JOS VAN DER LANS - BOEKDETAILS
Titel: De staatsgreep van de zesde macht?
Subtitel Opkomst van externe adviseurs bij de overheid
Auteur(s): Jos van der Lans en Wouter van Kouwen
ISBN: 90 7228 835 5
Prijs: €  uitverkocht
Uitgave: Wetenschappelijk Bureau GroenLinks
Datum: oktober 2001
33 pagina's
Inhoud:

Terugtredende overheid. Sturen op hoofdlijnen. Kerntaken. Privatisering. Uitbesteding. Het zijn centrale begrippen in bijna elke beleidsdiscussie van het afgelopen decennium. Achteraf gezien, is een krimpende overheid niet per se een ‘voordeliger’ overheid gebleken. Want tegenover het afstoten van taken en reductie van het aantal ambtenaren staat de intocht van de consultants, de externe adviseurs. Kennis die bij de overheid is weggevloeid, moet weer duur worden ingekocht. De uitgaven voor deze ‘externen’ zijn de afgelopen jaren explosief gestegen.Tenminste, dat is het vermoeden. Want een juist inzicht in de kosten is moeilijk te krijgen. Ook de rol van de externen is niet altijd duidelijk. Er is een schemergebied ontstaan waarin adviseurs,bestuurders en ambtenaren hun werk doen.Transparantie van bestuur en democratische controle zijn ver te zoeken. Hoe kan het werk van externe adviseurs tot verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur kan leiden? En: hoe kan het primaat van de politiek worden hersteld? Dat zijn de centrale vragen waarop in De staatsgreep van de zesde macht? een antwoord wordt gegeven.
Bestellen/info
cover marktwerking voorbij De Key 150 jaar cover DEcentraal Sociaal doe-het-zelven cover Eropaf Buurtcooperatie Oostelijk Havengebied verhalen over de 3D's Amargi Canon Sociaal Werk Beter Buren Coördinatie Goede Gieren Broodfonds Wikidstad Tolhuistuin Sociale vraagstukken Stichting Eropaf De Groene Amsterdammer Manifest Jaren Zeventig