JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Robin Hood en Koning Klant
Subtitel De maatschappelijke verankering van corporaties
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN: 90 5009 209 8
Prijs: € Ä 16,90
Uitgave: Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving
Datum: oktober 2000
48 pagina's  geïllustreerd
Contact: publicaties@aedes.nl
Inhoud:

Sinds de `verzelfstandiging' hebben woningcorporaties zich in snel tempo ontwikkeld tot `maatschappelijke ondernemingen', die niet meer alleen in de weer zijn met betaalbare huurwoningen, maar op het brede terrein van wonen hoogwaardige dienstverlening bieden. Maar ondanks deze dynamische ontwikkeling is het nieuwe bestaan van corporaties niet geheel onproblematisch. Want wie heeft er eigenlijk nog wat te zeggen over de de corporaties? Wie bepaalt of hun maatschappelijke prestaties ook goed zijn? Wat is hun maatschappelijke verankering. Het Aedes-Forum voor Inspiratie en Zingeving gaf de journalist Jos van der Lans de opdracht in kaart te brengen hoe er binnen de sector over deze vragen wordt nagedacht en wat mensen die leiding geven aan corporaties in dit opzicht bezielt. Het resultaat van zijn speurtocht treft de lezer in dit boekwerk aan.
Bestellen/info
cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig