JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: KONING BURGER
Subtitel Nederland als zelfbedieningszaak
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN: 90 4570 363 7
Prijs: € 0,00
Uitgave: AUGUSTUS
Datum: november-2005
128 pagina's
Contact: info@josvdlans.nl
Inhoud:
15 miljoen mensen
op dat kleine stukje aarde
die schrijf je niet de wetten voor
die laat je in hun waarde

Zelden is het zelfbeeld van Nederlanders treffender omschreven dan in dit liedje, waarmee de Postbank niet zo lang geleden reclame maakte. Niet voor niets haalde het als single zelfs de top van de nationale hitlijsten. Zo willen Nederlanders immers graag gezien worden: als mondig, zelfverzekerd en onafhankelijk. Als heersers in hun eigen rijk.
Als KONING BURGER.
Jos van der Lans beschrijft in dit boek de lotgevallen van deze hedendaagse vorsten. Hoe vorstelijk is hun gedrag eigenlijk? Maken ze nog werk van elkaar? Wat laten ze zich zeggen? Wat heeft de welvaart met hen gedaan?
Bij het beantwoorden van deze vragen schakelt Van der Lans vloeiend tussen eigen waarnemingen en cultuurhistorische verklaringen. Zo laat hij zien hoe het persoonlijke sluipenderwijs de maat is geworden voor het publieke gedrag van burgers.
Tegelijkertijd schildert hij een samenleving waarin burgers in het publieke domein weinig in de weg wordt gelegd. In de frontlinies van de samenleving stuiten zij nauwelijks nog op tegenspraak. Politici zeggen vooral te luisteren, bestuurders vluchten in beleid, ambtenaren moeten vraaggericht werken en professionals zonderen zich in almaar groter wordende organisaties steeds verder af van de leefwereld van burgers.
Dat leidt tot de paradox dat Koning Burger in de Zelfbedieningszaak Nederland steeds luidruchtiger klaagt over de kwaliteit van het bedienend personeel. Van der Lans gaat in een land waarin ambtenaren, politici, bestuurders en professionals elkaar gevangen houden in averechtse oplossingen, op zoek naar nieuwe vormen van publiek leiderschap.

=================================================
Inhoudsopgave

Deel I: KONING BURGER….

1. Koning Burger
2. Welvaartskinderen
3. Huiskamerisering

Deel II: …EN ZIJN PROFESSIONELE ONDERDANEN…

4. Weg van het front - Introverte professionals
5. De boodschapper is wel schuldig - Opleukende mediaprofessionals
6. Een persoonlijk statement - Ongenaakbare creatieve professionals
7. Big Mother - Angstvallige overheidsprofessionals

Deel III …OP ZOEK NAAR PUBLIEK LEIDERSCHAP.

8. Reinventing public sphere
9. Waarom Mark Rutte deugt

Bestellen/info
  Foto achterkant boek: Harry Cock
cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig