JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: Van Stadsvernieuwing naar Wijkkracht
Subtitel Lessen voor de toekomst
Auteur(s): Jos van der Lans
ISBN: 90 811378 1 6
Prijs: € 0,00
Uitgave: Com•wonen, Rotterdam
Datum: december-2006
32 pagina's
Contact: Com•wonen, Postbus 4468, 3006 AL ROTTERDAM, 0900-2
Inhoud:

Zestien jaar was Ties Hilgers, inmiddels directeur van het Muiderslot, betrokken bij de Rotterdamse woningcorporatie Com-wonen en haar voorgangers. Ze begon in Rotterdam ooit als bewonersondersteuner en eindigde als lid van de Raad van Commissarissen. Op 12 december 2006 nam ze afscheid en in dit boek wordt dat afscheid aangegrepen om terug te blikken op de lessen die de klassieke stadsvernieuwing ons brengen voor de huidige stedelijke vernieuwingsopgaven.
Interviews van publicist Jos van der Lans met zes insiders van woningcorporatie Com•wonen leveren tien robuuste aanbevelingen op voor de toekomst van wijkkracht. Aanbevelingen die in het slothoofdstuk als een reisgids naar de toekomst nog eens bondig zijn samengevat. En hoewel de ervaringen van de geïnterviewden elkaar deels overlappen, benadrukken ze telkens een ander aspect van wat uiteindelijk een zoektocht naar stedelijke vernieuwing blijkt te zijn. Geen grootse ontwerpen, maar pogingen een begrip als wijkkracht handen en voeten te geven. Het geeft aan dat zekerheden over stedelijke vernieuwing niet meer bestaan. Elke context vraagt om zijn eigen wijsheden en elk probleem verlangt een specifieke oplossing. Creatief denken én handelen is daarvoor noodzaak. Dat voorkomt eenzijdigheid, nodigt uit tot kleinschalige initiatieven en zorgt ervoor dat schoonheid telt. Voor Ties Hilgers is dit altijd een leidraad geweest in haar hele carrière, van opbouwwerker tot commissaris.
Bestellen/info
cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig