JOS VAN DER LANS - ZOEKRESULTATEN
Het trefwoord "burgerkracht" is gekoppeld aan de volgende publicatie(s) en/of lezing(en):

2006-10 Den Haag - Vrijwilligers dichtbij.pdf
2007-04 BERGEN -amsterdamse stadsdelen - welzijnswerk.pdf
2007-09 Aedes-debat - wijkaanpak en corporaties.pdf
2009-12 Groningen - Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.pdf
2011-09-22 Utrecht ZonMw.pdf
2011-11-24 Woonwaard.pdf
2012-06-21 NOV Big society.nl.pdf
2012-09-20 Sovee - AMERSFOORT - jeugdzorg en onderwijs.pdf
2012-11-08 Zwolle Wanningstate.pdf
2013-04-08 Sigra - Amsterdam - Grote stad.pdf
2013-05-08 VU -DIVOSA collegecyclus deel III.pdf
2013-05-30 WIKISTAD-academie .pdf
2013-10-04_Krachtproef-festival.pdf
2013-11_Paricipatie-economie.pdf
2001-04 TSS - Wijkaandelen.pdf
2005-06 Aedes-VTW - Terug naar bewoners - essay.pdf
2007-09 Aedes Magazine - opinie corporaties en bewonersinvloed.pdf
2008-11 Woonnetwerk - De geestdrift van succes.pdf
2009-06 TSS - Not In My ForYard.pdf
2011-04 Eropaf - netwerkbijeenkomst WRAP AROUND CARE.pdf
2011-04 Aedes Magazine - de GROTE samenleving.pdf
2011-06 TSS - Toevertrouwen-aan-TRUSTs-UK.pdf
2011-05 TSS - met Nico de Boer - Burgerkacht - samenvatting.pdf
2011-09 TSS - Burgerkracht - antwoord op reacties.pdf
2011-09 BROODFONDS - Besluitenlijst.pdf
2011-10 NICIS - Nico de Boer - verder met burgerkracht.pdf
2011-12-10 MANIFEST ACTIEVE WIJKBEWONERS.pdf
2011-11 Vrijwillige inzet.pdf
2011-12 S&D - Linkse angst voor burgerkracht - met Nico de Boer.pdf
2012-02 GL Academie - louis de mast - Luis in de pels.pdf
2012-03 Jos van der Lans Loslaten-Vertrouwen-Verbinden.pdf
2012-02-19 KunstKaap - Machtsgreep Amateurs.pdf
2012-05 TSS - Do it yourselves.pdf
2012-06 Aedes Magazine - Transitie.pdf
2012-04 TRUST_NOORD.pdf
2012-09 TSS - Burgerkracht vraagt om andere instituties.pdf
2012-11 RUIMTEVOLK Jaarboek 2012 - interview - burgerkracht en instituties.pdf
2013-03 Essay Groene Amsterdammer - De stad als branieschopper.pdf
2013-09 TSV - Sociaal doe-het-zelven.pdf
2013-09 Nieuw Amsterdam - Kraak de publieke zaak.pdf
2013-10 Trouw - Sociaal doe-het-zelven daar help je mensen mee - met PHilhorst.pdf
2013-10 Groene Amsterdammer - De verzorgingsstaat voorbij - met NdeBoer.pdf
2013-10 De Helling - De.particiaptiesamenleving en de kwestie kwetsbaren.pdf
2013-09 TSV - Zonder burgerkracht geen wijkteams - met Nico de Boer.pdf
2013-10-10_Burgerkracht_in_de_wijk_essay_NicodeBoer-JosvanderLans.pdf
2013-10 Aedes magazine - Participatiesamenleving.pdf
2013-11 Groene Adam - NicodeBoer-JosvdLans-LeeszaalWest_Rdam.pdf
2013-12 Aedes Magazine - Huurkorting.pdf
2014-01 Forum-column - Burgerkracht en de wijsheid van Cruijff.pdf
2014-04_S-RO_boekbespreking Stedelingen.pdf
2014-02_Groene_Amsterdammer_In_Strijd_met_Den_Haag.pdf
2014-02_DEcentraal - voorwoord.pdf
2019-06-TSV_Burgermacht.pdf
2019-10-socialevraagstukken-In_Memoram-Nico_de_Boer.pdf
014-02-Beleid-en-Maatschappij-De-Boer-VanderLans-Burgerkracht_en_decentralisaties.pdf
2024-05-11_De_Volkskrant_katern-zaterdag-pp18-20.pdf