommissie Sociaal Domein heeft van minister Plasterk de opdracht gekregen om de praktijk van de decentralisaties nauwlettend te volgen en daarover regelmatig te rapporteren. Tegelijkertijd met de derde voortgangsrapportage in september 2015 bracht de commissie een casusboekje uit, getiteld: Mogelijk maken wat nodig is. Het boekje bevat 17 casussen uit de dagelijkse praktijk van sociale wijkteams, waarvan er op verzoek van de commissie 15 zijn verzameld door Pieter Hilhorst en Jos van der Lans.
Bij het samenstellen van het casusboekje is bewust gekozen voor casussen waarin een optimale oplossing wordt belemmerd omdat men tegen grenzen aan loopt. Of dat in ieder geval zo ervaart. Dat kunnen financi?le grenzen zijn, grenzen die te maken hebben met wetten, regels of protocollen of grenzen die te maken hebben met samenwerking, cultuur, kennis, organisatie. Een aantal casussen omschrijft daarentegen juist een situatie waarin maatwerk heeft bijgedragen aan een oplossing. Een oplossing die vˇˇr de decentralisaties misschien niet werd gezien of niet mogelijk was.

Download hier de tekst.

Klik hier voor de Voortgangsreportage van de Commissie sociaal domein.

Bestellen/info
 
Ben Sajet, een leven lang sociale geneeskunde Ontsnappen aan aanbesteden Canon Beroepsverenigingen Sociaal Werk cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Canon Sociaal Werk Beter Buren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig