JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Meer WERK, Meer WAARDE, Meer MENS
Subtitel Modernisering sociale werkvoorziening
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN: 90 6611 210 7
Prijs: € 10,00
Uitgave: Inmerc bv (Wormer) / De Meergroep (Beverwijk)
Datum: 24 februari 2005
88 pagina's  geïllustreerd
Contact: info@demeergroep.nl
Inhoud:

De sociale werkvoorziening in Nederland is volop in beweging. Een belangrijke impuls daarvoor is de moderniseringsoperatie die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2003 op gang heeft gebracht. Het ministerie wil dat veel meer mensen met een arbeidshandicap 'gewoon' bij een normale werkgever aan de slag kunnen. Volgens hem moet in 2007 één op de vier WSW'ers op deze wijze 'begeleid' kunnen werken. Dat mag gerust een ambitieuze doelstelling worden genoemd, zeker als je bedenkt dat op dat moment in Nederland nog niet één op de honderd WSW'ers op deze manier werken.
Bij De Meergroep - het sociale werkvoorzienings- en reïntegratiebedrijf in de IJmondregio (Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum) – schrok men niet van deze Haagse ambities. In de IJmondregio proberen de achttien Meergroep-bedrijven al langer een zo breed mogelijk pakket aan werk- en begeleidingsvormen aan te bieden. Dat varieert van dagbesteding voor hen die eigenlijk helemaal buiten de arbeidsmarkt vallen, via beschut werken voor mensen die wel wat kunnen, maar daarvoor een aangepaste werkomgeving nodig hebben, tot begeleid werken voor mensen die met coaching en ondersteuning bij gewone werkgevers aan de slag kunnen. De doelstelling die het kabinet in 2007 wil bereiken, werd door de Meergroep al in 2004 bereikt: een kwart van alle nieuwe aanmeldingen komt in een begeleid werk-traject terecht.
Ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van De Meergroep vertelt Jos van der Lans het verhaal over verleden, heden en toekomst van de sociale werkvoorziening in Nederland in het algemeen en van De Meergroep in het bijzonder. Het levert een indringend portret op van een bedrijf dat zich tot de jaren negentig afzonderde op een bedrijventerrein op de grens van Velsen en Beverwijk, maar sindsdien steeds verder richting samenleving oprukt.
Bestellen/info
 

In het boek wordt ondermeer verslag gedaan van een werkbezoek aan de Meergroep van de toenmalige staatssecretaris Marc Rutte. Op de foto bezoekt hij de kaarsemakerij van De Meergroep. Naast hem de auteur die zich kennelijk goed vermaakt.
cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig